Medische sector en gezondheidszorg in 2023: gestage vooruitgang

De belangrijkste gezondheidsindicatoren bereikten volgens gegevens van de Nationale Gezondheidscommissie (NHC) de voorhoede onder midden- en hoge-inkomenslanden. Vorig jaar werd de toegang tot de gezondheidszorg verbeterd en de Traditionele Chinese Geneeskunde kent een groeiende populariteit.  

Aanstaande moeder krijgt gezondheidsadvies in Qiandongnan (Guizhou) Foto: China Daily Disclaimer

In 2023 is China’s kindersterftecijfer gedaald tot 4,5 per 1.000, het sterftecijfer onder kinderen jonger dan vijf jaar bereikte 6,2 per 1.000 en het moedersterftecijfer verminderde tot 15,1 per 100.000, zo blijkt uit de gegevens van de NHC. Dit zijn cijfers voor landen met een gemiddeld- en hoog inkomen.

Naarmate China zijn medisch systeem verder hervormt, werden inspanningen geleverd om de toegankelijkheid tot gezondheidszorg te verbeteren. Na de bouw van de 76 regionale medische centra is het gemiddelde aantal patiënten dat zich buiten hun gebied laat behandelen met ongeveer 30 % gedaald, vertelde NHC-ambtenaar Zhuang Ning. Zhuang voegde eraan toe dat meer dan 90 procent van de patiënten ervoor kiest om in hun eigen arrondissement medische consulten te zoeken voor veel voorkomende ziekten .

China had tegen het einde van 2023 ook meer dan 18.000 medische consortia van verschillende vormen opgericht om de infrastructuur en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de buurt te verbeteren, zo blijkt uit NHC- statistieken.  De eerste vier groepen van 76 nationale regionale medische centra hebben meer dan 6.200 nieuwe medische technologieën toegepast. Het aantal wederzijdse doorverwijzingen tussen hogere en lagere medische instellingen in het hele land bedroeg vorig jaar 30 miljoen, een stijging van 9,7 % ten opzichte van 2022.  

NHC-ambtenaar Jiao Yahui zei dat de regering in de toekomst proactief proefprogramma’s zou uitvoeren voor het opzetten van hechte stedelijke medische groepen en door zou gaan met het verbeteren van de algehele dienstverlening van ziekenhuizen op districtsniveau. Er zullen ook inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat meer kwalitatieve medische middelen beschikbaar worden gesteld en gelijkmatig worden verdeeld over de regio’s, merkte ze op.

Kinderopvang

Verpleegster met boreling in Gansu Provincial Maternity and Childcare Hospital te Lanzhou. Foto Xinhua Disclaimer

NHC-ambtenaar Yang Jinrui. Yang verklaarde dat China om de last voor ouders te verlichten, de afgelopen jaren meer gezinnen heeft voorzien van kinderopvang voor kinderen onder de drie jaar. China teltnu ongeveer 100.000 kinderdagverblijven voor kinderen onder de drie jaar, die samen ongeveer 4,8 miljoen van deze kinderen kunnen opvangen. Yang beloofde tevens dat China zich meer zou inspannen om deze kinderopvang voor kinderen onder de drie jaar te stimuleren, de kwaliteit van de diensten te verbeteren en het opleidingssysteem voor mensen die in de sector werken te verbeteren.

De NHC is samen met andere departementen, actief bezig geweest om ondersteunende maatregelen voor het krijgen van kinderen te verbeteren, n economische, dienstverlenende, tijdsondersteunende en culturele begeleidings inkluis. De autoriteiten zullen tevens een degelijk coördinatiemechanisme voor leiderschap opzetten, bevolkingstrends bijhouden en analyseren en het toezicht en de planning verbeteren.

Verder zullen de autoriteiten succesvolle ervaringen en praktijken uitwisselen met betrekking tot beleidssystemen ter ondersteuning van het krijgen van kinderen uit verschillende regio’s in het hele land, waarbij gepleit wordt voor een positieve houding ten opzichte van het huwelijk, het krijgen van kinderen en het gezin, het bevorderen van de traditionele Chinese cultuur, het bepalen van algemene richtingen en het creëren van een vriendelijke sociale sfeer voor het krijgen van kinderen, zei Yang. Ze zullen preferentiële belastingmaatregelen invoeren voor kinderopvang in de gemeenschap, waaronder het opnemen van kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in de speciale extra aftrekposten voor de individuele inkomstenbelasting, aldus de ambtenaar. 

TCM populair

Bian Zhaoxiang van Hong Kong Baptist University in zijn TCM-labo Foto China Daily Disclaimer

In het afgelopen jaar heeft de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) wegens de voordelen bij ziektepreventie een groeiende populariteit gekend . Ouyang Bo, van de Nationale Administratie van Traditionele Chinese Geneeskunde, zei dat het totale aantal bezoeken aan TCM-instellingen in 2023 wordt geschat op 1,28 miljard. Ouyang beloofde dat er meer inspanningen zullen worden geleverd om de capaciteit van en de toegankelijkheid tot TCM-diensten te verbeteren en om de normen voor TCM-diensten voor gezondheidsbehoud te reguleren.

Tijdens de persbriefing werd ook onthuld dat er een rapportagesysteem voor infectieziekten en noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid is opgezet dat 84.000 zorginstellingen in het hele land dekt. Het land houdt ook routinematig toezicht op belangrijke infectieziekten zoals pest en polio.

Vermelden we nog dat gisteren op AIDS-dag Chinese onderzoekers bekend maakten een doorbraak te hebben bereikt in het voorbereiden van een vaccin tegen AIDS.

Peoples Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email