Krotwoningen moeten snel opgeruimd worden

In een beleidsnota schrijft premier Li dat het programma om krotwoningen op te ruimen in 2017 energiek verder moet worden uitgevoerd. Het streefdoel voor 2016 om het aantal krotwoningen met 6 miljoen te verminderen is bereikt.

In 2016 moesten 6 miljoen krotwoningen opgeruimd worden. Dat is gelukt. Het aantal voor 2017 blijft identiek. Meestal gaat het om afbraak en nieuwbouw, maar renovatie kan ook. Chen Zhenggao, de minister van huisvesting en voor de integratie van stedelijke en plattelandsgebieden, hoopt dat het streefdoel vóór het einde van het jaar bereikt kan worden.
Het opruimen van krotwoningen is volgens de premier een prioritair project in alle regio’s van China om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. De overheid op verschillende niveaus moet voldoende fondsen voorzien. Ook de centrale overheid zal bijdragen. Li eiste dat het gebruik van deze middelen grondig gecontroleerd wordt en dat verspilling of fraude streng bestraft worden. Vorig jaar werd aan het opruimen van krotwoningen 1.480 miljard yuan besteed.
De lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en nieuwe concepten voor urbanisatie uitwerken. Het is nodig de kwaliteit van de nieuwe woningen grondig te controleren om de inwoners een betere huisvesting te bieden; de woningen moeten uitgerust zijn met alle comfort en het is belangrijk dat de infrastructuur in de omgeving in orde is.

Vergoeding voldoende of niet?

Li pleitte er voor aan meer mensen een geldelijke vergoeding voor het verlies van hun woning te geven. Nu is de algemene regel nog dat iemand die onteigend wordt een nieuwe woning in plaats van geld aangeboden krijgt. De onteigening van bewoners van krotten lokt soms protest uit van mensen die vinden dat ze onvoldoende vergoed worden.
Het grootste probleem situeert zich hier echter op het platteland, waar bewoners dikwijls hun land verliezen ten voordele van ontwikkelingsprojecten. De voorzitter van het Opperste Openbaar Ministerie, Cao Jianming pleit voor meer doortastendheid bij de vervolging van functionarissen op het platteland die misbruik maken van hun positie om illegaal gronden of woningen te onteigenen. Hij wijst erop dat dit verschijnsel leidt tot toenemende sociale spanningen. Zo waren er enkele jaren terug grootscheepse gewelddadige protesten tegen onteigening in Wukan. En vorig jaar was er een storm op de sociale media over de terechtstelling van een onteigende dorpsbewoner die in koelen bloede een ambtenaar vermoord had.
Bronnen: China Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *