Tag: overheid

Hervorming van de staat en de partij op schema

hervoming

Op vrijdag 5 juli hield een werkgroep onder leiding van Xi Jinping een vergadering om de aan de gang zijnde hervorming van de staat en de partij te beoordelen. De reorganisatie is begonnen in 2018. Het is de bedoeling dat de communistische partij China krachtiger gaat leiden en dat de overheid haar bestuurlijk vermogen verbetert. Verder moet het leger parater zijn en horen de massaorganisaties, zoals de vrouwenvereniging en de vakbonden dynamischer te werken.  …

Nieuwe beleidslijnen voor overheidsinvesteringen

De Chinese regering heeft nieuwe beleidslijnen uitgevaardigd voor investeringen door de overheid. Het gaat om honderden miljarden euro’s per jaar. Er komen meer wettelijke beperkingen en ingebouwde kwaliteitswaarborgen, en richtlijnen voor specifieke procedures . Dat moet leiden tot beter gefocuste overheidsbestedingen met een groter sociaal nut.

Hervorming van staat en partij op de agenda

De hervorming van staat en partij staan op de politieke agenda in China. Dat blijkt uit belangrijke voorstellen die het huidige Centraal Comité aan het parlement wil voorleggen. Die kwamen uit het derde plenum van de leiding van de communistische partij, dat van 26 tot en met 28 februari is bijeengekomen. Hier volgt een korte samenvatting van het communiqué over de vergaderbesluiten. De helft van de tekst wijst op een  aanstaande hervorming van staat en…

World University Rankings met 52 Chinese universiteiten

In de gerenommeerde World University Rankings van een toonaangevend Brits magazine vallen Chinese universiteiten op door hun prestaties. 52 Chinese universiteiten staan in de World University Rankings van Times Higher Education (THE). De ranglijst van 980 onderwijsinstellingen kwam gisteren uit. Peking University staat op 29 en Tsinghua University op 35. Hongkong, de speciale regio in China, heeft vijf vermeldingen. Dat is het grootste aantal in de top 200 van alle Aziatische landen of gebiedsdelen. University…

‘Internet Plus’ dienstverlening: overheid en publiek op dezelfde golflengte

De Chinese overheid zal zijn service sterk verbeteren via een landelijk internet voor publieke dienstverlening. De doelstelling moet gerealiseerd zijn tegen 2020 en maakt deel uit van het Internet Plus-plan. Gisteren heeft het Chinese kabinet onder voorzitterschap van premier Li Keqiang besloten tot het plan voor de informatisering van de overheidsdiensten en – instellingen. Het besluit werd in een officiële richtlijn gegoten en bekendgemaakt. Stappenplan Het systeem zal uiterlijk tegen 2017 alle administratieve diensten verlenen…

Chinese premier spot met bureaucratie

De Chinese premier Li Keqiang maakt de bureaucratie belachelijk en neemt het op voor ‘de’ burgers. Zoals de laatste tijd vaker gebeurt trekt de eerste minister daarmee de aandacht. Gisteren zat Li een vergadering voor van het kabinet. Het verslag van de bespreking, op de website van de regering, bevat drie anekdotes die de premier aanhaalde als voorbeeld van hoe Chinese ambtenaren de burgers het leven zuur kunnen maken. Niet toevallig, want op de agenda…

Een andere rechtsstaat is mogelijk? (upd)

Het Centraal Comité van de communistische partij hield zijn jaarlijkse algemene vergadering. Het centrale thema was ‘de rechtsstaat in China’. Het zou kunnen dat dit vierde partijplenum even belangrijk is voor het koers die het land zal inslaan in de komende jaren als het derde plenum van vorig jaar, dat vooral over de economie ging.

Groei: voorzichtig optimisme gewettigd

In het tweede kwartaal is de groei versneld tot 7,5%. Daarmee tekent China voor de eerste helft van het jaar een groei op van 7,4 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na een wat trage start in het eerste kwartaal met een groeicijfer dat het laagste was in achttien maanden, had de overheid een aantal selectief stimulerende maatregelen genomen. Die hebben een redelijk positief effect en het beoogde groeicijfer van 7,5% voor het hele jaar lijkt binnen bereik.

Xi over overheid en markt

De Chinese President Xi Jinping benadrukt dat overheid en markt in het huidige Chinese systeem allebei onmisbaar zijn. Ze bijten elkaar niet, maar vullen elkaar juist aan. Ongeveer alle Chinese media geven opvallend veel aandacht aan een uitspraak die Xi hierover een paar dagen geleden heeft gedaan. De hoofdzaak is volgens Xi dat de hervormers de verhouding en de coördinatie tussen markt en overheid beter regelen. Alleen zo kunnen ze een economische en een sociale…