Hoe staat de Chinese economie er voor?

Hoe staat de Chinese economie er voor? Waarheen evolueert ze? Het Chinese persagentschap Xinhua laat diverse Chinese specialisten aan het woord over het onderwerp, in tien punten, zowel van belang op korte als op langere termijn.

Groei

De geplande groei voor dit jaar is minstens 6%. Dat doel zal zonder problemen gehaald worden. De vertraging in het derde trimester kan deels verklaard worden door de sterk schommelende vergelijkingsbasis in 2020. De Chinese experts verwachten dat de groei ook op langere termijn blijft duren. .

Binnenlandse vraag

De kleinhandel in consumptiegoederen steeg meer dan 16% in de eerste negen maanden. Investeringen in vaste activa stegen 7,3%. De groei van de binnenlandse vraag zal verder de economische groei ondersteunen, gestuwd door een markt van 1,4 miljard consumenten, groeiende investeringen en ondersteuning van het verbruik door de overheid. Er zijn plannen voor het aanmoedigen van de privéconsumptie in Shanghai en Beijing, sommige plattelandsgebieden en de horecasector. Ook grote projecten van het nieuwe vijfjarenplan zullen het binnenlands verbruik een duwtje geven.
Dit jaar draagt consumptie tot nu toe 65% bij tot de economische groei. Het vorige trimester was er een toename vergeleken met de eerste jaarhelft.

Buitenlandse handel

Zowel invoer als uitvoer stegen dit jaar sneller dan verwacht en overtreffen 2020 met 28%. Daardoor nam het aandeel van de buitenlandse handel in de groei toe.
Door het hoge vergelijkingsniveau eind 2020 zal de groei van de buitenlandse handel voor het hele jaar afnemen. Toch laat het niveau van de bestellingen verhopen dat de groei zeker nog in het eerste halfjaar 2022 blijft.

Structurele hervormingen van het aanbod

Sinds dit jaar ligt nog meer de klemtoon op hoogwaardige ontwikkeling. De structuur van het aanbod is verbeterd, de kwaliteit van goederen en diensten ligt hoger en de groei is stevig;

De verbetering van de aanbodzijde is merkbaar in de stabiele industriële bezettingsgraad, de dalende schuldgraad van de bedrijven en de snelle toename van investeringen in zwakke schakels zoals onderwijs en gezondheidszorg;

Ondanks de vooruitgang waarschuwen de overheden voor mogelijke overcapaciteit, wanneer andere landen hun door corona gehinderde fabrieken terug op volle kracht laten draaien wat de Chinese uitvoer zal afremmen .

Om verder te gaan met een gezonde groei zal het land verder moeten inzetten op structurele hervormingen. Het gaat bijvoorbeeld over de in juli besliste begrenzing van het energieverbruik of van overcapaciteit in energie-intensieve sectoren zoals staal, aluminium, cement, vlakglas en olieraffinage.

Stappen worden ondernomen om af te zien van het gebruik van de vastgoedsector om de economie op korte termijn aan te zwengelen en om de bouw van betaalbare huurwoningen te versnellen.

Energie

Sinds half september is energietekort voelbaar als gevolg van het verschil tussen vraag en aanbod voor steenkool.
De overheid heeft aangekondigd dat ze zal tussen komen in de markt, bijvoorbeeld in de prijszetting voor steenkool. Voor elektriciteit van steenkoolcentrales komt er daarentegen een meer marktgericht prijsmechanisme. Het elektriciteitsaanbod moet opgedreven worden, vooral door het aansluiten van nieuwe niet-fossiele productie op het net.

Wereldwijde industriële leverketens

Er liggen grote uitdagingen voor de stabiliteit van de leverketens, die door politieke actie van sommige landen en door corona regionaal en wereldwijd meer verspreid geraken. Door de tijdige indamming van corona heeft China de stabiliteit van zijn productie- en distributieketens kunnen behouden en hebben buitenlandse firma’s extra geïnvesteerd in China.

Volgens de statistieken is voor meer dan 90% van de buitenlandse bedrijven in China de Chinese markt de belangrijkste. De 1,4 miljard Chinezen waarvan er 400 miljoen een middelhoog inkomen hebben bieden een markt zonder vergelijk.

Bijkomend werken de voordelen van complete industriële faciliteiten, complete infrastructuur en voldoende werkkrachten als een magneet op buitenlandse investeerders.

China blijft één van de beste plaatsen in de wereld om te investeren. De groei van de investeringen tot nu toe dit jaar met dubbele cijfers bevestigt dat.

De industriële- en leverketens moeten meer zelfstandig en beheersbaar worden. Maar dat betekent niet dat men naar binnen zal kijken. Verdere opening moet samengaan met samenwerking voor een gezonde concurrentie.

Gemeenschappelijke welvaart

Gemeenschappelijke welvaart, een essentieel kenmerk van het socialisme, is een doelstelling die sinds het partijcongres van 2012 en vooral sinds dit jaar meer benadrukt wordt. Er zijn al een reeks maatregelen genomen. Gemeenschappelijke welvaart betekent niet de rijken hun geld afpakken, maar wel rijkdom, zowel materiële als spirituele, beter delen met iedereen. Nu de absolute armoede uitgebannen is en China een gematigd welvarende maatschappij is in alle opzichten, zijn de omstandigheden om te streven naar meer gemeenschappelijke welvaart gunstig.

Met dit doel wordt verder gewerkt aan een juist evenwicht tussen efficiëntie en rechtvaardigheid, aan mechanismen voor inkomens(her)verdeling. De groep met een middelhoog inkomen zal uitbreiden, de armen gaan meer verdienen, de hoogste inkomens worden afgetopt en illegale inkomens hard aangepakt.

Strijd tegen monopolies

Er zijn een reeks maatregelen uitgevaardigd om monopolievorming en woekerwinsten in sommige sectoren te verhinderen. Deze maatregelen zijn gericht op illegale praktijken, niet op het bestrijden van de privésector.

Door deze maatregelen zijn de kapitaalsstromen al verlegd naar sectoren als wetenschappelijke en technologische innovatie, hoogtechnologisch maakwerk en het industriële internet.

Doordat China één van de leidende landen is in de digitale economie heeft het ook nog meer regels nodig om deze gezond te laten ontwikkelen.

Plattelandsontwikkeling

Na het uitroeien van de absoute armoede mikt China op een alzijdige ontwikkeling van het platteland. Dat moet gebeuren door een sterk gecentraliseerde politiek met gecoördineerde inspanningen.
Het komt erop aan de opbrengst van graangewassen boven 650 miljoen ton te houden, een oplossing te vinden voor de levering van hoogwaardige zaden en de beperkte landbouwgrond, en een goede start te maken met de modernisering van de landbouw en van het platteland.

Vermijden van financiële risico’s

Het is belangrijk de situatie goed in te schatten. Er is een groeiende binnenlandse en buitenlandse neerwaartse druk op de economische groei, met meer risico’s en uitdagingen. Sinds de tweede jaarhelft komen ook sommige bedrijven in de problemen.

Maar het land heeft na jaren hard werk vooruitgang gemaakt in het vermijden en opvangen van grote financiële risico’s, en het vermijden van systeemrisico’s. .

De risico’s verbonden aan individuele probleemgevallen in de vastgoedmarkt zijn onder controle.

De regering zal van start gaan met pilotprojecten voor een vastgoedtaks. Om te beginnen komt er een wet daarover. Men zal voorzichtig te werk gaan om het gebruik van woningen rationeler te maken (bewonen in plaats van speculatieve leegstand), gronden efficiënt te gebruiken en de vastgoedsector op een gezonde stabiele manier te laten werken. Het kapitaal daarvoor is beschikbaar.

‘Alhoewel de Chinese economie complex gefaseerde structurele en cyclische problemen kent, hebben we de middelen en de bekwaamheden om het herstel verder te zetten, onze strategische focus te behouden en voortdurend de interne groeimotor te versterken’ besluit Xinhua.

Bronnen: Xinhua, Caixin, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *