Groei: voorzichtig optimisme gewettigd

In het tweede kwartaal is de groei versneld tot 7,5%. Daarmee tekent China voor de eerste helft van het jaar een groei op van 7,4 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na een wat trage start in het eerste kwartaal met een groeicijfer dat het laagste was in achttien maanden, had de overheid een aantal selectief stimulerende maatregelen genomen. Die hebben een redelijk positief effect en het beoogde groeicijfer van 7,5% voor het hele jaar lijkt binnen bereik.

autofabriekHet Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) liet woensdag weten dat de Chinese economie in april, mei en juni met 7,5% is uitgebreid. Dat betekent een beter resultaat dan de 7,4% die was behaald in de eerste drie maanden. Ook van andere kanten komt er een bevestiging van verbeteringen in de Chinese economie. Waarnemers hebben geconstateerd dat de industriële productie in juni is gestegen met 9,2% ten opzichte van vorig jaar. Dit is het beste cijfer sinds december en een fikse toename vergeleken met de 8,8 van mei. Analisten zien ook dat de kleinhandel gestaag toeneemt: in mei met 12,5% en in juni met 12,4. Volgens het NBS is de binnenlandse vraag intussen een belangrijke motor van de groei geworden en heeft de consumptie in de eerste zes maanden voor 52,4% bijgedragen aan het bbp.

Rol van de overheid

De overheid had op het minder gunstige begin van het jaar gereageerd met gerichte en beperkte stimuleringsmaatregelen die vrucht hebben afgeworpen. De staat doet uitgaven die de economie ondersteunen. Beijing heeft meer geïnvesteerd in de aanleg van spoorwegen en in de sociale woningbouw. Er komen meer spoorwegen, vliegvelden en wegen langs de Jangtse en dat zal zorgen voor een betere verbinding met Shanghai. Daarnaast heeft de Centrale Bank de reserve requirement ratio (RRR) verlaagd voor boerenleenbanken en het kleinbedrijf. Dit wil zeggen dat banken minder geld in reserve moeten houden en meer leningen aan landbouwactiviteiten kunnen verstrekken. Ook aan exportfirma’s mag meer geld worden geleend. Kleine ondernemingen moeten minder belastingen betalen.

Uitdagingen

De woordvoerder van het NBS waarschuwde echter voor overdreven optimisme: de economische situatie in de wereld en in China blijft ingewikkeld en China moet de grote uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd niet onderschatten. Zo heeft een andere overheidsinstelling, de State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) bekendgemaakt dat de nationale staatsbedrijven die onder haar bevoegdheid vallen, niet genoeg presteren. Hun winsten en bedrijfsinkomens zijn in de eerste helft van het jaar niet snel genoeg gestegen. De SASAC heeft nu een al veel eerder aangekondigd plan voor hervormingen bekendgemaakt. De bedoeling is de staatsbedrijven meer efficiënt te maken. In een eerste fase zijn zes nationale staatsbedrijven (van de 113) uitgekozen voor een proefproject. Twee bedrijven (bouwmaterialen en geneesmiddelen) worden gedeeltelijk geprivatiseerd, maar daarbij is het niet duidelijk of de particuliere minderheidsaandeelhouders ook iets in het management te zeggen zullen krijgen. Twee andere bedrijven (infrastructuur en voeding) moeten efficiënter worden zonder privatisering. Een derde duo (milieubescherming en zware machinebouw) krijgt meer macht voor zijn raad van bestuur. Naast de 113 nationale, die 53% van het totale kapitaal controleren, zijn er nog bijna 100.000 lokale staatsbedrijven.

Andere uitgangspunten, andere accenten

Ook analisten en vertegenwoordigers van banken en ondernemingen houden een slag om de arm. De Chinese regering heeft gezegd dat het cijfer van 7,5% groei niet onwrikbaar vastligt en ministers suggereren dat zij een lagere groei desnoods zullen accepteren in ruil voor de herstructurering van de economie. Sommigen binnen- en buitenlandse belanghebbenden op financieel en economisch gebied twijfelen enigszins aan de kansen dat de Chinese economie de doelstelling van 7,5% groei zal halen aan het eind van het jaar. Zij zien vooral de blijvende afremming van de vastgoedmarkt als een probleem of stellen voor om restricties zoals de RRR te versoepelen voor een groter aantal banken.
De woordvoerder van het NBS echter legde vooral de nadruk op de verbetering die er volgens hem te zien is in de structuur van de economie en op de sociale bonus van de groei. De dienstensector presteerde de afgelopen periode wat beter dan industrie en landbouw en leverde al 46,6% van het bbp, dat is 1,3% meer dan in de eerste helft van 2013. De NBS beoordeelt de groei als redelijk en stabiel en noteert dat er op die manier 7 miljoen nieuwe banen, inkomensstijgingen en een grotere binnenlandse vraag zijn gecreëerd.
Bronnen: Xinhua, BBC, SCMP, FT, Financieele Dagblad (NL)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *