H1: Buitenlandse handel in diensten bereikte record

Tijdens het eerste halfjaar groeide de Chinese buitenlandse handel in diensten niettegenstaande het grimmig internationaal klimaat met een record. Dit wordt toegeschreven aan de stimulering van het verbruik en ook aan de graduele opening van diverse sectoren gaande van financiën tot cultuur.

De handel in diensten heeft betrekking tot de verkoop en het leveren van immateriële producten zoals transport, toerisme, telecom, publiciteit, boekhouden, ICT-diensten. De Chinese internationale handel in diensten steeg tijdens het eerste semester met 17% op jaarbasis tot 397 miljard dollar, aldus cijfers van het ministerie van Handel. Dit is een record niettegenstaande de wereldwijde weinig rooskleurige economische situatie. De uitvoer in diensten steeg met 22% tot 132 miljard dollar terwijl de invoer 265 miljard bedroeg en dit was 14% meer dan het jaar voordien, aldus het ministerie. Directeur-generaal Li Yuan bij het Department of Trade in Services and Commercial Services zegt dat de hoge vaart ondersteund wordt door de groeiende diensten sector waarbij computing, nijverheidsoplossingen, kleinhandel en een stijgende uitvoer van opkomende diensten zoals telecom en verzekeringen. Hij gelooft dat de internationale handel in diensten ook in de toekomst sterk zal blijven. China wendt immers meer middelen aan om het binnenlands verbruik te stimuleren,  de ontwikkeling van infrastructuur en het maakwerk met hoge toegevoegde waarde. Ook de Chinese vraag voor reizen naar het buitenland, onderwijs en gezondheidsdiensten neemt toe. Gedurende jaren al wil de regering de economie sturen naar een model dat meer gedreven wordt door verbruik, diensten en innovatie. Vorig jaar stegen de diensten in China met 8%.
Volgens vicevoorzitter Li Guanghui bij de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation heeft China stappen gezet om de handel in diensten te ontwikkelen door gradueel financiën, onderwijs, cultuur en de medische sector open te stellen. Met de verdere verbetering in transport, logistiek, communicatie en e-commerce in de rurale gebieden hebben ook de rurale inwoners hun verbruik van goederen en diensten verhoogd. Het verbruik droeg tijdens het eerste semester 78% bij tot ‘s lands economische groei en dat is 12% meer dan vorig jaar, aldus het ministerie van Handel. De totale verkoop van verbruiksgoederen bereikte tijdens de eerste 6 maanden 18.000 miljard yuan wat een verhoging met 9,4% betekent op jaarbasis. Volgens onderzoeker Bai Ming bij de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation maakt de Chinese economie een ommekeer van een macht in handel van maakwerk goederen naar een macht in de handel van diensten. Overigens heeft het geavanceerd maakwerk ook de ondersteuning nodig van de moderne diensten.

Andere cijfers

De afgelopen week werden nog andere economische resultaten bekend. In juli steeg de index van de concumptie met 2,1% op jaarbasis, een lichte verhoging tegenover de 1,9% gedurende de maand voordien. De fabrieksprijzen vielen van 4,7% tot 4,6%. De handelsspanningen met de VS en de daling van de munt zullen de economie tijdens de komende maanden onder druk zetten. Vele analisten geloven echter dat de minder gunstige economische vooruitzichten het prijsniveau op termijn zal versoepelen. Dit zou de Nationale Bank verder ruimte geven om de monetaire politiek losser te maken, aldus senior economist Julian Evans-Pritchard bij Capital Economics.
Ook de cijfers werden bekend van de binnenkomende investeringen tijdens het tweede kwartaal. Volgens de State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ontving China tussen april en juni voor 3,47 miljard dollar buitenlandse investeringen terwijl China 2,59 miljard in het buitenland investeerde. Resultaat is een netto instroom van 881 miljoen dollar.
Bronnen: China Daily, en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *