Nieuwe rellen nadat Hongkong het dragen van maskers verbiedt (upd)

In navolging van Frankrijk verbiedt Hongkongs bestuur sinds middernacht het dragen van maskers tijdens betogingen. Het doet daarbij beroep op een noodwet uit 1922 zij het dat het besluit ook nog aan de Legco zal worden voorgelegd. Uit reactie daartegen gingen de geweldenaars nog heftiger te keer.

Na vier maanden protest, blijkt het scenario enigszins hetzelfde. Vreedzame betogingen eindigen met baldadigheden van groepjes gemaskerde relschoppers die laat op de avond uiterst gewelddadig worden. Dit was eveneens het geval op 1 oktober toen de in het zwart geklede betogers brandbommen gooiden in de metrostations met als gevolg dat zowat de helft van de metrostations voor het verkeer gesloten werd.

Pro Beijing groepen en de grootste politie groep Junior Police Officers’ Association (JPOA) drongen aan op een strengere aanpak van het straatprotest. Die laat in het geval van openbaar gevaar toe dat de stadsleider elke regelgeving mag treffen die hij/zij wenselijk acht in het openbaar belang. De laatste keer dat een beroep gedaan werd op deze ordonnantie dateert uit 1967 toen Hongkong getroffen werd door linkse rellen waarbij 51 personen gedood werden. Dat deze nu boven gehaald wordt, heeft te maken met het feit dat het wetgevend orgaan de Legco pas op 16 oktober bijeenkomt en dat het dringend is.

Het verbod tot het dragen van maskers tijdens protestuitingen is al om middernacht ingegaan en het kent uitzonderingen om medische- of religieuze redenen. Op niet naleving staat een gevangenisstraf van één jaar of een boete van HK$ 25,000 ($3,200). Ook toegelaten betogingen vallen onder het verbod. De Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) had voorgesteld om zoals in Canada een straf van 10 jaar op te leggen.

Uiteraard is er ook kritiek die vindt dat de Legco de maatregel eerst had moeten uitvaardigen. De organisatoren van het protest menen dat het verbod niet zal verhinderen dat het protest op straat komt. Ook heet het dat dit een stap is in het meer autoritair maken van het regime. Sommigen vinden dat de naleving van het verbod niet eenvoudig af te dwingen zal zijn. Hier wordt op geantwoord dat antidrugwetten ook niet kunnen verhinderen dat nog drugs gebruikt worden, maar dat vooral het normatieve telt. Ondertussen heeft een rechtbank het beroep van de aktievoerders tegen de anti-maskerbeslissing verworpen.

Reactie

MTR-bediende poogt verder geweld te vermijden

De reactie tegen de nieuwe maatregel kwam neer op één spoor van vernieling dat door de stad. Banken, supermarkten en shopping centra werden aangevallen. De openbare vervoersmaatschappij MTR schorste geheel haar dienstverlening en niet enkel de metrostations die alle dicht gingen. Meer dan 20 shoppingcentra werden gesloten. Keten ParknShop kondigde aan dat zijn winkels vandaag dicht blijven. Ondertussen beginnen sommigen te hamsteren uit vrees dat de sluiting van het openbaar vervoer blijft duren. De MTR-stations bleven gesloten. Voorstellingen in het West Kowloon Cultural District werden ofwel afgelast of uitgesteld. Zondag werd de helft van de MTR-metrostations heropend. Bussen functioneren weer normaal. 86 sets beschadigde verkeerslichten werden hersteld. 10% van de ATM-geldautomaten zijn nog buiten dienst. Vele winkels blijven dicht. Het straatprotest eindigde opnieuw met vernielingen en inzetten van het waterkanon en traangas. De MTR sloot zondagavond na nieuwe vernielingen om 21.00 uur het metronet. MLaandag bleven de gewelddadige akties voortduren, zij het met een beperekter aantal deelnemers. Het herstel van de beschadigde metrostations zou wel een tijdje kunnen ndiuren, aldus de MTR

Horeca

Ondertussen zijn de officiële cijfers bekend van de kleinhandel in augustus en van het aantal toeristen op 1 oktober. Volgens het Census and Statistics Department of China’s Hong Kong Special Administrative Region (SAR) liep het kleinhandelsvolume in augustus terug met 25% in vergelijking met dezelfde maand het jaar voordien. Deze val was de sterkste teruggang ooit.

Op de nationale feestdag ontving Hongkong 62% minder toeristen uit het vasteland. Bij de niet-Chinese toeristen bedroeg de achteruitgang 33,8%. Tijdens de maand augustus daalde het aantal toeristen al met 40%. De recessie is daarmee moeilijk af te wenden, ondanks dat er door het bestuur stimuleringsmaatregelen genomen zijn. Ondertussen is ook het agentschap Bloomberg begonnen met een analyse die de twee buren Hongkong en Shenzhen met elkaar vergelijkt.

SCMP, FT

.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar