Mensenrechten in China blijven gebaseerd op economische ontwikkelingIn Genève vraagt China samenwerking en wederzijds respect voor verschillen in aanpak mensenrechten

In Genève vraagt China samenwerking en wederzijds respect voor verschillen in aanpak mensenrechten

China heeft een Witboek Mensenrechten 2012 uitgebracht. De regering wijst in de tekst op de vooruitgang van ecologische rechten en van meningsuiting en houdt vast aan de bekende prioriteit van economische ontwikkeling.

Levensonderhoud en ontwikkeling krijgen nog altijd de voorrang. ‘Alleen op die basis kan de levensstandaard verbeteren en dat is de sleutel tot de oplossing van alle problemen en tot de vooruitgang van alle mensenrechten’. Om die reden vermeldt de overheid de inkomensstijgingen, armoedebestrijding, de verbetering van de volkshuisvesting en de stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid als eerste voorbeelden van uitbreiding van de mensenrechten. ‘De mensenrechten in China worden op een geplande, duurzame, constante en veelzijdige manier ontwikkeld’, aldus het dienst informatie van de Staatsraad.

Ecologie en meningsuiting
Er zijn twee onderwerpen waarop de voorlichters de schijnwerper richten: ecologie en meningsuiting. Natuurlijke rijkdommen raken op, het milieu is ernstig vervuild, de ecosystemen zijn aangetast, maar allen hebben het recht op een goede gezondheid en een schone leefwereld. Daarom wil China het milieubewustzijn verhogen en heeft de regering van de ecologie een belangrijk onderdeel van haar beleid gemaakt. Er is nu wetgeving om de milieurechten van de burgers te beschermen en de controlesystemen te versterken. De burgers hebben ook het recht op informatie en het recht om hun mening te laten horen. Er zijn concrete maatregelen getroffen om die rechten te laten gelden. De informatietechnologie heeft het publiek meer macht gegeven om informatie te verkrijgen en zich te uiten. De mensen krijgen meer toegang tot kennis van budgetten en uitgaven van regeringsdiensten. De Communistische Partij (CPC) maakt meer zaken die vroeger intern bleven openbaar en laat partijcomités woordvoerders aanstellen. Via internet vernemen de Chinezen meer, laten ze van zich horen en houden ze toezicht op de overheid, die op haar beurt de vinger aan de pols van de publieke opinie kan houden.

Prioriteiten
De ontwikkeling van een participatieve democratie aan de basis gaat verder. Het document zegt verder: ‘In 2010 is het socialistische rechtssysteem met Chinese kenmerken voltooid. Dat is een mijlpaal, want de ontwikkeling van de mensenrechten heeft nu een wettelijk kader. Het respecteren en de bescherming van de mensenrechten is aan het Strafrecht toegevoegd, zodat overtreders op dit terrein kunnen worden aangepakt en de burgers hun recht om te procederen kunnen uitoefenen.’ Er is nog een hele reeks van terreinen waar de regering veranderingen ten goede ziet: de doodstraf, het liefdadigheidswerk van 25 miljoen vrijwilligers in het land, de deelname aan internationale inspanningen en het nemen van internationale verantwoordelijkheden, rechten van etnische minderheidsgroepen en gelovigen enz. Het opvallendste aan dit witboek blijft dat China vasthoudt aan zijn welbewuste en planmatige prioriteitstelling van een verbetering van mensenrechten zodra en voor zover de economische basis het toestaat.

Dit is het tiende mensenrechtenrapport van de Chinese overheid. Het eerste kwam er in 1991, het vorige dateert van 2010. Xinhua biedt de Engelse vertaling van de integrale tekst via
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/14/c_132380706.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *