Hongaars premier Orbán in China

Nu Hongarije voorzitter van de Europese Unie is onderneemt premier Orbán in verband met de oorlog in Oekraïne een rondreis langs Oekraïne, Rusland, China en de VS. China waardeert zijn vredesinspanningen zeer. Bovendien kreeg Orbán een oproep voor meer samenwerking tussen zijn land, de EU en China.

Foto Xinhua/Li Xueren Disclaimer

De Chinese president Xi bracht twee maanden geleden een staatsbezoek aan Hongarije. Bij die gelegenheid werden de Hongaars-Chinese betrekkingen formeel opgewaardeerd tot ‘allesomvattend partnerschap’.

Partnerschap concretiseren

Nu zei Xi aan Orbán ‘dat de twee landen uitwisselingen op hoog niveau moeten onderhouden, het politieke wederzijdse vertrouwen moeten verdiepen, de strategische communicatie en coördinatie moeten versterken, elkaar krachtig moeten blijven steunen, de praktische samenwerking op verschillende gebieden moeten versterken, hoogwaardige Belt and Road-projecten moeten bevorderen en moeten blijven samenwerken voor een nieuw tijdperk waar de bevolkingen van beide landen voordeel kunnen uithalen’.

Geen fundamentele belangenconflicten tussen China en EU

Inspelend op het Hongaars roulerend voorzitterschap van de EU benadrukte Xi dat ‘er geen geopolitieke tegenstellingen of fundamentele belangenconflicten bestaan tussen China en Europa. De betrekkingen tussen China en de EU zijn van strategisch belang en van wereldwijde invloed. Daarom dienen ze zich stabiel en gezond te blijven ontwikkelen om gezamenlijk te kunnen reageren op mondiale uitdagingen. Volgend jaar is het reeds vijftig jaar geleden dat China en de Europese Unie diplomatieke betrekkingen hebben aangeknoopt.

De twee partijen moeten het juiste pad van bilateraal partnerschap volgen, waarbij samenwerking de bepalende trend is. Ze dienen de openstelling in twee richtingen te blijven bevorderen, de internationale coördinatie versterken en bijdragen aan de wereldvrede, stabiliteit, ontwikkeling en welvaart. Men hoopt dat Hongarije, als wisselend voorzitter van de EU, een actieve rol zal spelen bij het bevorderen van de gezonde en stabiele ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en de EU en het faciliteren van constructieve interacties.’

Volgens het Chinese verslag zei Orbán: ‘In het licht van de huidige turbulente internationale situatie houdt China niet alleen van vrede, maar heeft het ook een reeks constructieve en belangrijke initiatieven ontwikkeld, die met concrete acties bewijzen dat China een belangrijke stabiliserende kracht voor de wereldvrede is’. Hij voegde eraan dat Hongarije pleit voor het versterken van de samenwerking met China en zich verzet tegen het vormen van blokken en confrontaties.

Waardering en steun voor vredesinspanningen van Orbán

Uiteraard bespraken ze de oorlog in Oekraïne, het hoofddoel van Orbán’s bezoek. Volgens het Chinese verslag informeerde Orban Xi over zijn recent bezoek aan Oekraïne en Rusland. Xi Jinping waardeert de inspanningen van Orbán om een politieke oplossing voor de Oekraïense crisis te bevorderen.

Xi verduidelijkte de standpunten en voorstellen van China. Hij benadrukte dat een spoedig staakt-het-vuren en een politieke oplossing in het belang zijn van alle partijen. Op korte termijn pleit China voor het naleven van drie principes om de situatie af te koelen: ‘geen uitbreiding van het slagveld’, ‘geen escalatie van de gevechten’ en ‘geen aanwakkeren van het conflict door welke partij dan ook’. De internationale gemeenschap moet de voorwaarden scheppen en steun bieden aan beide partijen om de directe dialoog en onderhandelingen te hervatten. Enkel als alle grootmachten opbouwend in plaats van negatief te werk gaan, kan men zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen.

Xi stelde nog dat China op zijn eigen manier actief vredesbesprekingen bevorderd heeft en alle inspanningen die tot een vreedzame oplossing van de crisis kunnen leiden, heeft aangemoedigd en ondersteund. Daar China en Hongarije dezelfde basisvoorstellen en richting voor hun inspanningen steunen, is China bereid de communicatie hierover met Hongarije en relevante partijen te blijven onderhouden.

Bron: Renmin Ribao

Print Friendly, PDF & Email