Kunstmatige Intelligentie aangewend in gezondheidszorg

De Nationale Commissie voor gezondheid en gezinsplanning wil kunstmatige intelligentie (KI) gebruiken om de kwaliteit en efficiency van de gezondheidszorg te verhogen. Het blijkt vooral gezondheidsinstellingen aan de basis te helpen bij het aanbieden bij het verschaffen van gestandaardiseerde behandelingen.

Robot in ziekenhuis Hangzhou


Uit een mededeling van de Nationale Commissie voor gezondheid en gezinsplanning blijkt dat ze kunstmatige intelligentie wil inzetten om vooral diensten in kleinere steden en rurale kantons efficiënter te maken. Zo wordt ook in basisinstellingen gelijkheid bevorderd in de aangeboden dienstverlening vindt ze. Volgens de Commissie wordt kunstmatige intelligentie in China al gebruikt op een reeks terreinen zoals het aanbieden van diensten op afstand, het helpen van diagnose en behandeling en het verbeteren van het gezondheidssysteem door het gebruik van wearables.
In vergelijking met andere werelddelen zal China qua KI op andere subgebieden nog wat in te halen hebben.  Daarvoor heeft de Commissie een reeks richtlijnen opgesteld zodat KI kan bijdragen tot de uitbouw van een gelaagd gezondheidssysteem. Hieronder wordt verstaan de 3 niveaus: buurtniveau voor preventie en detectie; poliklinieken voor een medische behandeling en tenslotte de derde laag met meer gespecialiseerde klinieken. De regeringsrichtlijn uit juli wil kunstmatige intelligentie (KI) toepassen zowel in de gezondheids- als in de bejaardenzorg. Uit een rapport van denktank You Intelligence blijkt dat eind juli 131 Chinese bedrijven KI ontwikkelen of onderzoeken voor gezondheidszorg. Daarvan zijn ¾ actief in Beijing, Shanghai en Shenzhen

 Kanker

Zhang Xiaochun is kankerspecialist aan een ziekenhuis dat verbonden is met de Universiteit van Shandong. Sinds april gebruikt dit ziekenhuis het ‘Watson for Oncology‘-platform dat ontwikkeld werkt aan een kankercentrum in New York en dit in samenwerking met IBM. De opties voor behandeling van longkankerpatiënten die het platform aanbeveelt, zijn voor meer dan 96% eensluidend met deze van de ziekenhuisexperts. Het platform haalt zijn expertise uit meer dan 300 medische tijdschriften, 250 tekstboeken en 15 miljoen pagina’s tekst zo zegt IBM. Het platform dat steeds bijleert ontwikkelt behandelingen voor borst-, long-, baarmoederhals-, eierstokken-, maag- en prostaatkanker.
Volgens Zhang is het systeem meer bruikbaar voor basisklinieken om jonge dokters te gidsen die over minder ervaring beschikken. Het platform ‘Watson for Oncology’ wordt al gebruikt in 24 ziekenhuizen in 18 steden. In China werd het platform geïntroduceerd door Baheal Pharm dat vooral in kleinere steden en kantons de kwaliteitszorg voor kankerpatiënten hoopt op te optimaliseren.

Dermatologie

Sleuteltaak hierbij is de verdeling van de medische hulpbronnen via een gelaagd systeem. De grote ziekenhuizen in de steden beschikken over betere apparatuur en een gekwalificeerde staf maar zijn overbevolkt. Nog andere KI-systemen worden ontwikkeld om KI in te zetten bij diagnose en behandeling. Zo werkt een ziekenhuis bij de Central South University in Changsha samen met Danale uit Shenzhen om een online dienst op te zetten voor huiddiagnose. Deze dienst gebruikt een app die functioneert via WeChat en waarmee de patiënten een foto doorsturen die via KI wordt gescand. De app zoekt door zijn databanken en kan de zeldzame huidziekte lupus opsporen met 85% zekerheid. Directeur dermatologie Lu Qianjin zegt dat de technologie wordt aangewend voor vaak voorkomende huidproblemen speciaal in basishospitalen.
Vorig jaar lanceerde Baidu in oktober een online medisch adviesplatform om basismedische instellingen te helpen bij de diagnose. We hadden het eerder al over Ali Health en zijn KI-dienst voor ziektediagnose die Doctor You heet. In augustus schakelde het Harbin First Hospital robotten in om antwoorden te bieden op simpele vragen zoals de weg naar sommige departementen. Ze kunnen ook muziek afspelen voor wachtende patiënten ter verstrooiing.

Uitdagingen

Borstkanker specialist Jiang Zefei bij het Beijing No 307 Hospital gelooft dat breder gebruik van KI een meer precieze en effectieve diagnose en behandeling mogelijk maakt. Zo wordt de druk op de dokters verlicht en dat is ook bevorderlijk voor de patiënten. Hij gelooft echter niet dat KI ooit de dokters kan vervangen. Mensen hebben emoties en hebben echte communicatie nodig. Enkel de dokters kunnen deze verschaffen zegt hij.
De Nationale Commissie voor gezondheid en gezinsplanning is overtuigd dat het groeiend gebruik van KI de patiënten en dokters ten goede kan komen. Het ten volle gebruik maken van de technologie stelt echter nieuwe uitdagingen voor de efficiency van de geboden zorg en ter controle van de risico’s voor de patiënt. De commissie is bereid te werken aan de supervisie van de amendementen die nodig zijn voor wetten en reglementen zodat de IT de dienstverlening verbetert terwijl de risico’s verminderd worden en de privacy van de patiënt optmaal wordt verzekerd.
Bron:  China Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar