Lonen stijgen in China, en voornamelijk daar (UPD)

Twee rapporten betreffende de lonen in China hebben we eerder besproken op deze website. Ter gelegenheid van het feest van de christelijke arbeidersbeweging, vestigen we nog eens de aandacht op die twee onderzoeken en onze berichtgeving erover, met enkele aanvullingen.

lonen China en de wereld‘Veel mensen denken dat lonen in China laag zijn, maar in de afgelopen tien jaar zijn de lonen in China driemaal zo hoog geworden. China is dus een van de landen met het beste groeitempo van lonen in de wereld ’, dat schreef een economist uit Oxford, naar aanleiding van een ILO-rapport dat begin 2012 uitkwam.
‘Het zijn enkel de opkomende economieën die voor een beperkte verhoging van de lonen zorgen, daar stegen de lonen met 5,9%. En dat effect is voor meer dan de helft te danken aan China’, dat zei Luc Cortebeek, vroeger ACV-voorzitter, naar aanleiding van het Global Wage Report 2014-2015, van diezelfde ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie. Over de beide rapporten hebben we eerder op ChinaSquare geschreven.

China op de mondiale loonschaal

Een groep economisten van de International Labour Organization (ILO), de arbeidsorganisatie van de VN, had in 2009 van 72 landen in de wereld gegevens over de lonen verzameld om een mondiale loonschaal op te stellen. Het onderzoeksverslag kwam pas in maart 2012 uit. Dat kan te maken hebben met de zwakke plekken in de verzameling van gegevens en in de verwerking. Kleine zelfstandigen of mensen die van een uitkering leven ontbraken in de statistieken. De cijfers waren onvolledig voor sommige landen en er ontbraken landen, waaronder het grote Nigeria. Op dit soort enorme berekeningen valt altijd wat af te dingen. Toch vond ILO economist Patrick Belser in een interview met de kritische BBC het rapport van 2009 zeker de moeite waard: ‘Het is zeker dat het veel zegt over de stand van de mondiale economische ontwikkeling…meer, of op een ander manier dan het eeuwige bruto binnenlands product…die economische ontwikkeling wereldwijd is duidelijk nog van een laag niveau, ondanks de enorme welvaart op sommige plaatsen.’ China stond in 2009 op de 57e plaats met 7.872 dollar, iets minder dan de helft van het gemiddelde. Wij schreven erover en het werd een van onze meest geraadpleegde artikelen. Bij dat ene rapport over de mondiale loonschaal is het voorlopig gebleven.

Mondiale loonsstijging, dank zij China

wcms_324644De ILO is echter doorgegaan met het opmaken van jaarlijkse rapporten over de evolutie in de lonen in de wereld. In het meest recente, het ILO Global Wage Report 2014-2015 stond dat de lonen wereldwijd nauwelijks nog stijgen. In China gebeurt dat wel. Wij bespraken het niet lang na de publicatie, eind 2014. Enkele citaten uit het Rapport: ‘China neemt veel van de totale loonstijging in de wereld voor zijn rekening, door zijn enorme omvang en de forse stijging van zijn reële lonen. Door China uit de statistieken weg te laten zou je de globale groei van de reële lonen bijna halveren: van 2% over de hele wereld in 2013 schiet er dan nog 1,1% over en in 2012 zou de toename van de lonen die slechts 2,2% bedroeg, nog maar 1,3% zijn geweest’. ‘In de opkomende landen zijn de lonen vorig jaar met 5,9% gestegen. Dat komt voor meer dan de helft door loonsverhogingen in China’.
Ook die berichten moeten worden gerelativeerd, maar ze blijven uiteindelijk optimistisch stemmen over de sociale ontwikkelingen in China. Het aandeel van de beloning voor arbeid in het bbp wordt kleiner ten opzichte van de productiviteit, net zoals in andere derdewereldlanden zoals Mexico en Turkije. De lonen in China mogen van de ILO nog meer stijgen om een inhaalslag te leveren, zodat de verhouding met het bbp nog gunstiger wordt voor de werknemers. Volgens de arbeidsorganisatie hoeft het land niet al te zeer te vrezen voor verlies aan concurrentievermogen. Als de omvang en het technologische niveau van de productie toenemen zullen ondernemers de competitie aankunnen en toch hoge lonen kunnen blijven uitbetalen. Zie bijvoorbeeld Japan en Zuid-Korea. In die landen zijn de lonen nog steeds veel hoger dan in China. Toch concurreren ze met succes in de wereldeconomie, en zijn ze erin geslaagd te groeien boven het niveau van de beginnende industrialisering.
Een genuanceerde en goed onderbouwde beoordeling van de loonontwikkeling in China staat in ‘Wages in Asia and the Pacific: Dynamic but uneven progress’, het supplement bij het ILO Global Wage Report 2014-2015. Dat supplement kan via http://www.ilo.org/asia/info/public/pr/WCMS_325241/lang–en/index.htm in pdf worden gedownload.
Bronnen:
http://www.ilo.org website van de ILO , www.economicshelp.org, BBC, MO*

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.