Natuurbescherming boekt sterke resultaten

Gedurende het voorbije decennium is de bescherming van de natuur in China met sprongen vooruit gegaan. Dit zowel op het land als op het water. Er is ook een indrukwekkend systeem van nationale parken in de maak.

Nationaal park in Guizhou Photo by Yang Wenbin/Xinhua Disclaimer

Op het partijcongres in 2012 is besloten meer prioriteit te geven aan een ecologische beschaving. Eén aspect daarvan is de massale vergroening van het land.

In tien jaar is 640.000 vierkante kilometer herbebost. 110.000 vierkante kilometer grasland is van een beter niveau door bijkomend gras te zaaien, en 8.000 vierkante kilometer wetlands werden hersteld of aangelegd.

Van de totale landoppervlakte van China is nu al meer dan 24% bebost. Iets meer dan de helft van het land is begroeid. Het totale bosareaal, 2,3 miljoen vierkante kilometer, is het vijfde grootste in de wereld. Het houtvolume bedraagt bijna 15 miljard kubieke meter, het zesde in de wereld. Een kwart van alle nieuwe bossen is in China geplant. China telt 870.000 vierkante kilometer aangeplante bossen, het meeste ter wereld.

Ter zee

Het met de zee verbonden inkomen van China bedroeg 5.000 miljard yuan (ongeveer 725 miljard euro). Dat is 9% van het bbp. In deze sector zit niet alleen de visvangst maar bijvoorbeeld ook de havens, de scheepsbouw en de offshore windmolenparken. De sector kent een groei van 10% per jaar.

Deze economische druk heeft niet belet dat 145 mariene natuurreservaten aangelegd zijn. Het gaat om bijna 80.000 vierkante kilometer. Er werden 143 projecten uitgevoerd om het water van baaien of kustzones schoon te krijgen. 1.500 kilometer kust en 300 vierkante kilometer kustmoerassen werden hersteld.

Het grootste netwerk van parken

Het meest opvallend is de aanleg van natuurparken. Sinds 2015 werden 10 nationale pilotparken gelanceerd.
Het Sanjiangyuan National Park omvat de brongebieden van de Yangtze, de Gele rivier en de Mekong. Het Giant Panda National Park verbindt de leefgebieden van 72% van de in het wild levende panda’s. Het noordoosten van china heeft het Northeast China Tiger and Leopard National Park. Daar leven meer dan 50 Siberische tijgers en 60 zeer zeldzame Amoer luipaarden.
Een plan voor verdere expansie tot het grootste parksysteem ter wereld is in de maak.

Het Yangtze bekken

Een concreet voorbeeld van gecoördineerde natuurbescherming is het plan voor het bekken van de Yangtze. Het bekken valt onder 17 verschillende administraties. Die hebben het plan samen opgesteld. De eerste doelstelling is tegen einde 2025 een permanente gezonde waterkwaliteit te hebben, niveau II op de nationale schaal van vijf. De kwaliteit van het drinkwater moet verder verbeteren. De waterbiotopen in het bekken moeten aanzienlijk beter worden.
Inspanningen betreffen onder meer het verbeteren van het rioleringsstelsel en de behandeling van afvalwater, het vermijden van vervuiling door schepen en in havens, het herstel van de biodiversiteit en het waterbeheer voor een groene ontwikkeling.

Bron: Xinhua, China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *