Ontwikkelingszone van Xian tot Tianshui benadrukt innovatie

De regering heeft onlangs het gebied van de Guanzhong vlakte in Shaanxi die zich uitstrekt tot Tianshui in Gansu erkend als ontwikkelingszone. De doeleinden van de nieuwe zone zijn zeer gevarieerd maar een speciale nadruk ligt toch in het ontwikkelen van een nieuw innovatiesysteem.
guanzhongts1De nieuwe economische zone die officieel  “Guanzhong-Tianshui Economische zone” heet,  heeft een oppervlakte van 80.000 km² en een bevolking van 28, 5 miljoen. Ze ligt centraal in de brug tussen Azië en Europa over land waar ook noord en zuid elkaar kruisen, maar behoort eigenlijk tot West-China. Van 2000 tot 2007 groeide het regionaal product van het gebied met 13 % jaarlijks en stegen de financiële ontvangsten met 15 %. Het BRP/hoofd bedraagt om en bij de 2000 $. Van 2000 tot 2007 werd in het gebied voor 951 miljard geïnvesteerd in infrastructuur.  In 2007 bedroeg de toegevoegde industriële waarde er 127 miljard yuan of 23,8 % van deze in Noord-West China. Het gebied telt op zijn beurt een dertigtal verschillende kleinere speciale zones: economische, high-tech, wetenschappelijke…Vooral inzake wetenschap staat het gebied sterk want het telt over 80 hogescholen en meer dan 100 onderzoeksinstituten. Onderzoek en ontwikkeling nemen 2,7 % in van het BRP. Het gebiedt telt 285 afgestudeerden van universiteiten op 10.000, wat 76 meer is dan nationaal. Het heeft ook een diepe cultuurhistorische waarde want 13 koninkrijken hadden er hun hoofdstad.  De uitdagingen waar de zone voor staat zijn: zwakke nijverheidsgroepering, een grote kloof tussen stads- en plattelandbewoners en de taken van milieubehoud zijn zwaar.

Softwarepark in Xian

Softwarepark in Xian


De planning van de ontwikkelingszone loopt van 2009 tot 2020. Vooraan in de planning staat het uitbouwen van een basis waarbij de wetenschappelijke- en technologische hulpbronnen worden gecoördineerd. Daartoe wordt een innovatie-systeem gepromoot, worden onderzoek en productie geïntegreerd, militaire- en burgerlijke technologie gecoördineerd en ook wordt de transfer in de hand gewerkt van economische winst tot wetenschappelijk- en technologisch profijt.  Xian wordt het centrum in dat verband waar innovatie en nijverheid samen gaan (bv nieuwe materialen, nieuwe energie…), maar de “Yangling High-Tech Landbouwbasis” zoekt naar nieuwe wegen en methoden inzake landbouw. Concreet moet het gebied tegen 2020 één derde van de economie in Noord-West China vertegenwoordigen en moet het inkomen van de ruralen én stedelingen verdubbelen. Er zal worden gestreefd naar een leertijd van 12 jaren. De bosoppervlakte moet 47 % bedragen, beschermde gebieden uitstrekken tot 60 %, de waterzuivering moet toenemen van 60 % nu tot 90%, de afvalbehandeling van 50% tot 100%.
De provinciale partijsecretaris Yuan Chunqing legt uit dat vooreerst zal gestreefd worden naar het opbouwen van industriële clusters zoals luchtvaart, machinebouw, de verwerking van grondstoffen. Van de stad Xian wordt verwacht dat ze integreert met Xianyang  en de globale verstedelijking van het gebied zou in 2020 60 % moeten bedragen. Het transportnetwerk van wegen, spoor-, water- en luchtwegen wordt geïntegreerd. Op cultureel vlak zal de rol van Xian als cultuurhistorisch centrum worden uitgespeeld waarbij cultuur, toerisme en tentoonstellingen een keten vormen. Vanzelfsprekend zullen investeerders worden aangetrokken, bijvoorbeeld zij die hun onderneming van het oosten naar het westen willen verhuizen.
Verschillende verantwoordelijken slaan handen ineen

Verschillende verantwoordelijken slaan handen ineen


Voor wat betreft het gedeelte van de zone die binnen de provincie Gansu valt, benadrukt vice-gouverneur Feng Jianshen dat Tianshui aardrijkskundig zich centraal bevindt in de Euraziatische brug over land. Tot de vijf algemene maatregelen die de stad moeten versterken behoren de ontwikkeling van de nijverheid, het stabiliseren van de landbouw, activering door meer handel, meer uitbaten van toerisme en tenslotte het verder ontwikkelen van wetenschap en onderwijs. Concreet zal Tianshui uitgebouwd worden als een centrum voor (vooral elektrische) machinebouw, een modern logistiek centrum en een basis voor groene landbouwproducten. Als voorbeeld dat illustreert hoe alle pistes geëxploreerd worden geldt de toeristische sector waar er zowel tours zijn op het cultuurhistorische vlak, de landschappen tot en met een godsdienstige toeristische toer. Essentieel is wel dat Gansu uitgebouwd wordt tot een centrum van wind-en zonne-energie en daarbij ontbreekt het zeker niet aan ambitie want het doel is op termijn evenveel elektriciteit op alternatieve wijze op te wekken als de 3 klovendam nu levert.
Lees meer: website provincie Shaanxi

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *