Ingrepen voor duurzame gezondheid bevolking en bedrijven

Chinese leiders maken plannen voor maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 crisis en de systematische afronding daarvan.

De Centrale Hervormingscommissie kwam bijeen. Enkele keywords van de vergadering: ziektekosten, noodvoorzieningen, ChiNext, ecologisch herstel, jongeren.

gezondheid
instellingen gezondheid bevolking duurzaam maken (foto Global Times)

Systematische versterking gezondheid

Het systeem voor de regulering van de ziektekostenverzekeringen is opnieuw aan hervorming toe. Er komen betere en uitgebreide noodvoorzieningen voor de volksgezondheid. De effectenbeurs voor groeiaandelen ChiNext wordt gestroomlijnd. Bevoegde ministeries en wetgevers werken aan de bescherming en het herstel van grote nationale ecosystemen. De instellingen zullen extra aandacht besteden aan de gezondheid van jongeren. Belangrijke maatregelen waartoe de vierde plenaire vergadering van het Centraal Comité heeft besloten kunnen meer aandacht krijgen, nu het ergste leed van de COVID-19 uitbraak geleden lijkt.

Xi’s visie

Volgens Xi Jinping is er een duurzame vooruitgang in de bestrijding van COVID-19, de preventie tegen een nieuwe epidemie en de werk- en productiehervatting. Dat is, zo stelt de Chinese president, te danken aan de leidende rol van de communistische partij en aan het socialistische systeem van China. Het land kan lessen trekken en maatregelen nemen om de opgedane ervaringen ten nutte te maken.

Ziekteverzekering en medische veiligheid

Om de pandemie in eigen land te bestrijden, heeft China op tijd het besluit genomen om de diagnose en behandeling van COVID-19 op te nemen in het kader van betalingen door ziekenfondsen. De ziekenfondsen moeten verder goed beheerd en gebruikt worden. De regering wil het medische veiligheidssysteem op een duurzame manier nu verder ontwikkelen. Op die manier zal de sociale rechtvaardigheid in de gezondheidszorg gewaarborgd zijn.

Ecosystemen

Grote projecten voor de bescherming en het herstel van belangrijke ecosystemen worden in het hele land weer, op een wetenschappelijk verantwoorde manier, aangepakt. Onderzoek naar manieren om de lichaamsbeweging van jongeren te bevorderen zal gericht zijn op de specifieke volksgezondheid van die bevolkingsgroep.

Instellingen

Tijdens de bijeenkomst werd de nadruk gelegd op de hervormingen van bepaalde instellingen voor wetenschappelijke en technologische innovatie en de organisatie om noodsituaties het hoofd te bieden. Tegelijk is het volgens de Centrale Hervormingscommissie nodig werkhervatting, werkgelegenheid, investeringen en consumptie te bevorderen. Ook de ontwikkeling van kleinere bedrijven krijgt de nodige aandacht.

gezondheid
economie en innovatieve bedrijven stimuleren foto CGTN

ChiNext

De komende tijd zal er misschien het meeste belangstelling zijn voor een ingreep ter bevordering van het broodnodige en dringende economische herstel na de coronacrisis. China zal een hervorming van de ChiNext in Shenzhen doorvoeren. Die ChiNext is een effectenbeurs voor groeiaandelen (sinds 2009). Deze markt in aandelen van jonge, innovatieve ondernemingen wil een Chinese tegenhanger worden van de Amerikaanse NASDAQ.

IPO fast

De hervorming ervan dient om de eerste beursgang, de initial public offerings (IPO’s) voor startende bedrijven te versnellen. Zo’n IPO of primaire emissie is eerste keer dat een bedrijf zijn aandelen te koop aanbiedt aan het publiek via de effectenbeurs. Het belangrijkste doel van een emissie is het bijeenbrengen van kapitaal dat het bedrijf kan gebruiken voor investeringen en groei. Een (primaire) emissie levert geld op, maar de keerzijde is een hoeveelheid eisen waaraan een bedrijf moet voldoen wanneer het genoteerd wil zijn op de beurs.

Toepassing good practice

Deze ChiNext zal, naar verwachting later op het jaar, de IPO’s met een eenvoudig registratiesysteem laten gebeuren. De toezichthouder van de beurzen in China, de China Securities Regulatory Commission (CSRC) heeft beslist dat zijn toestemming niet langer nodig zal zijn voor IPO’s in Shenzhen. Dit is een tweede toepassing van een eenvoudig registratiesysteem dat al eerder is ingevoerd in de eveneens Nasdaq-achtige STAR-markt van Shanghai. De beurs beoordeelt daarbij de IPO-aanvragen van ChiNext op basis van een aantal regels en de markt zal beslissen over de prijsstelling en timing van de verkoop van de nieuwe aandelen. De gestroomlijnde registratie zal veel sneller gaan en dat kan de IPO-markt van China aantrekkelijker maken voor technische startups. ChiNext telt momenteel 807 bedrijven, met een totale marktkapitalisatie van 958 miljard dollar.

gezondheid
politieke bijeenkomsten weer op gang (foto Xinhua / Liu Weibing)

Opnieuw vergaderen

Tot alle maatregelen die hierboven zijn beschreven werd besloten in de Centrale Hervormingscommissie (Central Commission for Comprehensively Deepening Reform). Chinese politieke topleiders kwamen daarvoor op 27 april bij elkaar onder de leiding van Xi Jinping. Aan de vergadering namen ook Li Keqiang, Wang Huning en Han Zheng deel. Ook ander politieke instellingen gaan weer aan het werk. Van 26 tot 29 april komt het permanent comité van het Nationaal Volkscongres bijeen. Deze hoogste leiding van het Chinese parlement bespreekt nieuw opgestelde wetsvoorstellen en wijzigingen. Een aantal afgevaardigden woont de vergaderingen bij via videoconferenties en dat zal nog enige tijd zo blijven. Dat het permanent comité bijeenkomt is een teken dat ook de uitgestelde zitting van de Algemene Vergadering van het Nationale Volkscongres voor binnenkort gepland is. De Algemene Vergaderingen, hoogtepunten van het Chinese politieke jaar, vallen meestal begin maart. Ze werden uitgesteld vanwege COVID-19.


Bronnen: Xinhua, Global Times, ISDP.eu (website van ISDP, een Zweedse denktank), CGTN.com (website Chinese televisie), Reuters, Wikipedia, DFBONLINE.nl (Financiële begrippenlijst online)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *