Hoe gezinnen betrekken bij klimaatactie?

De Chinese groene transitie is niet alleen een zaak van grote projecten. Ook gezinnen en individuen worden op een georganiseerde manier aangespoord een bijdrage te leveren.

Sorteren van huishoudelijk afval in Shanghai Foto Xinhua/Fang Zhe Disclaimer

De stad Shenzhen heeft bijvoorbeeld een project om het gebruik van het openbaar vervoer aan te wakkeren. In de metrostations krijgen reizigers ‘koolstofmunten’. Die kunnen ze inruilen voor gratis vervoerbewijzen of aankoopbons voor producten. Reizigers krijgen meer munten naargelang ze het openbaar vervoer intensiever gebruiken. Volgens de lokale overheid hebben zich sinds augustus 2022 al bijna 15 miljoen mensen geregistreerd voor het project. In totaal bespaarden ze 720.000 ton CO2.

Het project in Shenzhen is maar één van de vele projecten. Zo kan men in sommige steden ook bonussen krijgen voor het planten van bomen of het sparen van energie.

Die projecten passen in de nationale doelstelling om niet alleen de industrie maar de hele maatschappij te betrekken bij het bereiken van koolstofneutraliteit ten laatste in 2060.
Volgens een studie van de China Academy of Sciences in 2021 komt meer dan de helft van de jaarlijkse 10 miljard ton Chinese CO2 uitstoot van gezinnen.

In augustus dit jaar werd een comité gelanceerd dat de acties van particulieren en gezinnen moet integreren in de strijd voor een lagere en uiteindelijk nul koolstofuitstoot. Bij die gelegenheid beklemtoonde klimaatgezant Xia Zhenhua het immense belang van de mobilisatie van de hele maatschappij.

Bedrijven emissierechten van gezinnen laten kopen?

Op termijn is het de bedoeling de door gezinnen uitgespaarde uitstoot te integreren in de handel in emissierechten die nu al geldt voor de elektriciteitssector en de zware nijverheid. Bedrijven zouden dus emissierechten kunnen verkrijgen door te betalen voor de acties van gezinnen.

De eerste experimenten daarmee begonnen in de provincie Guangdong in 2015.
Nadien volgende tientallen andere projecten in heel het land. Men kan bijvoorbeeld koolstofmunten verkrijgen door zijn aantal stappen te laten tellen, door meer het openbaar vervoer te gebruiken of door milieuvriendelijke producten te kopen.

Ook banken doen mee. Door acties die minder koolstof uitstoten kan men bij de nationale bank in Quzhou een hogere kredietwaardigheid en dus vlotter en goedkoper een lening bekomen.

Shanghai heeft deze maand een project voor gezinnen gelanceerd dat op termijn volledig aan de emissiehandel zou gekoppeld worden. De provincie Guangdong laat bedrijven toe 10% van de verplichte reductie van hun uitstoot te dekken met acties door gezinnen.
In Beijing bestaat een koolstofmarkt met op papier 30 miljoen gebruikers, maar slechts 400.000 zijn actief.

Onduidelijkheden en kritiek

Over het integreren van de door particulieren bepaarde uitstoot in de handel van emissierechten voor bedrijven is nog veel onduidelijkheid.

Zhang Xin, ondervoorzitter van het hoger vermeld comité, pleit voor beter gestandaardiseerde normen om te vermijden dat de vele projecten leiden tot verwarring en inconsistentie. Men moet ook zeker zijn dat de acties leiden tot minder uitstoot en niet alleen bestaande uitstoot registreren.

Een belangrijke uitdaging is het meten en controleren van de hoeveelheid uitgespaarde CO2 uitstoot door individuele acties zoals de manier waarop men zich verplaatst, zijn woning verwarmt of het huisvuil sorteert.

Experts waarschuwen dat grote vervuilers hun verplichtingen zouden kunnen ontlopen door de verantwoordelijkheid voor de vermindering van koolstofuitstoot door te schuiven naar gezinnen.

Tientallen miljoenen mensen in heel het land hebben zich al ingeschreven voor één of ander project.
Schuilt hier geen gevaar dat mensen die niet willen meewerken in een project uiteindelijk kunnen beboet worden en een deel van het publiek zich gaat afkeren van klimaatactie? Su Wei, de hoogste verantwoordelijke ambtenaar voor klimaatactie bevestigt dat de groene transitie veranderingen zal meebrengen in de gewoonten en verbruikspatronen. Maar deelname aan projecten zal volgens hem op basis van vrijwilligheid blijven.

Bron: Reuters

Print Friendly, PDF & Email