Li doet Azië veelheid aan voorstellen (upd)

Premier Li Keqiang heeft op de 3 Aziatische toppen te Brunei een reeks samenwerkingsvoorstellen gelanceerd. Hij wil bijvoorbeeld dat de discussies over de “Regionaal Economische Partnerschap”-vrijhandelszone tegen 2015 zouden klaar zijn. Ondertussen is  zijn reis door Thailand en Vietnam afgelopen.

Chasean10y

Taart 10 jaar samenwerking China ASEAN


Op de toppen in Brunei vallen 3 niveaus te onderkennen: China plus ASEAN, ASEAN plus 3 (China, Z-Korea, Japan) en tenslotte de Oost-Aziatische top die nog meer landen omvat. Het is nu 10 jaar geleden dat China een strategisch partnerschap aanging met de ASEAN-landen. Daaruit sproot al een vrijhandelsakkoord voort. Premier Li wil nu dat beide entiteiten over de mogelijkheid discuteren om een verdrag te sluiten qua goed nabuurschap, vriendschap en samenwerking. Een rode lijn zou geïnstalleerd worden opdat hun wederzijdse betrekkingen niet aangetast zou geraken door een maritiem noodgeval rond de Zuid-Chinese zee.
Meer concreet wenst Li samenwerking op 7 terreinen met een verbeterde versie van vrijhandel op het economische-, samenwerking op het financiële vlak, ook qua transport met de pan-Aziatische spoorweg tot en met cultuur en wetenschap. Wat de 14000 km lange pan-Aziatische spoorweg betreft, wil de Export-Import Bank of China 7 miljard $ lenen aan Laos om het gedeelte Kunming-Vientiane (420 km) mee te financieren. Om de nodige infrastructuurwerken te bekostigen is China voorstander van het opzetten van een Aziatische investeringsbank. Qua samenwerking op het maritieme vlak heeft China al 3 miljard yuan opzij gezet voor de uitbouw van een maritieme zijderoute. De komende 3 tot 5 jaar is China nog van plan om aan ASEAN-studenten 15.000 regeringsstudiebeurzen toe te kennen. Voorts heeft China overeenkomsten voor de erkenning van diploma’s met 4 ASEAN-landen en wil dit nog verder uitbreiden met 6 andere.
Voorts had Li ook een reeks voorstellen in petto voor het ASEAN+3 forum. Hij herinnerde dat dit ontstond in de nasleep van de Aziatische financiële crisis in 1997. Op de 16-de top van dit forum stelde de premier de uitbouw voor van een financieel vangnet en meer bepaald de uitbreiding van het Chiang Mai-initiatief. Dit werkt met een firewall van 240 miljard $ wat Li toch maar magertjes vindt in vergelijking met het 590 miljard $ die Europa daarvoor ter beschikking heeft. Ondertussen heeft China swap overeenkomsten voor meer dan 1400 miljard yuan met de ASEAN-landen. Maar ook qua voedselveiligheid en onderlinge uitwisselingen van personen moet beter samen gewerkt vond hij. Li noemde de 10+3 samenwerking het voornaamste vehikel en theater voor de samenwerking in Oost Azië. De Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye hoopte dat de top zal dienen om het samenwerkingsmechanisme meer concreter te maken en de Japanse premier Abe legde vooral de klemtoon op de innovatie in het bereiken van concrete resultaten.
Ten derde sprak Li Keqiang ook de Oost-Aziatische top toe waar zijn 3 voorstellen wat aseansummitgelijklopend waren. Meer aandacht moet gaan naar voedsel- en energieveiligheid, volksgezondheid, klimaatwissel en natuurlijke rampen. Ten tweede dient de economische samenwerking de regionale integratie te bevorderen en meer concreet stelde hij voor de discussie over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vrijhandelsakkoord af te ronden tegen 2015. Een belangrijke partner hierbij Australië wil al binnen het jaar een vrijhandelsakkoord met China afsluiten. Ten derde moet het wederzijds vertrouwen verbeterd worden door een nieuw concept van zekerheid. Eenzijdig optreden is uit den boze. De Chinese premier verklaarde zich voorstander van een Code Of Conduct in verband met de vrije doorgang doorheen de Zuid Chinese zee. Zowel president Obama als Putin stuurden hun minister van Buitenlandse zaken naar de top.
Thailand
thaiparl

Li in Thai parlement


Premier Li kwam aan in Thailand voor gesprekken met de Koninklijke familie, regering en parlement dat hij toesprak.  Hij noemde prinses Sirindorn  die China al 30 maal bezocht, een gezant van de vriendschap. China is al de grootste handelspartner van Thailand met een handelsvolume van 70 miljard $ dat tegen 2015 zou 100 miljard moeten belopen. Thailand is de tweede handelspartner van China binnen de ASEAN. Vorig jaar gingen beide landen akkoord om een strategisch partnerschap af te sluiten en het actieplan daarvan loopt van 2012 tot 2016. Beide landen tekenden ook een MoU over samenwerking qua duurzame ontwikkeling.
Ze willen voornamelijk samenwerken op 4 vlakken: spoorwegen, waterbestuur, schone energie en onderwijs.In het parlement bestempelde Li de betrekkingen tussen beide landen als “familiaal”. Hij beloofde dat de Chinese ondernemingen de komende 5 jaar 1 miljoen ton rijst uit Thailand zullen invoeren evenals meer rubber en verklaarde dat China een speciaal mechanisme wil om de bilaterale samenwerking qua handel in landbouwproducten op te voeren.
crhthai

Beide premiers op CRH-expo


Zowel in het parlement als in een krantenartikel zei Li dat China klaar staat  is om zijn technologie qua super snelle treinlijnen ten dienste te stellen.  Beide premiers bezochten echter een expo waar de Chinese technologie tentoon gesteld stond evenals de Chinese onderzoeksresultaten over de lijnen Bangkok-Chiang Mai (680-km) en  Bangkok-Nong Khai (450-km). De regering van premier Yingluck  maakte dit jaar bekend 70 miljard $ veil te hebben voor de modernisering van het spoornet. Beide landen zijn het eens voor het gezamenlijk opzetten van een Onderzoeksinstituut voor spoortechnologie in Qingdao en voor het aanleggen van een supersnelle verbinding tussen Nong Khai en Phachi die zou betaald worden met landbouwproducten.
Tot slot vindt China dat ook vooruitgang zou moeten geboekt op het vlak van cultuur, onderwijs, toerisme en jeugduitwisselingen opdat de vriendschap zou overgedragen worden op de volgende generatie. Een MoU werd ook getekend om normale toeristen vrij te stellen van visa formaliteiten: het aantal Chinese toeristen dat Thailand dit jaar zal bezoeken wordt op 5 miljoen geraamd.
Vietnam
livietnam

Chinese en Vietnamese premier


Li is ondertussen in Vietnam. China is al sinds 2004 de Vietnamese grootste handelspartner met een bilaterale handel van 41 miljard in 2012. Doel is tegen 2015 60 miljard $ te bereiken. Het handelstekort vergrootte inmiddels tot 16 miljard $ en China wil de invoer van tropische producten verhogen.China heeft 915 investeringsprojecten in Vietnam per waarde van 4,8 miljard $. Daarmee is het de 13-de investeerder in het land. De Chongqing motorfietsen zijn bijvoorbeeld een echte rage in het land.
Premier Li stelde samenwerking voor op 3 terreinen: maritieme, samenwerking over land en financiële samenwerking tegen de internationale financiële crisis.  Daarmee betuigde de Vietnamese premier zijn instemming. De Vietnamese minister van Handel verklaarde van zijn kant volledig achter de ruime RCEP-vrijhandelszone te staan die ook China wenst.   Beide landen gaan een werkgroep opzetten om de Beibu-golf (van Tonkin)  gemeenschappelijk te exploreren wat later kan uitgebreid tot samenwerking in de  Zuid-Chinese zee. Ook voor de infrastructuur en het financiële worden 2 werkgroepen in het leven geroepen. De president en de partijleider betuigden van hun kant eveneens hun steun voor de samenwerking op de 3 vlakken.
Bron: China Daily

Zie ook Dialogue over ASEAN-toppen
Voor de groeiprognoses in de Zuidoost Aziatische landen: OESO-site
Lees  ook ons dossier over China en Zuidoost-Azië
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *