MOOCs zorgen voor democratisering onderwijs China

De universiteitsstudenten in het nog steeds minder ontwikkelde westen van China volgen gratis online cursussen (MOOCs) van topuniversiteiten. Op die manier realiseert de overheid een grote democratisering van het onderwijs in de praktijk.

Het bevoegde ministerie past de methode van massive open online courses (MOOC), bedacht door westerse academici, aan voor de Chinese situatie.

MOOC?

De KU Leuven geeft op haar website de volgende duidelijke definitie van deze didactische werkvorm. ‘MOOC staat voor Massive Open Online Course en is een online cursus die openstaat voor de hele wereld. De tools binnen een MOOC-platform zijn ontwikkeld met het oog op zeer grote studentenaantallen. Een MOOC platform zorgt er ook voor dat het cursusmateriaal overal ter wereld vlot toegankelijk is’.

Democratisering

MOOCs bestaan ongeveer tien jaar en hun aantal neemt over de hele wereld toe. In 2013 besliste het Chinese ministerie van Onderwijs om met een serie van dat soort cursussen te streven naar een meer evenwichtige spreiding van onderwijsmiddelen. Zo zou het tegelijk mogelijk zijn de algemene kwaliteit van het onderwijs, vooral in de hogescholen, te verbeteren. Professoren aan China’s meest prestigieuze universiteiten, zoals Peking, Tsinghua of het Nanjing Institute of Industry Technology, stellen hun kennis en methodes op die manier ook ter beschikking aan minder bemiddelde instellingen.

Evaluatie

Er is nu een evaluatie van het ministerie. Daarin staat dat de afgelopen zes jaar 26 miljoen studenten over heel China van het initiatief gebruik hebben gemaakt. In de westelijke regio’s waar nog veel ruimte is voor economische groei, hebben 489 universiteiten hierbij baat gehad. De cursussen kennen een steeds grotere populariteit. Engelstalige Chinese MOOCs over China zijn uiteraard in vele landen beschikbaar.

Advieslijst

De Chinese regering heeft vorig jaar een advieslijst gepubliceerd van 490 cursussen. Dit jaar is die aangegroeid tot 801. Tegen 2020 hoopt het ministerie van Onderwijs de reeks te kunnen uitbreiden tot 3.000 aanbevolen cursussen. MOOCs zijn er voor alle mogelijke vakken. Exacte wetenschappen zoals chemie en natuurkunde, literaire en culturele studies, of toegepaste wetenschappen. De cursussen blijven minimaal 5 jaar lang ter beschikking van het publiek. Wel is er regelmatig toezicht op de kwaliteit en op de updates. Lessen die niet het vereiste niveau halen zullen van de lijst worden gehaald. Het ministerie van Onderwijs heeft dit initiatief genomen met de uitdrukkelijke bedoeling om te zorgen voor een rechtvaardige spreiding van het onderwijs.

Bronnen: Wikipedia, Xinhua, kuleuven.be, researchgate.net, mooc-list.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *