Op een groen blaadje 139

UNO milieu chef optimistisch
KENYA-UN-ENVIRONMENTUNO Onder secretaris-generaal Steiner tevens directeur van het UNO-milieuprogramma, is optimistisch dat China zijn probleem van luchtvervuiling met succes kan bestrijden. Hij verwijst niet enkel naar een actieplan van de regering uit september laatstleden, maar ook naar de bewustwording van de bevolking. Enkele jaren terug was er in China nauwelijks sprake van fijn stof, nu ziet hij de controle van de vervuiling gebeuren via een applicatie op de Gsm. Vooral sinds de organisatie van de Olympische spelen zag Steiner een grotere bewustwording.
 Verstedelijking eist tol aan natuurgebieden.
Vergeleken met 10 jaar geleden verdwenen 3,3 miljoen ha natuurgebieden of 10 % van de totaliteit, aldus Bao Daming van het Bestuur voor Bosbouw. Ondertussen groeide de beschermde oppervlakte van 30% van de natuurgebieden tot 43 % nu. In 2003 had China 36 miljoen ha natuurgebied of 4 % van het grondgebied. China Daily,
Duurzame energie stoomt vooruit
renewenergVolgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal China de komende 20 jaar meer duurzame energie toevoegen dan de VS, EU en Japan samen. In de wereldwijde toename aan duurzame energie tegen 2035 zal China de helft voor haar rekening nemen. Tegen dan zal elektriciteit uit wind- en zonne-energie meer elektriciteit opwekken dan aardgas. Nadeel van deze duurzame energie is dat de kosten nog altijd duur uitvallen. China zal ook in traditionele energievormen domineren, maar het verbruik aan steenkool zal in 2020 een piek bereiken en zich daarna stabiliseren. China Daily
 Tekort aan aardgas
china-gasChina kampt steeds met een tekort aan aardgas tijdens de verwarmingsperiode. PetroChina heeft de levering al geknipt aan kunstmestproducent Cangzhou Dahua Group. Verwacht wordt dat vooral petrochemische bedrijven in centraal –en noordwest-China getroffen zullen worden. In Shandong wordt vande winter in totaal een tekort verwacht van 421 miljoen m3, in geheel China wordt een cijfer van 10 miljard m3 voorop gesteld. Tijden de eerste 3 kwartalen steeg de vraag met 13% terwijl het aanbod “maar” met 9,2 % toenam. Gasinvoer vertegenwoordigt momenteel 32 % van het binnenlands verbruik. Vooral bij taxichauffeurs die tweemaal per dag moeten tanken en daarbij soms twee uur moeten wachten, valt het tekort pijnlijk uit.
Gasproject op grote diepte
The Wall Street Journal rapporteert dat China begin volgend jaar start met een eerste aardgasproject op grote diepte in de Zuid-Chinese zee. Het project met een investering van 6,5 miljard $ door het Canadese Husky Energy en CNOOC zou uiteindelijk instaan voor 4 % van ’s lands aardgasaanbod. China wil tegen 2020 het gebruik van gas verdubbelen in de energiemix.
 Versnelde schaliegas ontginning
shalegasDe twee energiegiganten PetroChina en Sinopec zijn klaar voor de ontginning van schaliegas. PetroChina begon in oktober met testen in Daqing en Sinopec in Chongqing waar naar verwachting de dagelijkse productie 547.000 m3 kan bedragen. Volgens het twaalfde vijfjarenplan zou het land tegen 2015 jaarlijks 6,5 miljard m3 moeten voortbrengen en zijn daarvoor 400 miljard investeringen nodig.  China Daily
Ook Xiamen legt metro aan
Xiamen legt ook zijn eerste metrolijn aan. De lijn van 30 km moet tegen 2017 opstarten en maakt een verbinding met het Xiamen-eiland via de zee. In juni had China 16 metrosteden met in totaal een netlengte van meer dan 2000 km, cijfer dat tegen 2015 3000 km moeten bedragen. Xinhua
Windmolencentrale op grote hoogte
wind-farmhaTaiyuan Heavy Machinery Group heeft in Binnen-Mongolië op 2100 m boven de zeespiegel een windmolen centrale geopend van 5000 kW. De generator kan zowel aan land als op zee gebruikt. Jaarlijks kunnen 10.000 gezinnen worden van stroom worden voorzien. Eind dit jaar zal de Chinese windenergie capaciteit 75 miljoen kW bedragen.  CE.CN
Guangzhou bant luide dansen
De in Guangzhou gebaseerde New Express meldt dat de stad te luidruchtige groepsdansen verbiedt in de buurt van scholen, ziekenhuizen en woongebouwen. Overtreders riskeren een boete van 1000 yuan. Uit een online bevraging bij 3000 personen door Sina Weibo blijkt dat maar 15% tegen de maatregelen gekant en dat 70 % vindt dat deze nationaal mag veralgemeend.
 Verbeterde schoolveiligheid
schoolsaftyDe regering heeft een procedure uitgevaardigd voor de veiligheid van de schoolgebouwen. Twee maal per jaar moet er een veiligheidscontrole plaats vinden en de lokale overheid wordt verantwoordelijk gesteld voor eventuele onveilige structuren. Vooral in landelijke gebieden laat de toestand nog te wensen over. De lokale besturen moeten vernieuwingen aanbrengen tot de gebouwen de nationale normen halen.
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *