Geneesmiddelenlijst moet gezondheidszorg goedkoper maken

ChineseMedicineChinese ziekenhuizen zullen vanaf 25 september bij het voorschrijven van geneesmiddelen prioriteit moeten verlenen aan een door de regering opgestelde lijst van geneesmiddelen. Bedoeling is de gezondheidszorg goedkoper te maken.
De hervorming van de geneesmiddelensector vormt een deel van de globale hervorming van de gezondheidszorg. Deze was over het algemeen wel goedkoop, maar de ziekenhuizen compenseerden het gebrek aan inkomsten door het voorschrijven van dure geneesmiddelen. Goedkope geneesmiddelen waarop geen winst wordt gemaakt, waren vaak niet beschikbaar. De totale kost van de Chinese geneesmiddelen beloopt 500 miljard yuan en dit neemt 45 % in van alle kosten in de Chinese gezondheidszorg. Internationaal bedraagt dit cijfer 20 tot 30 %. Om dit fenomeen tegen te gaan komt de regering met een lijst van voorlopig 300 geneesmiddelen die prioritair moeten worden voorgeschreven bij de meest voorkomende ziekten. Van de 300 zijn er 200 westerse; de rest zijn traditionele Chinese geneesmiddelen die reeds lang hun nut bewezen hebben. De geneesmiddelen op de lijst zullen gratis zijn in basisgezondheidsinstellingen, zowel in stad als te lande. Tegen het jaareinde zou 30 % van alle publieke gezondheidsinstellingen over de geneesmiddelen moeten beschikken en ze ter beschikking stellen. De lijst zal om de drie jaar worden herzien. Het doel is dat dit systeem tegen 2020 veralgemeend is bij alle medische instellingen in stad en platteland.
Nog steeds in de gezondheidszorg werd zopas beslist dat de mindergegoeden voortaan niet meer achteraf de kosten van het ziekenhuis zullen moeten recuperen nadat ze deze uit eigen zak betaalden. Voortaan zouden de kosten meteen minder bedragen bij het tonen van een bewijs. Dit zal geschieden volgens normen per regio, maar de nationale overheid betaalt dit jaar 8,1 miljard aan het hulpfonds, een verhoging met 60 %, aldus de Global Times.
Lees ook: achtergrondartikel over recht op gezondheidszorg

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *