Op een groen blaadje 129

Overal drinkwater tegen 2015
drinkwater–China heeft beloofd dat de 100 miljoen plattelandsbewoners die nog geen toegang hebben tot drinkwater tegen 2015 dit wel zullen krijgen. Veilig drinkbaar water moet beantwoorden aan 4 criteria: kwaliteit, kwantiteit, comfort en   zekerheid. Eind 2012 zaten nog bijna 300 miljoen landelijke inwoners zonder veilig drinkwater, maar voor 69% van hen moet dit tegen het jaareinde verholpen zijn, aldus viceminister Li Guoying. Het probleem voor de 110 miljoen overige zal tijden de komende twee jaar worden opgelost aldus nog Li tijdens een zitting van het Vast Bureau van het Volkscongres. Sinds 2005 heeft de regering al 179 miljard yuan besteed aan projecten voor veilig drinkwater. chinagate.cn
Groot bosbouwproject in Tibet
tibetforest–De Autonome Regio Tibet is van plan 30 miljard yuan te investeren om de bebossing te verhogen langsheen haar zes rivieren. Het project zoekt passende gronden uit langs de Yarlung Zangbo, Ngulchu, Lhasa, Nyangchu, Nyakchu en Sengye Khabap rivieren aldus directeur Li Guilong van het Tibetaans Bestuur voor Bosbouw. Het project start volgend jaar en moet af zijn in 2030. Het moet grond en water berschermen en zandstormen in deze gebieden voorkomen. De fondsen zullen hoofdzakelijk van de centrale regering komen. chinagate.cn
Milieueffectrapport voor Centraal China
centraal chinaHet ministerie van Milieu heeft aangekondigd dat een milieueffectrapport zal worden opgemaakt voor de centrale regio. De regering beschikt al sinds 2009 over een steunprogramma, maar dit is nogal eenzijdig economisch gericht, wat stoot op grenzen voor de ontwikkeling op lange termijn. Volgesn viceminister van Milieu Wu Xiaoqing staat de regio voor het conflict tussen de schaal van verstedelijking en de milieunoden evenals tussen de ontwikkeling van sleutelgebieden of de bouw vzn waterbekkens en lokale milieuzekerheid. Het MER wil beide zorgen integreren. Tot de centrale regio behoren 6 provincies : Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei and Hunan. China Daily
Projecten van oliegiganten opgeschort
logochina_national_petroleumHet ministerie van Milieu weigert nog vergunningen  voor olieraffinaderijen te verstrekken aan China National Petroleum Corp en Sinopec Group zolang ze hun milieudoelstellingen niet bereiken. CNPC haalt haar VOC-doelstellingen niet en Sinopec deze over NOx-uitstoot. Als gevolg daarvan zullen geen milieueffectrapporten meer worden goedgekeurd voor nieuwe raffinaderijen. Het Volksdagblad stipt aan dat technologie niet de oorzaak is want logosinopecbeide firma’s zijn wel in orde in het buitenland waar de vereisten strenger zijn. Een Sinopec woordvoerder weet het niet nakomen aan de trage verbeteringswerken aan de bestaande installaties, waarvoor de komende 3 jaar 22 miljard yuan zal worden vrijgemaakt voor 803 milieuprojecten. Zes andere zeergrote staatsbedrijven uit de energiesector waaronder Huaneng en Shenhua haaldn de uitstootnorm wel. China Daily
Meer subsidies voor schone elektriciteit
elektrictDe Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wil de subsidies voor schone opwekking van elektriciteit verhogen. De thermische centrales lobbyden al langer de regering omdat ze de kosten van bijkomende milieuapparatuur niet mochten doorrekenen naar de eindverbruiker. Nu gaan de subsidies  voor elektriciteit opgewekt door hernieuwbare bronnen omhoog van 0,08 yuan per kWh tot 0,15 yuan. De thermische centrales die de nodige milieuapparatuur installeerden zullen 0,10 yuan subsidie krijgen per kWh i.p.v. 0,08 yuan voordien. Ook de subsidie voor zonne-elektriciteit wordt opgetrokken. China Daily
Naar stemming Stockholm-vervuilingsconventie
StockholmconvtMinister van Leefmilieu Zhou Shengxian heeft aan het vast comité van het Volkscongres gevraagd om twee amendementen te stemmen aan de Milieuconventie van Stockholm. Het gaat om zogenaamde persistent organic pollutants met een lijst van 9 chemische stoffen en het insecticide endosulfan. De stemming van de amendementen zal het Chinese imago in het buitenland verbeteren zonder afbreuk te doen aan economie of samenleving aldus de minister die er aan toevoegde dat een aantal producten al niet meer gebruikt worden terwijl er alternatieven zijn voor endosulfan. De conventie van Stockholm dateert uit met 2001 en wil de meest toxische scheikundige stoffen bannen zowel in productie als gebruik. wantchinatimes
Beijing verbetert fiets- en voetpaden
bjgbiclaneBeijing trekt 30 miljoen uit om fiets- en voetpaden te verbeteren en ze vrij van gemotoriseerd vervoer te houden. 4 grote wegen langsheen metrolijn 5 werden al afgeboord met 2,5 km voetpaden . 1812 km  scheidingsstroken zijn aanlegd zodat de wagens niet het fietspad op kunnen. Het project start eerst binnen de derde ring vooraleer uitgebreid te worden tot een groter deel van de stad.
60 % milieuklachten over luchtverontreiniging
luchtvervlgVan de door het ministerie tijdens de maanden april en mei ontvangen klachten betreffen 60 % klachten over luchtverontreiniging. Het ministerie maakte de resultaten van 169 gevallen bekend. 80 % gaat over overtreding van wetten en reglementen. D e provincies Hebei, Shandong en Jiangsu telden het meest klachten met een derde van het totaal. Het ministerie zal de individuele klagers op de hoogte houden wat met hun klacht gebeurt. China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *