Landbouwconferentie 2016 beëindigd

De landbouwconferentie in Beijing die de taken voor het volgend jaar en het volgende vijfjarenplan uitstippelt is beëindigd. De klemtoon in de toekomst ligt op een beter aanbod van de landbouwproducten, een hervorming van het grondensysteem en op de voedselveiligheid.

landbwconf16Zoals elk jaar wordt de jaarlijkse economische conferentie gevolgd door een conferentie die het landbouwbeleid voor het komende jaar uittekent. Vooreerst moet een voldoende en kwalitatief aanbod van landbouwproducten worden nagestreefd. Concreet moeten bestaande voorraden afgebouwd worden en de productiekosten verminderen. Daartoe zullen meer granen worden verwerkt, wordt grootschalige productie gepromoot, het overmatig gebruik van pesticiden en kunstmest beperkt en sociale diensten geïntroduceerd om de kosten te verminderen. Doordat de oogst vorig jaar voor de twaalfde maal op rij groeide, stapelen de voorraden zich op. Bij het mais bijvoorbeeld ligt er 400 miljoen ton in de pakhuizen.
In een geschreven boodschap aan de conferentie vertelde premier Li Keqiang dat de structuur van de landbouw verbeterd moet worden en een grootschaliger productie nagestreefd worden in diverse vormen. Ook vroeg hij de uitbouw van rurale infrastructuur te versnellen, de diensten in dorpen en steden te verbeteren en de gecoördineerde ontwikkeling van stad en platteland na te streven.
Volgens de Weibo-account van CCTV gaat het vooral om de hervorming van de gronden: zowel de gronden bestemd voor landbouw, de gronden voor de boerderijen en ook de commercialisatie van de collectieve grond voor de bouw van infrastructuur. Deze grondhervorming moet op zijn beurt een impuls geven aan de financiële markt te lande en volgens onderdekaan Zheng Fengtian van de School of Agricultural Economics and Rural Development bij de Renmin University zal een stimulans gegeven worden opdat het huidig systeem van boerderijen waarop geen hypotheek kan genomen, veranderd wordt. Bedoeling is dat noch huizen noch landbouwgrond ongebruikt achtergelaten worden wanneer migranten naar de steden trekken. Wanneer zij een toelage krijgen, zal hun integratie in de steden meer kansen krijgen.
De vergadering was het eens dat China de komende 5 jaren het concept moet volgen van landbwlarginnovatieve, gecoördineerde, groene, open en gezamenlijke ontwikkeling in het landbouwwerk. In de landbouw is voedselveiligheid fundamenteel. Meer subsidie zal gaan naar grote producenten, het prijzensysteem zal verbeterd worden evenals het systeem voor invoer van buitenlandse landbouwproducten. Meer middelen zullen de ontwikkeling van de landbouweconomie stimuleren en ook privé-investeringen zullen aangemoedigd worden. De mededeling van de conferentie roept ook op tot een geïntegreerde ontwikkeling van landbouw, nijverheid en diensten met het oog op een verhoging van het boereninkomen. Alle overblijvende armen moeten uit de armoede worden gehaald.
Bronnen: Peoples Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar