Naar een infosnelweg langs de Zijderoute

Telecom providers uit 8 landen zijn te Urumqi een verbinding aangegaan om de snelheid van hun verbindingen op te drijven. Zo komt ook de digitale zijderoute in Eurazië tot stand. De 15 providers beloven om de twee jaar speciale werkconferenties te houden die de samenwerking gaan beoordelen.

digitalsilkroadVandaag eindigt te Urumqi de vijfde China Eurazië expo die afgevaardigden trok uit 57 landen en regio’s naast 5 internationale organisaties. 3500 professionele kopers bezochten de beurs waar ook diverse zakendeals werden beklonken. 15 forums vonden plaats. Speciaal voor dit jaar vinden we de ondertekening van een manifest door 15 telecomproviders uit 8 landen (waarbij China, Rusland, Pakistan en Iran) om betere onderlinge verbindingen na te streven. Het manifest wil dat een betere connectiviteit in Eurazië nagestreefd wordt zowel qua netwerk infrastructuur en ook een meer efficiënt en open informatie netwerk. De 15 providers zijn van plan om elke twee jaar een forum of werkconferentie te houden om de samenwerking daarover te beoordelen.
Volgens viceminister Cui Yuying van de State Council Information Office is het nodig om de communicatie barrières tussen Aziatische en Europese naties op te heffen. Volgens onderdirecteur Chen Lidong bij het Ministerie van Industrie en IT is de ondertekening van het manifest er op gericht om langs de Economische gordel van de Zijderoute wederzijds voordelige betrekkingen na te streven voor bevolking en ondernemingen. Hij voegde er aan toe dat China de regio wil helpen het niveau van informatie communicatie te verbeteren en gradueel zo de digitale kloof tussen de landen op te heffen. Ook zei hij handel en economische uitwisseling te willen promoten door het versterken van de netwerk connectiviteit en ook door het ontwikkelen van grensoverschrijdende e-commerce. Hij gaf ook aan dat zijn land van plan is om de komende 5 jaar een nieuwe generatie van snelle en veilige informatiestructuur uit te bouwen. Sun Kangmin van China Telecom verklaarde dat zijn bedrijf wil meewerken aan de bouw van de digitale zijderoute die Europa met Azië en Afrika verbindt. Zijn bedrijf wil  uitbreiden in de regio en zoekt ook naar koop opportuniteiten in Oost- en Centraal Europa om zijn buitenlandse operaties op te drijven.

suiyuning

Sui Yuying (2r) met afgevaardigden uit Zijderoute landen


Viceminister Cui Yuying die sprak op het Forum van ministers verantwoordelijk voor Informatie, wees op de grote verantwoordelijkheid van de media bij de Informatie zijderoute en stelde voor dat de media informatie uitwisselingsplatformen zouden opzetten. Voorzitter Mushahid Hussain van de Pakistaanse parlementscommissie voor de China Pakistan Economische Corridor zei in de wandelgangen dat de informatie zijderoute de verbindingen tussen de economieën zal bevorderen door meer academische- en media uitwisseling. De Zwitserse ambassadeur Jean-Jacques de Dardel was van mening dat het naderbij brengen van Europa en Azië meer vereist dan spoor-, autowegen, bruggen en luchthavens. Er moet ook nauwer samen gewerkt op cultureel vlak en zeker tussen de media onderling vond hij.
Meer dan 100 landen en internationale organisaties participeren in de ontwikkeling van de nieuwe Zijderoutes en China investeerde al $ 51 miljard in diverse landen er langs en tekende samenwerkingsakkoorden met 14 landen en internationale organisaties. Dit jaar gingen de Chinese investeringen in buurlanden van de Zijderoutes al met 38 % vooruit en deze investeringen maken 13 % uit van de totale Chinese investeringen in het buitenland.
Bronnen: China Daily, en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar