Is handelsconflict met Australië politiek?

China heeft de invoer van Australisch rundsvlees stopgezet en legt een heffing van 80% op Australisch gierst. Hoewel dit een resultaat is na 18 maanden durend anti-dumping onderzoek, vermoeden westerse bronnen dat het een soort tegenmaatregel is tegen het standpunt van het land over Covid-19 dat in navolging van de VS een onderzoek wilde met China in het beklaagdenbankje .

Foto: abc.net.au

Het Chinese ministerie van Handel besloot maandag om een heffing van 80% op te leggen voor de invoer van Australische gierst in China. De maatregel komt er na een achttien maanden durend lang onderzoek naar dumping. China is met de helft van de Australische gierstuitvoer de grootste afnemer. De Australische minister van Landbouw David Littleproud zei dinsdag aan de media dat China een vrij eerlijk proces ter beoordeling gebruikte. De Australische minister voor Handel Simon Birmingham heeft van zijn kant China een dossier van 10.000 pagina’s overgemaakt dat wil bewijzen dat er geen dumping plaats vond.

Verwacht wordt dat de nieuwe heffingen de uitvoer van de gierst naar China sterk zal doen dalen zoniet volledig stoppen. China stopt eveneens de invoer van vier Australische vleesverwerkers naar China en dit om sanitaire redenen. Prof economie Rod Tyers van de University of Western Australia Business School merkt op dat Australië al meer anti-dumping klachten (bv voor staal en aluminium) tegen China heeft gelanceerd dan omgekeerd. Preciseren we nog dat het vrijhandelsakkoord tussen China en Australië helemaal niet in het geding is. Dit ChAFTA laat toe dat 80% van de Australische uitvoer vrij in China kan ingevoerd worden en voor klachten bestaat ook een versnelde bemiddelingsprocedure. Wat echter vooral opvalt, is de hoogte van de heffing want eerst werd gedacht aan 50% . Vermoed wordt dat dit te maken heeft met politieke motieven (zie WTO) . Hoe dan ook Australië zegt geen tegenmaatregelen te zullen treffen, maar de zaak aan te kaarten bij de WTO.

Woensdag werd eveneens bekend dat China’s General Administration of Customs de inpectieprocedure voor de import van ijzererts in zijn havens zal stroomlijnen. De nieuwe regels gaan in op 1 juni. China voerde in 2019 voor 63 miljard $ Australisch ijzererts in. 62% van het in China ingevoerde ijzererts komt immers uit Australië. Volgens een ijzerertshandelaar in de haven van Lianyungang waar de helft van de ijzerertsinvoer aankomt, verfijnt de nieuwe inspectie de detectie van radioactiviteit, vast afval en andere en zal het Australisch ijzererts niet gediscrimineerd worden.

WHO

Westerse persberichten leggen een verband tussen de maatregelen en het Australische standpunt over Covid-19 dat in navolging van president Trump een soort beschuldigde sta op proces wilde voeren tegen China. De krant Global Times spreekt over Australië ‘als de grote kangoeroe die als hond dienst doet voor de VS’. Feit is echter dat op de 73-ste World Health Assembly het voorstel van Australië het heeft moeten afleggen tegen een voorstel mede ingediend door China over een onafhankelijk niet gepolitiseerd onderzoek van het begin tot de eindperiode en zonder één land bij naam te noemen. Ook steunt China een onderzoek naar hoe het virus tot bij de mens kwam. Pof Li Haidong van het Institute of International Relations of the China Foreign Affairs University zei aan Global Times dat ‘Australië de lokale plaatsvervanger is van de VS in het belasteren van China’. ‘Australië dacht echter dat China zou geïsoleerd staan, maar uiteindelijk stond het zelf geïsoleerd’, aldus Yu Lei van het Research Center for Pacific Island Countries aan de Liaocheng University. Ook het voorstel om Taiwan als waarnemer in de WHO binnen te brengen, haalde het niet.

Overigens heeft president Trump een brief naar de WHO gestuurd waarin hij de organisatie aanmaant minder naar China te luisteren of de VS verlaat binnen één maand de organisatie. In zijn brief misbruikt de president het blad The Lancet om China als schuldige voor de Covid-19 crisis aan te duiden, maar daartegen heeft de betrokken hoofdredacteur al gereageerd. Hoofdredacteur Richard Horton corrigeerde niet enkel Trumps beweringen, maar bestempelde de presidentiële dreiging om uit de WHO te stappen als ‘het toebrengen van ernstige schade aan de inspanningen ter
versterking van de internationale samenwerking om de poandemie onder kontrole te krijgen.’

Bronnen: Scmp, caixingglobal, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *