Naar het delen van stroomgegevens met de Mekonglanden?

Onderminister Tian Xuebin bij het Ministerie van Water Resources heeft verklaard dat de bouw van een platform voor het delen van gegevens tussen de Mekonglanden moet versneld. Als China snel gegevens doorspeelt naar de 5 landen stroomafwaarts kan dit hen helpen om de klimaatverandering en het risico van droogte en overstromingen aan te pakken.

De Lancang alias Mekong Foto: khmertimes/Xinhua Disclaimer

Afgevaardigden van de 6 Mekonglanden hebben vorige maand op een vergadering in Beijing een rapport goedgekeurd waarbij de deelnemende landen beloven operationele informatie te delen, inclusief de werking van reservoirs en andere infrastructuur. Het quasi in real-time delen van opslagniveaus en gegevens over waterkrachtoperaties is één van de korte-termijnaanbevelingen uit het verslag over Fase 1 dat het Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Center en de Mekong River Commission publiceerde. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vier van de vijf landen waar de Mekong doorheenstroomt nadat hij China heeft verlaten: Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Het akkoord te Beijing werd echter ook getekend door Myanmar. Het Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Center, gevestigd in Peking, werd opgericht op basis van de Lancang-Mekong-samenwerking die in 2014 door China werd gestart.

Win-win

Hoewel er nog geen precisering is over het mechanisme voor het delen van gegevens, verklaarde onderminister van Water Resources Tian Xuebin toch dat de bouw van dit gegevensdelend platform moet worden versneld. ‘We moeten ons houden aan een win-win-samenwerking (…) om de ontwikkeling en welvaart in de regio te bevorderen. De zes landen moeten wederzijds vertrouwen, begrip en steun voor elkaar opbrengen en de rechten van alle partijen respecteren om watervoorraden rationeel te ontwikkelen en te gebruiken op basis van nationale omstandigheden’ aldus Tian.

Volgens Anoulak Kittikhoun, CEO van het Mekong River Commission Secretariat, werd bedoelde informatie in het verleden niet gedeeld, opdat de werking van de dammen als zeer soeverein en onafhankelijk werd beschouwd. Momenteel deelt China vooral hydrologische gegevens zoals regenval met de Mekonglanden. Als gevolg van een overeenkomst uit 2002 begon China met het verstrekken van seizoensgebonden overstromingsgegevens van twee hydrologische stations, wat in 2020 werd uitgebreid tot gegevens over het hele jaar. Het delen van gegevens over reservoiroperaties kan stroomafwaarts gelegen landen in staat stellen de klimaatrisico’s en abnormale situaties beter te beheersen, legt Kittikhoun uit. Als er bijvoorbeeld stroomopwaarts zware regenval plaatsvindt en de reservoirs niet al het water kunnen vasthouden en dus moeten lozen, kan het delen van gegevens de landen stroomafwaarts in staat stellen zich beter voor te bereiden.

Perspectief

De 4.000 km lange rivier die in China de Lancang genoemd wordt, vindt zijn oorsprong in de provincie Qinghai, vloeit van het noorden naar het zuiden en nadien door de Zuidoost-Aziatische landen onder de naam Mekong. 70 miljoen personen zijn voor hun levensonderhoud op de rivier aangewezen. Tijdens het afgelopen decennium hebben de toegenomen ontwikkeling en de aanleg van infrastructuur langs de rivier geleid tot veranderingen in het stromingsregime en de ecologie van het stroomgebied, aldus het gezamenlijke rapport.

Door het verstrekken van gegevens kan China zijn betoog versterken, vindt professor Wang Zhijian van het Hopkins–Nanjing Center. De ondertekening van een alomvattende overeenkomst kan echter nog lang duren, waarschuwt hij. ‘Omdat gegevens een belangrijke nationale hulpbron zijn, zou elk mechanisme voor het delen ‘wederzijds voordelig en wederkerig’, technisch haalbaar en veilig vanuit het oogpunt van cyberveiligheid moeten zijn’, zo specificeerde hij verder.

De gezamenlijke studie over de Mekong-rivier zal volgend jaar worden afgerond en er zal een vervolgrapport worden gepubliceerd gericht op oplossingen voor de middellange termijn, zoals strategieën voor droogte- en overstromingsbeheer.

Bronnen: Sixthtone, Khmer Times

.

Print Friendly, PDF & Email