Hoe zit het met de ‘minderjarigenmodus’ op smartphones in China?

De Chinese overheid is met een raadpleging van een maand begonnen over ingrijpende beperkingen op het gebruik van smartphones door kinderen. Wat is er precies aan de hand?

Trenton Stevens / Creative Commons foto via Morning Star disclaimer

De Cyberspace Administration heeft een ontwerptekst gepubliceerd voor een ‘minderjarigenmodus’. Specifieke instellingen zouden op telefoons en in synchronisatie met apps worden aangebracht, voor kinderen onder de 3 jaar, kinderen van 3 tot 8 jaar, 8 tot 12, 12 tot 16 en zelfs voor 16- tot 18-jarigen.

Wat blokkeren en hoe?

Deze instellingen zouden inhoud blokkeren die voor kinderen en jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie ongeschikt wordt geacht. Daar zijn onderwerpen bij waarover ook in andere, vooral westerse, landen een debat is rond de vraag naar het al of niet toepassen van strengere regelgeving. Enkele voorbeelden zijn zelfmoord, pornografie en eetstoornissen. In het concept van de Chinese Cyberspace Administration komen daar ook thema’s als bijgeloof en waarzeggerij bij. Een toevoeging van een andere aard is net de mogelijkheid om ouders de controle te geven over de onderwerpen waarvoor de modus wat hen betreft niet hoeft te werken.

Schermtijd

De instellingen zouden verder tijdslimieten bevatten, om het telefoongebruik door kinderen onder de acht jaar te beperken tot 40 minuten per dag en om 16- tot 18-jarigen niet langer dan twee uur per dag online te laten zijn. Met pop-ups zouden gebruikers een aanmoediging krijgen om na een bepaalde tijd in een app een schermpauze te nemen. Via een soort avondklok zouden op smartphones tussen 22:00 en 06:00 uur een aantal diensten uitgeschakeld zijn. Bepaalde functies, zoals telefoongesprekken, zouden wel gewoon blijven werken.

Waarom een minderjarigenmodus?

Volgens de Cyberspace Administration hebben eerder gedane experimenten met een ‘minderjarigenmodus’ laten zien dat ze een ‘positieve invloed hadden op het verminderen van internetverslaving bij jongeren en de impact van ongewenste informatie’. De regering heeft in 2021 een limiet van drie uur per week voor online gaming ingevoerd en het bedrag beperkt dat kinderen aan online games kunnen uitgeven. Als redenen voerde de overheid aan: de zorg voor de geestelijke gezondheid en onderzoeksgegevens over een verminderd gezichtsvermogen van kinderen met een teveel aan schermtijd. Ook wil de regering kinderen aanmoedigen om meer tijd buitenshuis door te brengen en te sporten.

Specifieke situatie

Een aparte bevolkingsgroep is die van de kinderen die in afgelegen dorpen achterblijven terwijl beide ouders op grote afstand werken en verblijven. Verschillende academische instellingen zoals de Northeast Normal University, of het China Rural Governance Research Center in Wuhan hebben in 10 provincies en districten onderzoek uitgevoerd, o.a. in de provincies Henan, Hubei, Hunan en Jiangxi, waar nog een groot aantal kinderen in die situatie zijn. De onderzoekers interviewden ouders en kinderen en ontdekten dat gsm-verslaving een groot probleem is geworden onder de groep.

Nuance nodig

Op de ChinaTalk-website van Ed Sander en Jessica Sun staat een uitleg die de sensationele berichtgeving over dit nieuwsfeit met kennis van zaken nuanceert. ChinaTalk geeft aan dat de ‘Smartphonebeperking voor Chinese jongeren’ heel wat ‘minder dystopisch is dan bericht wordt’. Het artikel bevat informatie uit de eerste hand. Sander schrijft: ‘wetgeving is hier te vinden in het Chinees en hier in een Engelse vertaling. Op 3 augustus interviewde het Belgische Business AM ChinaTalk’s Ed Sander over de nieuwe regels. De samenvatting van het interview en de geluidsopname zijn te lezen en beluisteren op de website van Business AM.’

Wordt vervolgd

Burgers hebben tot 2 september de tijd om deel te nemen aan de raadpleging over de pas voorgestelde maatregelen met de minderjarigenmodus. De in Hongkong verhandelde aandelen in digitale bedrijven TenCent, Bilibili en Kuaishou zouden in waarde zijn gedaald toen er ruchtbaarheid werd gegeven aan de plannen.

Bronnen: Morning Star, Global Times, China Talk, Business AM, vrt.nws

Print Friendly, PDF & Email