Gezinspolitiek wordt soepeler

Gradueel zal de een kind politiek worden versoepeld en een einde komen aan de werkkampen. Deze beslissingen werden genomen op de voorbije voltallige vergadering van het Centraal comité. Ook de onafhankelijkheid van het gerecht zal vergroot worden tegenover de lokale politici.
onechildpolDe nieuwe gezinspolitiek zou beginnen met koppels toe te laten een tweede kind te hebben in het geval de ouders zelf enig kind zijn. Naar verluidt zal de hervorming gefaseerd worden toegepast. Het zou starten in provincies die al lang een laag geboortecijfer kennen zoals in oostelijk China vooraleer het nadien veralgemeend zou worden. Een nog verdere versoepeling zoals alle koppels toelaten een tweede kind te krijgen zou voor de stedelingen pas na 2020 volgen voor zij die geboren zijn na 1970. Rurale bewoners mogen al een tweede kind als het eerste een meisje is. Stedelijke bewoners die geboren zijn in de jaren tachtig of negentig, mochten ook al een tweede kind indien beide ouders enig kind waren. Volgens demograaf Chen Wei van Beijings Renmin Universiteit werd de politiek versoepeld wegens de te lage geboorte graad, een scherpe daling in het aantal arbeidskrachten jonger dan 30 en de hogere ratio van jongens tegenover meisjes
Justitie
De afschaffing van het werkkamp-systeem zat er al een tijdje aan te komen. Dit liet de politie toe om kleine criminelen te bestraffen door hen maximaal vier jaar naar een dergelijk kamp te sturen zonder proces. Volgens China Daily besliste het Centraal Comité ook om het aantal misdrijven waarop de doodstraf staat gradueel te verminderen, om de wetten over bestraffing en corrigeren te verbeteren en te werken opdat   bekentenissen afgedwongen onder geweld zouden uitgebannen worden. Er wordt ook gedacht aan een aparte rechtbank voor geschillen over “intellectuele eigendom”.
In de toekomst zal ook getracht worden om de rechters meer onafhankelijk te laten worden ten aanzien van de lokale politici. Het Legal Daily zei gisteren al dat de gerechtshoven in Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong en Shaanxi orders gekregen hebben om de doorzichtigheid van wettelijke beschikkingen en gerechtelijke benoemingen te verbeteren. Volgens prof Joseph Cheng Yu-shek van de City University of Hong Kong zal de politiek-juridische arm van de partij toch de belangrijke gevallen blijven regelen. Cheng merkt op dat de lokale hoven en procureurs gefinancierd worden door de lokale besturen. Zelfs voorzitters van lokale gerechtshoven blijken soms geen wettelijke beroepsopleiding te hebben genoten. Het zal dus niet evident zijn voor de hoven om los te komen uit de invloed van lokale besturen.
Nog andere maatregelen die het plenum trof, sijpelen door: zo zullen de staatsondernemingen op termijn tot 30 % van hun winsten moeten afdragen aan de sociale zekerheid. In theorie bedraagt dit nu 20%, maar dit wordt omzeild door nieuwe investeringen. Wat bedrijfsinvesteringen betreft, zullen de meeste investeringen voortaan geen goedkeuring van de overheid meer nodig hebben op defensiebedrijven en ondernemingen in “strategische” sectoren na.
Bron: China Daily, SCMP
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.