Het kantelmoment naar meer duurzame energie

Uit de Chinese energie-cijfers van 2013 blijkt dat meer nieuwe elektrische energie gewonnen werd uit duurzame bronnen, vergeleken met energie uit fossiele bronnen . De energiezekerheid werd vorig jaar sterker en binnenkort kan verwacht worden dat de uitstoot door de sector zal dalen, zo blijkt uit een artikel uit The Asia-Pacific Journal van maart dat we voor u samenvatten.

China is ’s werelds grootste systeem van hernieuwbare energie aan het uitbouwen: vorig jaar was dit goed voor 1000 miljard kWh wat even veel is als de totale elektrische productie van Frankrijk en Duitsland samen. Het artikel vergelijkt de gegevens van China met deze uit de VS en onderscheidt 3 factoren: de nieuwe capaciteit die toegevoegd werd (in GW); de totale opgewekte capaciteit (in miljard kWh) en tenslotte de gedane investeringen.

renewenerg

in China Aandeel WWZ-bronnen in geinstalleerde elektriciteitscapaciteit


Zowel de VS als China wekken  nu duizend miljard watt elektriciteit op met China naar de 1,25 TW en de VS 1,16 TW. Gezien beiden ongeveer een gelijke elektriciteit verbruiken, betekent dit dat een Amerikaan gemiddeld vier maal zo veel elektriciteit verbruikt als een Chinees. Het is weliswaar zo dat nog steeds thermische centrales op basis van steenkool toegevoegd worden, zij het dat het totaal verbruik van steenkool lijkt geplafonneerd lijkt te zijn op 3500 miljoen ton. Op 8 jaar tijd is China echter de grootste opwekker geworden van windenergie en dit zowel vorig jaar met ’s werelds grootste capaciteit als de omvangrijkste toevoeging van nieuwe capaciteit. Ondertussen groeide het aandeel van water, wind en zon (WWZ) tot 30 % van de nieuw toegevoegde elektrische energie. 

1. Capaciteit

Vorig jaar voegde China in totaal voor 94 miljard GW toe aan opwekbare capaciteit en daarvan kwamen 55 GW door WWZ en 2,2 GW van kernenergie: China voegde meer uit WWZ toe dan van thermische bronnen. In de VS werd 16 GW aan capaciteit toegevoegd en zitten thermische/fossiele bonnen in de meerderheid. Voor de eerste keer stak de zonne-energie de windenergie voorbij en de strekking in de VS tendeert naar schaliegas. In tegenstelling tot de VS die zijn afhankelijkheid van thermische bronnen opdrijft (nu 74%) terwijl WWS er 14 % uitmaakt en kerncentrales 9,3%,  steeg het aandeel van WWZ in China tot 30% in de elektriciteit, nam de afhankelijkheid van thermische bronnen af tot 69% en maakt kernenergie 1 % uit. De doelstelling om tegen 2015 bij de nieuwe capaciteit 30% door hernieuwbare bronnen te halen, werd enkele jaren eerder bereikt dan gepland.

2. Opgewekte elektriciteit

Vorig jaar wekte China in totaal voor 5322 TWh elektriciteit op, waaronder 3959 TWh door steenkoolcentrales (74%), 896 TWH door hydro centrales, 140 TWh door wind, 8,7 TWh door PV en 112 TWh door kerncentrales. Dit betekent dat WWZ-bronnen goed zijn voor een vijfde van de opgewekte energie. Dit doet de schrijvers van het artikel vermoeden dat China zijn doel zal halen om tegen 2020 30% van de totale elektriciteit op te wekken uit de hernieuwbare bronnen.

3. Investeringen

newenerg13

In 2013 nieuw toegevoegde elektrische capaciteit


De geplande investeringen onthullen nog meer over de toekomst. China spendeerde vorig jaar meer aan het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk dan aan de bouw van nieuwe stations: in totaal investeerde China aan 761 miljard in elektriciteit, waarvan 389 miljard voor een verbetering van het netwerk en 372 miljard voor nieuwe stations. Het is bekend dat vele wind- en zonnestations niet verbonden waren met het netwerk. Bij de nieuwe centrales gingen 40% van de middelen naar WWZ-centrales en maar 25 % naar thermische centrales: dus ook hier komt hernieuwbare energie vooraan te staan. Duidelijk is dus dat de groene energie recentelijk de fossiele gaat overvleugelen. Ook qua smart grid gaf China in 2013 voor de eerste keer meer uit dan de VS: China spendeerde $ 4,3 miljard  en de VS $ 3,6 miljard op een wereldtotaal van $ 14,9 miljard.
De onderzoekers spreken over de trend vorig jaar als een dramatische ommekeer vergeleken met de trends uit het verleden. De toekomst wordt onmiskenbaar nog groener en minder zwart. Voor dit jaar wordt verwacht dat de Chinese afhankelijkheid van steenkool vermindert tot 65%. Het Chinese voorbeeld kan dienen niet enkel voor ontwikkelingslanden als India en Brazilië, maar ook voor de ontwikkelde landen.

John Mathews & Hao Tan, “China’s Continuing Renewable Energy Revolution: Global Implications,” The Asia-Pacific Journal, Vol. 12, Issue 12, No. 3, March 24, 2014.

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *