Gezanten 30 islamitische landen: ‘China beschermt rechten Oeigoeren’

Peter Peverelli

Beschuldigingen van het schenden van mensenrechten en zelfs van genocide door de Chinese regering in de autonome regio Xinjiang blijft het belangrijkste excuus van Westerse overheden voor maatregelen die de economische groei en de daarmee gepaard gaande groeiende politieke invloed van het land proberen in te perken. De positieve geluiden van een recente delegatie van Islamitische landen lijken die beschuldigingen te ontkrachten.

Diplomaten uit islamitische landen, onder meer Algerije, Saoedi-Arabië, Irak, Jemen en Pakistan bezochten van 1 tot 5 augustus de hoofdstad Urumqi van Xinjiang, alsmede de prefecturen Kashgar en Aksu, gebieden met een bevolking van meer dan 90% Oeigoeren. Zij deden dit op uitnodiging door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitgebreid bezoek, vele contacten

Ze bezochten moskeeën, islamitische scholen, musea, stadsvernieuwingsprojecten, woonwijken, ondernemingen, groene ontwikkeling en projecten voor landbouwverbetering. Ook spraken zij met lokale religieuze leiders en afgestudeerden van onderwijs- en opleidingscentra.

Uitspraken Algerijnse ambassadeur

De Algerijnse ambassadeur in China, Hassane Rabehi, meldde dat hij de werkelijke situatie van de mensen in deze regio van China heeft leren kennen en dat, in tegenstelling tot de beweringen van Westerse regeringen en media, de rechten van alle etnische groepen goed beschermd worden.

Ongefundeerde beweringen

De VS en hun bondgenoten hebben de beweringen van Oeigoerse separatistische groepen overgenomen dat China grote aantallen Oeigoeren heeft gevangen genomen, hun cultuur heeft onderdrukt en vrouwen heeft gesteriliseerd om het geboortecijfer te onderdrukken. Het bewijs voor deze beweringen is fel bestreden. Het is afkomstig van beperkte bronnen, waaronder de anti-Chinese evangelist Adrian Zenz en het door de CIA gesteunde World Uighur Congress.

Visie moslimlanden

Weinig moslimlanden hebben de beschuldigingen geaccepteerd. In een brief die in 2019 door 37 moslimlanden is ondertekend, staat: “Het is absoluut noodzakelijk de basisfeiten te respecteren in plaats van ongegronde beschuldigingen tegen China te maken en zich te bemoeien met politieke motieven en vooringenomenheid.”

De heer Rabehi zei dat Algerije hoopt de banden met Xinjiang op het gebied van bouw, onderwijs, landbouw en wetenschappelijk onderzoek te versterken. De ambassadeur van Brunei in China Pehin Dato Rahmani zei dat Xinjiang na jaren van inspanning een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt heeft en dat verschillende etnische groepen daar harmonieus leven.

De kwestie Bachelet

Eerder dit jaar nam de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties Michelle Bachelet ontslag nadat ze onder zware druk kwam te staan ​​na een bezoek aan China. Ze kreeg kritiek omdat ze geen bewijs had gevonden voor mensenrechtenschendingen in China, waaronder een genocide op de Oeigoerse gemeenschap. Anti-Chinese ngo’s hadden lang geëist dat ze Xinjiang zou bezoeken om beschuldigingen van massale opsluiting van Oeigoeren te controleren, maar toen zij dat eindelijk deed, verwierpen dezelfde ngo’s haar conclusies als een Chinese propagandastunt. Mw. Bachelet besloot daarop dat ze geen tweede termijn als UN High Commissioner on Human Rights zou nemen. Officieel ontkende zij dat dat aan de kritiek te wijten was, maar die ongekend harde kritiek zal er zeker aan bijgedragen hebben.

De verklaring van deze gedelegeerden bevestigt die van Mw. Bachelet en zet een groot vraagteken achter de bedoelingen van de betrokken ngo’s.

Bronnen: Morning Star (VK), 8/8/2022, Tribune (Pakistan), 6/8/2022 en Xinhua (China), 7/8/2022. Zie ook het deel over Xinjiang in Commentaar bij sluiting Centrum Mensenrechten VU Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Gezanten 30 islamitische landen: ‘China beschermt rechten Oeigoeren’

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *