Milieuvriendelijke graanproductie

In het septembernummer van het tijdschrift Nature brengt een team onder leiding van Zhang Fusuo van de Landbouwuniversiteit van Beijing verslag uit over een driejarig onderzoek naar mogelijkheden om de graanproductie van China op te drijven zonder de vervuiling van het grondwater met nitraten te verergeren.

agroWanneer de Chinese bevolking omstreeks 2030 zal pieken op 1,47 miljard mensen, dan zal er jaarlijks ongeveer 650 miljoen ton graangewassen (rijst, tarwe en maïs)nodig zijn. Tegelijk staat China voor de uitdagingen van klimaatsverandering, bodemerosie, toenemende concurrentie van de steden voor water en gronden, en toenemende vraag naar voedsel op de wereldmarkten. De binnenlandse productie moet dus omhoog, en dat kan alleen mits een hoger rendement.

Proefprojecten

Op een twaalftal stukken land in de belangrijkste Chinese graanproducerende regio’s kweekten ze graangewassen met vier verschillende methodes. Methode 1 was de traditionele praktijk van de lokale boeren. Bij methode 2 probeerde het team deze methode te ‘verbeteren’. Bij methode 3 werd maximum (kunst)mest gebruikt op basis van stikstof (de bron van nitraten in de bodem en in het water). Bij methode 4, ontwierpen ze zelf een ‘slimme landbouw’: ze zochten een variante die best past bij bodem en klimaat van de streek, zochten de beste datum om te zaaien en de optimale zaaidichtheid, en gebruikten meststoffen zo weinig en efficiënt mogelijk. De methode werd ISSM  gedoopt (integrated soil-crop system management)

Slimme landbouw, goede rendementen

Wat was het resultaat?
Zoals verwacht leverde het intensief gebruik van meststoffen de hoogste opbrengst. De rijstopbrengst vergeleken met de traditionele methode steeg meer dan 20%, van  7,2 naar 8,8 ton per hectare. De tarweopbrengst was bijna 30% hoger en de maïsopbrengst bijna 40%; maïs bracht 14,4 ton per hectare op. De behaalde opbrengsten kwamen in de buurt van die op intensieve boerderijen in de VS en Duitsland.
De resultaten van de ISSM methode waren meest bemoedigend. Ze haalde typisch rendementen van 97-99% van de stikstofintensieve methode, met evenveel stikstofhoudende meststoffen als de traditionele methode.
De ‘verbeterde’ lokale methode haalde 88-92% van de beste resultaten.
Zhang en Co besluiten dat indien de Chinese boeren tegen 2030  op 80% van de percelen met de ISSM methode werken en het totale bewerkte landoppervlak op hetzelfde peil blijft als in 2012,  men gemakkelijk genoeg graan kan produceren voor alle Chinezen plus voor veevoeder, zonder de ecologische nadelen van intensieve landbouw.
Bronnen: Yahoo , pubfacts

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar