Habeck slaat en zalft in Beijing (upd)

De Duitse vicekanselier Habeck die enkele dagen in Beijing was, sloeg een dubbele toon aan. Over de door de EU geplande invoertarieven op EVs hoopte hij op de totstandkoming van een dialoog tussen China en de EU. Hij waarschuwde in navolging van NATO-baas Stoltenberg echter dat indien de handel met Rusland in dubbel-gebruiksgoederen verder gaat er economische gevolgen van komen.

Ontmoeting Habeck met Handelsminister Wang Wentao Foto GT/MOFCOM Disclaimer

Na zijn bezoek aan Zuid-Korea heeft de Duitse minister van Economie en vice-kanselier Habeck een paar dagen in Beijing besprekingen gevoerd met verschillende verantwoordelijken. China’s minister van Handel Wang Wentao had zaterdag een ontmoeting met Habeck. Met betrekking tot de aankondiging van de EU om vanaf 4 juli extra tarieven te heffen op Chinese elektrische voertuigen, zei Wang dat ‘als de EU oprecht is, hoopt China zo snel mogelijk onderhandelingen te starten; als de EU vasthoudt aan zijn eigen weg, zal China alle nodige acties ondernemen om zijn eigen belangen te verdedigen.’

Verdere dialoog?

Habeck vertelde voorzitter Zheng Shanjie van China’s Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie dat de tarieven geen strafsancties waren zoals de Amerikaanse of Turkse, maar bedoeld zijn om de voordelen te compenseren die Chinese EV-fabrikanten hebben gekregen door de subsidies van Beijing. Zheng Shanjie vond de extra tarieven in tegenstrijd met het streven naar een groen imago door de EU. Zheng meende nog dat het zogenaamde ‘overcapaciteit’-argument van China’s nieuwe-energie-industrie indruist tegen de marktwetten en economisch gezond verstand. Op dit moment kan de wereldwijde productiecapaciteit van nieuwe energievoertuigen niet voldoen aan de marktvraag. China’s nieuwe energievoertuigen kunnen een grotere bijdrage leveren aan het bevorderen van een wereldwijde en groene koolstofarme transformatie, aldus de mededeling van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie.

China blijft echter bereid om deze dialoog aan te grijpen om de samenwerking met Duitsland verder te verbeteren op belangrijke gebieden als energie-efficiëntie en circulaire economie, multilaterale klimaatprocessen, industriële decarbonisatie en energietransitie, aldus de Commissie. Ook de Chinese Minister van Industrie en IT Jin Zhuanglong verklaarde tegenover Habeck dat China bereid is nauw contact te onderhouden met Duitsland, in te spelen op complementaire voordelen, het samenwerkingspotentieel te verkennen en vruchtbaardere resultaten te boeken. Over de geplande heffingen zei Habeck zaterdag in Shanghai: ‘Er is speelruimte, er is ruimte voor discussie. En ik hoop dat deze speelruimte nu wordt genomen en gebruikt’.

Rusland handel

Dit bleek minder het geval voor de twistappel over de handel met Rusland in goederen voor dubbel (militair en burgerlijk) gebruik. Habeck zei: ‘Ik heb de handelscijfers bekeken en de Chinese handel met Rusland is vorig jaar met meer dan 40% toegenomen. Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking op goederen voor dubbel gebruik (…). Dit zijn technische goederen die op het slagveld kunnen worden ingezet en aan die transacties moet een einde komen. Anders moeten we stoppen of op zijn minst concreter zijn met sancties, echode Habeck NATO-baas Stoltenberg. Rusland werd vorig jaar de op vier na grootste handelspartner van China tegenover de negende plaats in 2020. Volgens officiële gegevens steeg de Chinese export naar Rusland in 2023 met 46,9% ten opzichte van het jaar ervoor.

Habeck stelde vrijdag tijdens een receptie op de Duitse ambassade in Peking nog dat de China-strategie van de Duitse regering aan een actualisering toe is omdat deze niet aangeeft hoe het de middellange-termijnrelatie tussen de twee partners ziet, meldde Reuters. Het tweede probleem was dat de China-strategie van de Duitse regering niet ingebed is in een Europese, want zo zouden we gemakkelijk 27 China-strategieën hebben, verklaarde hij.

Klimaat

De Duitse speciale gezant voor internationale klimaatactie Jennifer Morgan riep donderdag op tot collectieve inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen. Zij benadrukte de cruciale rol van China bij het bereiken ervan. ‘China heeft een enorme rol te spelen in de groene transitie en de dialoog met China is bijzonder belangrijk,’ zei ze, eraan toevoegend dat ‘we iedereen nodig hebben’.

Maar Morgan zei ook dat China’s verbruik van steenkool de voortgang van die wereldwijde doelen zou kunnen belemmeren. ‘China’s hernieuwbare energiesector doet het erg goed, maar het verbruik van steenkool en de bouw van nieuwe steenkoolcentrales zijn zeer zorgwekkend. China heeft vorig jaar 37% van alle wind- en zonne-energie ter wereld opgewekt – genoeg om Japan van stroom te voorzien, volgens een rapport van de Londense klimaatdenktank Ember van mei. Maar het land was nog voor 65% van zijn elektriciteit afhankelijk van fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot per hoofd van de bevolking in de energiesector meer dan twee keer zo hoog uitvalt als het wereldwijde gemiddelde, aldus het Ember-rapport.

Milieudialoog

Zaterdag vond de eerste dialoog plaats in het kader van het samenwerkingsmechanisme tussen China en Duitsland aangaande klimaatverandering en groene transitie. De twee partijen zullen op provinciaal niveau samenwerken aan groene transitie en een werkgroep oprichten voor industriële koolstofvermindering. De twee landen zullen ook samenwerken aan demonstratieprojecten om de energie-efficiëntie in belangrijke sectoren te verbeteren, aldus een verklaring van de Chinese Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie.

China verklaarde zich tijdens de dialoog bereid om de samenwerking met Duitsland op het gebied van energie-efficiëntie, de kringloopeconomie, industriële koolstofreductie en energietransitie verder te verbeteren. Duitsland is bereid om verdere coöperatie met China te verkennen op gebieden als hernieuwbare energie, de ontwikkeling van slimme netwerken en de productie van koolstofvrije en -arme producten, aldus de verklaring. Op Habecks reisprogramma staan nog bezoeken aan het BMW-onderzoekscentrum in Shanghai, gesprekken met Chinese studenten in Hangzhou en een bezoek aan e-commercegigant Alibaba.

.Xinhua laat inmiddels weten dat de Chinese minister van Handel Wang Wentao en vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie zaterdag via videocontact zijn overeengekomen om overleg te starten over de kwestie van het anti-subsidieonderzoek van de Europese Unie naar Chinese elektrische voertuigen

Bronnen: SCMP, Global Times, China Daily

Print Friendly, PDF & Email