KPMG analyseert grote veranderingen in chemie

Het consultantkantoor KPMG heeft een analyse gemaakt van de scheikundige sector in China. Deze sector verhoogde de afgelopen 10 jaar niet enkel de productie 25 maal. Ook kwalitatief zijn de voormalig leidende subsectoren kunstmest en pesticiden vervangen door synthetische stoffen en gespecialiseerde scheikunde. De scheikundige bedrijven staan klaar om in het buitenland verwervingen te doen. 
De financiële crisis dwong de westerse chemische bedrijven tussen 2009 en 2012 tot rationalisatie en daardoor zou de globale groei in de chemie weer 4,3 % bedragen terwijl dit vorig jaar maar 2,6% bedroeg. Het herstel van de sector wordt echter geleid door de Aziaten. China en de rest van de regio trekken het meeste chemische investeringen aan. De chemie in de opkomende economieën zou dit jaar met 7,5 % toenemen en KPMG raamt dat de scheikundige sector in China tussen 2013 en 2015 jaarlijks zal groeien met een cijfer tussen 9 en 11 %. Dit lijkt volgens de consultant een stuk  betrouwbaarder dan het cijfer van een jaarlijkse winstaangroei van 28 % tussen 2007 en 2011. (ter vergelijking: in Japan bedroeg de winstaangroei 6,6 % en in India 12,8%. Niettegenstaande de sterke en stabiele groei is de sector in China vrij afhankelijk van de invoer van grondstoffen als olie en gas.

chemiecijfers

Subsectoren: aantal bedrijven, activa, inkomen, winst


 
Meer concreet telt China volgens de gegevens van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie 25.169 scheikundige bedrijven. Hun zaken gingen er in het eerste semester met 13 % op vooruit; de winsten groeiden met 10 %; de investeringen namen toe met 13 % terwijl de uitvoer maar 3 % steeg. Vooral de subsector van gespecialiseerde chemische uitrusting zag de winsten met een kwart toenemen. De vooruitgang was vooral groot bij gespecialiseerde chemicaliën (+41 %), rubberproducten (28%), organisch scheikundige grondstoffen (26%) en synthetische grondstoffen (21%).
Toekomst
Gezien de verstedelijking een belangrijke driver wordt in de toekomst, zit alles wat verband houdt met de bouwsector in de lift. De bouw zou jaarlijks met bijna een kwart groeien tot 2015. Deze bouw staat in voor twee vijfden van de vraag naar isolatiematerialen. De vraag naar isolatiemateriaal zou jaarlijks met 9,4 % toenemen tot 2016. Verdere groei wordt verwacht door het aanscherpen van de energiebesparing zowel in de bouw als in de fabricage. Het twaalfde vijfjarenplan vereist dat tegen 2015 20% van alle nieuwbouw voldoet aan de Chinese norm voor groene gebouwen. Er zal dus meer vraag zijn naar groene polymeren voor het her opknappen van gebouwen. Groei is ook te verwachten in de sector van de waterzuivering die jaarlijks goed zou chemie5zijn voor een markt van 3,3 miljard dollar in 2018.
China heeft weliswaar bijna zo veel voorraden aan schaliegas als de VS, maar heeft qua technologie nog een hele weg af te leggen vooraleer het maar een derde van de productie in de VS kan bereiken. Beter gaat het met het methaan gewonnen uit steenkool: tegen 2015 zou de productie op 21 miljoen m3 per jaar bedragen.
Ethyleen
Hoewel de petrochemie vooral snel groeit in de olefinen, kampt de sector ook met uitdagingen vooral veroorzaakt door overproductie. De energiegiganten Sinopec, PetroChina, CNOOC en andere staatsondernemingen hebben geïnvesteerd in nieuwe grote en middelgrote installaties, maar de vraag naar petrochemie groeide minder dan het geheel van de economie: de vraag naar ethyleen nam vorig jaar maar toe met 3,8%. In een streven naar zelfvoorziening had het land eind 2011 dertig grote ethyleeninstallaties gebouwd met een totale capaciteit van 15 miljoen ton waardoor het de tweede producent is ter wereld. Tijdens de periode 2012-2017 zal de globale toename van ethyleenproductie 40% bedragen en een kwart daarvan zal in China worden gerealiseerd waarbij de VS tweede is op een straatlengte met 12 %.
De stijgende kost van de olie invoer heeft China ook gedreven om steenkool te gebruiken als grondstof in de petrochemie. De groei in de subsector “olefinen uit steenkool” zou tegen 2017 instaan voor een derde van de toename in de ethyleenproductie: 10 nieuwe installaties wachten op goedkeuring en nog 30 projecten worden uitgewerkt op de tekentafel. Door de hoge olieprijzen verliest ethyleen aan concurrentiepositie tegenover nafta waarin China ook sterk investeert sinds 2005. Jaarlijks vervaardigt China 400.000 miljoen ton ethyleen uit steenkool en 1,4 miljoen ton propyleen. Het land heeft 3 installaties die uit steenkool plastics vervaardigen. Drie kwart van de methanol, 85% van het PVC en 25% van de benzeenproductie in China komen uit steenkool, hoewel de installaties zich ver van de steenkoolmijnen bevinden en de grondstof dus aangevoerd moet worden.
chemical-product

Chemische producten


Het twaalfde vijfjarenplan streeft er naar om nationale kampioenen te vormen die zelfvoorzienend zijn en duurzaamheid promoten. Dit impliceert in de chemie de groei van de segmenten zoals gespecialiseerde –en fijnchemicaliën. In nieuwe chemicaliën wil China tegen 2015 voor 80 % selfsupporting zijn. Bij de fijnchemicaliën moet de productie in 2015 het dubbele bedragen van die in 2008. Hoewel China de grootste producent is van chemicaliën zijn vraag en aanbod niet in evenwicht. De vraag naar chemische stoffen die gebruikt worden in plastics is veel groter dan het aanbod en verwacht wordt dat dit tekort voortduurt tot in 2020.
Structuurverandering
Uit een analyse van de top 500 en de subsectoren blijkt dat de sector aan het veranderen is. Meer bedrijven leggen zich toe op polymeren en andere specialiteiten. De inspanningen van de regering tot meer consolidatie werpen hun vruchten af: in 2002 had geen enkel bedrijf een verkoopcijfer van meer dan 5 miljard terwijl dat er in 2011 al 7141 waren. Omgekeerd, er schieten geen firma’s meer over met een zakencijfer van minder dan 1 miljard yuan, terwijl dat er in 2002 nog 460 waren. Andere bewijzen van de consolidatie zijn dat de top 500 in 2002 goed was voor 21 % van het sectorinkomen en dat dit percentage vorig jaar 35 % bedroeg. Bij de activa groeide het top 500 cijfer van 22 % in 2002 tot 41 % in 2011. De winsten bij de top 500 stegen van 25 % tot 37% van het totaal. De totale top 500 winst  die in 2002 6,6 miljard yuan bedroeg, schoot tegen 2011 de hoogte in tot 174 miljard yuan. Ondertussen waren er ook fusioneringen met eenheden buiten de sector en breidden petrochemische bedrijven stroomopwaarts uit met eenheden stroomafwaarts. Vooral de opkomst van privébedrijven getuigt volgens KPMG van een merkwaardige dynamiek en dit wordt toegeschreven aan het open marktklimaat. Het eerste privébedrijf staat op nummer 14 in de hit 500 lijst.
De herstructurering blijkt onder meer in de duidelijke afname van firma’s in kunstmest en pesticiden en de toename bij de synthetische grondstoffen en het segment speciale scheikunde. Firma’s van nieuwe chemie3synthetische stoffen waren de meest winstgevende met een vijfde van het inkomen in de top 500. Daarna volgen basis chemische stoffen, de gespecialiseerde stoffen en de bandenmakers. Pas daarna komen de kunstmestbedrijven die vroeger vooraan stonden.
Uitdagingen
Toch importeert China nog altijd 10% van de gespecialiseerde scheikundige stoffen en zelfs de helft van elektronische chemicaliën. Dit is een van de prioriteiten voor de toekomst naast additieven in voeding, milieuvriendelijke kleefstof, plastics additieven en stoffen voor waterbehandeling. De markt in elektronische chemicaliën is 30 miljard waard. China is weliswaar de grootste producent en verbruiker van voedingsadditieven, maar de structuur van de sector moet verbeterd worden. Ten derde is het land met 15 miljoen ton ook de grootste producent en verbruiker van kleefstoffen, maar deze zijn te weinig ecologisch wat noodzakelijk is in lucht- en ruimtevaart, zonnecellen…
synthetrubber

Productie synthetisch rubber


Dit en vorig jaar stegen de investeringen in O&O met meer dan 11 % en deze investeringen zouden tegen het einde van het decennium die in de VS kunnen overtreffen. De Royal Society uit het VK schat dat het aantal Chinese publicaties van onderzoek al groter is dan het aantal in de VS. China is al qua dergelijke wetenschappelijke artikels wereldleider in schei- en materiaalkunde evenals in engineering. Sinds 2008 hebben Chinese bedrijven ook 1145 deals gesloten in het buitenland en dit ter waarde van 141 miljard dollar: 12 daarvan waren in de scheikundige sector met een waarde van bijna 7 miljard dollar. Meer deals worden verwacht die de sector helpen om de waardeladder op te klimmen. Velen zien de verwervingen in het buitenland als een middel om de nodige (bv. groene) hervormingen in het binnenland tot een goed einde te brengen.
Wat de uitdagingen voor de toekomst betreft, noteert KPMG dat de omvorming van steenkool tot nog toe niet ver staat. Bovendien zijn er niet genoeg pijplijnen voor en het proces verbruikt gigantische hoeveelheden water in het waterarme land. De regering heeft ook doeleinden opgelegd voor een schonere productie en de 635 topbedrijven moeten hun hoeveelheid geproduceerde koolstof per eenheid bnp uit 2010 tegen 2015 terugdringen met een derde. Het valt nog te bezien hoe dit concreet zal worden gemaakt, aldus de consultant die duidelijk een opgang van de sector vaststelde, zij het niet zonder uitdagingen. Vermelden we nog dat het rapport ook een reeks korte case-studies van bedrijven bevat.
Bron:   China’s chemical industry:The emergence of local champions  KPMG-website

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *