Lokale gemeenschappen inschakelen voor demente ouderen

Het aantal demente ouderen stijgt snel in China. Naast hulp door de overheid wordt er gemikt op ondersteuning door de lokale gemeenschappen. De website Sixthtone beschrijft een voorbeeld van hoe het werkt.

Jinmei is een vzw in Shanghai die lokale gemeenschappen begeleidt om dementievriendelijk te worden.
In een klein rusthuis voor bejaarden dat door de lokale gemeenschap van een voorstad gerund wordt, heeft Jinmei een activiteit georganiseerd om de bewoners te helpen hun cognitieve functies te stimuleren door stretching, volksliederen zingen en een spelletje waarbij chopsticks in een mand gemikt worden.

Zoals Jinmei zijn er nog een handvol organisaties in de stad die zich specifiek met dementie bezig houden. China vergrijst erg snel, en het aantal Alzheimer patiënten neemt navenant toe. In Shanghai is nu al 15% van de bevolking ouder dan 65 jaar, en schat men dat er 300.000 demente personen zijn.

Nationaal plan nog in de maak, lokale behoeften groot

Voorkomen van dementie is onderdeel van een nationaal gezondheidsplan sinds 2016. Specifieke plannen zijn echter nog ‘in de maak’. Uit onderzoek blijkt dat patiënten en zorgverleners zich te weinig ondersteund voelen door de lokale gemeenschap.

Jinmei is opgericht door familie van demente ouderen in 2012. Ze proberen de van de wijkcomités, die een grote rol spelen in de lokale gemeenschappen, aandacht te krijgen voor dementie. De organisatie heeft vandaag 16 voltijdse medewerkers. Ze organiseren screenings voor dementierisico, geven advies, verlenen niet-medische diensten en organiseren familiale hulpgroepen.
Jinmei werkt samen met de districtsraad van Changning aan het eerste pilotproject in Shanghai voor lokale gemeenschapssteun aan demente personen. Binnen dat project worden nu 130 families in het district bijgestaan. Dank zij research door Jinmei heeft de districtsraad van Changning als eerste in Shanghai officiële richtlijnen voor het inrichten van een dementievriendelijke lokale gemeenschap uitgeschreven. Binnen de lokale gemeenschap probeert men demente personen aan te sporen nog zoveel mogelijk hun capaciteiten te gebruiken.

Noodzaak achterstand snel in te lopen.

China heeft volgens de directeur van Jinmei, Fei Chao, op dit gebied nog een grote achterstand tegenover ontwikkelde landen die met vergrijzing kampen. Daar zijn diensten voor sociale opvang en medische behandeling al goed uitgebouwd, werkt men op de bescherming van hun wettelijke rechten en probeert men hen zoveel mogelijk onder te brengen in een zorgende en sociale omgeving.
In China zijn zelfs rijke steden als Shanghai nu nog maar bezig om basisdiensten zoals dementiescreening, opleiding voor mantelzorgers en instellingen voor verzorging ter beschikking te stellen.

De snelle en plotse veroudering van China maakt dat alles heel snel moet gaan. Men moet tegelijk basisdiensten uitbouwen, wettelijke regelingen treffen en zorgen voor een sociale benadering. De regering werkt er volgens Fei Chao hard aan maar het blijft een grote uitdaging.

Specifieke problemen

Mantelzorgers krijgen te weinig opleiding over dementie. Bij een enquête verklaarde meer dan de helft niet te weten hoe ze demente familieleden konden helpen met geheugentraining. Een ander belangrijk probleem is de gezondheid van personen die niet meer kunnen uitleggen dat en waar ze pijn hebben.

De familie wil ook dikwijls de dementie verstoppen, omdat er nog altijd een sociaal stigma aan plakt. Soms weten de mensen van het wijkcomité er niet eens van. Jinmei roept de families op om meer open te zijn over de toestand van hun familielid. Dementie wordt nu gezien als een ziekte en klinkt minder pejoratief dan vroeger. De buurt staat meer open dan de meeste mensen denken en eens het probleem gekend zijn veel mensen bereid te helpen door een oogje in het zeil te houden.

Vzw’s zoals Jinmei werken samen met de wijkcomités om zo snel mogelijk bewoners die hulp behoeven te kunnen opsporen. In het begin is het nodig de comités zelf bewust te maken. Aanvankelijk kijken die alleen naar de ernstige gevallen van dementie. Minder ernstige gevallen worden te gemakkelijk aanvaard als normale ‘vergetelheid’ omwille van de ouderdom.

Een ander probleem is het gebrek aan middelen van de lokale gemeenschap: een typisch wijkcomité heeft vijf of zes leden en telt een duizendtal ouderen in de wijk. Die comités hebben liever dat Jinmei iets organiseert eerder dan het zelf te moeten doen.

Alternatieve voorstellen

Recentelijk is Jinmei ook gaan samenwerken met lokale ondernemingen. Ze raden apotheken en banken aan speciale loketten te installeren voor families met dementen. Bij andere ondernemingen proberen ze bedienden te motiveren om vrijwillig dementen te helpen. Er is zelfs een plan om mensen met beginnende dementie te werk te stellen in een dementiecafé, om hen actief te houden en hun sociale contacten te verbeteren.

Bron: Sixthtone
De video bij het artikel kan je hier bekijken

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.