Hoe geraak je in de Chinese partijtop?

De leden van het nieuwe centraal comité werden gekozen op het partijcongres. Binnen het centraal comité werd dan de topleiding verkozen. Die verkiezingen gebeurden niet rechtstreeks, er ging een intensief selectieproces aan vooraf.

Persconferentie nieuw centraal comité Foto Xinhua/Jin Liangkuai Disclaimer

Een afgevaardigde op het partijcongres kon zich niet zo maar kandidaat stellen voor het centraal comité. De 376 leden en plaatsvervangende leden van het centraal comité en de 133 leden van de centrale commissie voor controle en discipline werden door het partijcongres gekozen op basis van een selectie opgesteld na interviews en screening van de mogelijke kandidaten. Dit voorbereidend werk is uitgevoerd door tientallen inspectieteams, onder leiding van secretaris-generaal Xi Jinping. die voorzitter was van het comité dat het congres voorbereidde. De teams begonnen hun werk al in juli 2021 met bezoeken aan lokale overheden, ministeries, staatsbedrijven en legereenheden. 45 teams bezochten 124 departementen. De team voor het lokaal bestuur namen gemiddeld elk 1.400 interviews af. De teams voor de centrale organen namen gemiddeld elk 10.000 interviews af. Acht teams bezochten 25 legereenheden.

Van mogelijke kandidaten werd onderzocht of ze trouw de partijlijn volgen. Het tweede criterium is hun bekwaamheid en vastberadenheid om successen te behalen. Het persagentschap Xinhua geeft het voorbeeld van kandidaat leden die uitblonken in armoedebestrijding, strijd tegen Covid-19, milieubescherming, rampenbestrijding of regionale ontwikkeling. Vijf van de 24 leden van het politiek bureau zijn hightech specialisten; Xinhua legt expliciet de band met de technologie-oorlog die de VS momenteel ontketenen. Als derde belangrijk criterium werd de morele integriteit van de kandidaten gescreend. Die screening hield ook rekening met eventuele belangenvermenging met zakenactiviteiten van hun familie. Op deze basi werd een twintigtal geselecteerde kandidaten uiteindelijk niet weerhouden.

De gemiddelde leeftiijd vn de leden van het centraal comité is 57 jaar. Er zijn 33 vrouwelijke leden en 32 zijn van een etnische minderheid. Van de leden heeft 98% een universitair diplomaen en 29 zijn lid van de Chinese academie voor wetenschap en techniek.

Topfuncties

Voor de topfuncties (24 leden van het politiek bureau, secretariaat van het centraal comité, centrale militaire commissie, voorzitters van het parlement en van de raadgevende commissie, centrale commissie voor controle en inspectie) kwamen de zeven leden van het permanent comité van het politiek bureau in het voorjaar van 2022 unaniem overeen eveneens te werk te gaan met selectielijsten eerder dan met directe verkiezingen. Men baseerde zich hiervoor op de minder goede ervaringen met directe verkiezingen op de congressen van 2007 en 2012 (met een schandaal over het kopen van stemmen) en de succesvolle manier van werken in 2017. De procedures voor interviews en screening werden vastgelegd in maart. Ook hier gebeurde de selectie onder leiding van Xi Jinping.

De criteria waren te vergelijken met die voor het centraal comité. Naast de kwalificaties van de kandidaten werd gekeken naar welke soort leiders het land in de huidige situatie nodig heeft. Xi legde expliciet de nadruk op politieke correctheid en morele integriteit.
In april had Xi jinping zelf interviews met 30 topleiders. Centrale leidende kaders hadden van april tot juni 283 interviews met kaders van diverse instellingen. De leiding van de centrale militaire commissie sprak met 35 hogere legerkaders.

De resultaten van dit selectieproces werden door Xi Jinping voorgelegd aan het politiek bureau en andere topkaders. Zo werd de voorgestelde lijst van leden voor de nieuwe centrale commissie voor controle en inspectie goedgekeurd door de vorige commissie. Hetzelfde gebeurde voor de centrale militaire commissie.

Bronnen; Xinhua, Renmin Ribao, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Hoe geraak je in de Chinese partijtop?

  1. Propaganda tekst. Maar knap gedaan, voor de fans. In wezen intrieste evaluatie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *