Voormalig Belgische premier roept op tot samenwerking

Ter gelegenheid van de China International Import Expo (CIIE) in Shanghai verscheen er einde november op het Chinese televisiekanaal CGTN een video waarin de Belgische gewezen premier Yves Leterme zijn visie op de Chinese economie geeft en oproept tot vertrouwen om samen de multilaterale instellingen te moderniseren en versterken.

Foto: CGTN Disclaimer

Dit is de volledige tekst:

‘We leven momenteel in een periode van wat men meervoudige crises noemt. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze crises is dat ze alleen kunnen worden bestreden en succesvol worden aangepakt en opgelost door collectieve actie, door de krachten te bundelen. Ik ben ervan overtuigd dat economische en sociale vooruitgang, gedeelde welvaart en meer onderling verbonden economieën niet alleen een sleutelrol spelen bij het verbeteren van het dagelijks leven van mensen over de hele wereld, maar dat ze ook op beslissende wijze kunnen bijdragen aan het veiligstellen van duurzame vrede.

Ik bewonder de opening van China naar de wereldeconomie, waartoe meer dan veertig jaar geleden werd besloten, en uiteraard de ongekende economische en sociale vooruitgang die sindsdien, jaar na jaar is geboekt in het voordeel van alle Chinezen en van de hele wereld. Bij de belangrijkste factoren die hebben geleid en nog steeds leiden tot deze uitzonderlijke prestatie behoren de onderlinge verweving en verbondenheid van de Chinese economie met andere over de hele wereld. Die vertaalde zich in toegenomen buitenlandse investeringen, in technologische uitwisseling, meer handel, wederzijdse toegang tot export- en importmarkten, enz.

Nadat het zich heeft opengesteld en opnieuw deelneemt aan de geschiedenis, heeft China de afgelopen decennia door middel van zijn ongekend succesvolle economische en sociale ontwikkeling gefungeerd als de belangrijkste motor van de wereldwijde economische groei en vooruitgang. Tegenwoordig zijn we echter getuige van gebeurtenissen en acties die de voortzetting van deze gunstige dynamiek in gevaar brengen.

We worden geconfronteerd met een stagflatie waaraan nog niet snel een einde lijkt te komen, althans niet in de meest ontwikkelde economieën. Ondertussen brengen de maatregelen die nodig zijn om de inflatie tegen te gaan onvermijdelijk het risico op een wijdverbreide recessie dichterbij. We hopen allemaal dat deze zo kort mogelijk zal zijn.

In het licht van deze trends is het waard te noteren dat het 14e Vijfjarenplan verwijst naar een ontwikkelingsstrategie met “dubbele circulatie”. Daarbij speelt binnenlandse consumptie een leidende rol, terwijl internationale handel en investeringen het verlengstuk en de aanvulling ervan zijn.

Integratie nationale markt

Het concept van “dubbele circulatie” vertaalt zich in de beleidsdoelstelling om de Chinese markt nationaal te integreren door standaardisatie en uniforme regels en door lokaal en provinciaal protectionisme aan te pakken.

Een succesvolle realisatie van de geïntegreerde nationale markt zal zeker bijdragen aan de doelstelling om het bruto binnenlands product per persoon op het niveau van gematigd ontwikkelde landen te brengen en de Chinese middelinkomensgroep op significante wijze uit te breiden. Door een gelijk speelveld voor heel China te creëren, kunnen Chinese bedrijven nog meer concurrentieel worden, ook op het gebied van de meest geavanceerde technologieën en diensten. Ik ben er ook van overtuigd dat de creatie van een geïntegreerde nationale markt in China nieuwe mogelijkheden biedt voor de mondiale business-to-business handel, die veel minder geglobaliseerd is dan de consumentenmarkt.

Moderniseren en versterken multilaterale instellingen

Openstelling, het creëren van gelijke speelvelden, het integreren van markten, eerlijke concurrentie, het bevorderen van handel en uitwisselingen zijn alleen mogelijk met de ondersteuning van een sterk, op regels gebaseerd multilateraal systeem. En het is duidelijk dat het multilaterale systeem dat aan het einde van de tweede wereldoorlog opgezet is, nu sterk onder druk staat. Het staat inderdaad aan de rand van een diepe crisis, op een moment waarop we dringend behoefte hebben aan verdieping van de wereldwijde samenwerking.

Vertrouwen komt te voet maar vertrekt per paard. Maar vertrouwen is nodig om een succesvolle hervorming en versterking van het multilateralisme mogelijk te maken. We hebben gezien dat er de laatste tijd in verschillende regio’s van de wereld vooruitgang is geboekt op het gebied van integratie en samenwerking. Het is belangrijk voor de komende maanden en jaren, om als mondiale gemeenschap een nieuw momentum te creëren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties volledig te realiseren en te werken aan het versterken van de globale multilaterale instellingen. Alleen door dit te doen kunnen we een echte gemeenschap creëren met een gedeelde toekomst voor de mensheid.

President Xi Jinping heeft in het recente verleden herhaaldelijk krachtig zijn bereidheid uitgesproken om bij te dragen aan het opnieuw versterken van het echte multilateralisme. Laten we hopen dat dit werkelijkheid kan worden en de weg kan openen voor een meer evenwichtige wereld, en een efficiënt antwoord op de mondiale uitdagingen mogelijk maakt.’

Bron: CGTN , tussentitels van Chinasquare.be

Print Friendly, PDF & Email