Op een groen blaadje 157

Meer investeringen in groene energie dan EU

windenergVorig jaar investeerde China voor het eerst meer in duurzame energie dan Europa, zo staat in een recent UNO-rapport: $ 56 miljard tegenover $ 48 miljard en de VS $ 35 miljard. India gaf $ 6 miljard en Brazilië $3 miljard uit. De Japanse investeringen schoten de hoogte in tot $ 29 miljard in 2013. De cijfers komen uit het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2014 dat samengesteld werd door de Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, United Nations Environment Programme (UNEP) en Bloomberg New Energy Finance. Chinagate.cn

Strijd tegen bodemvervuiling

grondvvuilVolgens Beijings Economic Observer is de regering van plan de komende 6 jaar miljard yuan uit te geven tegen bodemvervuiling die een tiende van het areaal aantast. Naast de vervuiling met zware metalen zal de campagne kunstmest, pesticiden en overmatig oppompen van grondwater op het oog hebben. Uit een officiële studie blijkt dat het gebruik van kunstmest en pesticiden veel sneller stijgt dan de aangroei van de graanoogst. Vanuit de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wordt beloofd dat bij de beoordeling van de landbouwresultaten voortaan ook ecologische factoren mee betrokken zullen worden. Het Milieuministerie wil de bodemvervuiling in concentratiegebieden tegen 2015 verminderen met 15 % tegenover 2007 terwijl het nu al bezig is met het wegwerken in de gebieden met minder geconcentreerde vervuiling.

Nieuwe wet op organisch voedsel van kracht

greenfoodEen nieuwe regelgeving op de certificering van organisch voedsel is van kracht geworden. De oude dateerde uit 2005 en leidde tot diverse systemen en verwarring. Voortaan moet iedereen die zich van het groene label wil verzekeren een erkenning krijgen van de Certification and Accreditation Administration of China. Deze zal ter plaatse controle uitoefenen zowel voor als na de accreditatie. Op misleidende informatie over het logo van organisch voedsel staan straffen beginnend met 10.000 yuan. Global Times

Sterke daling handel haaievinnen

sharkfins2De handel van haaienvinnen uit Hongkong naar de VRC daalde vorig jaar met 90 %, zo laat het WWF-Fonds weten. De totale import daalde met 35 % tot het laagste niveau sinds 10 jaar, zo weet de groene groep die de cijfers haalde uit officiële statistieken. De re export daalde met 17 % vooral door de zware daling van re export naar de VRC. China die vroeger de eerste plaats van re export was, viel tot op de vierde plaats na Vietnam. Handel in 8 soorten is verboden door de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Volgens voorzitter Ricky Leung Lak-kee van Hong Kong Marine Products Association is de nijverheid het afgelopen jaar getroffen door een daling van de prijzen met 20 tot 30 % Volgens hem zijn echter twee derden van de haaievinnen die Hongkong invoert van blauwe haaien die niet onder de conventie vallen.

6 vervuilende nijverheden uit Beijing

beijing-smogDe stad Beijing bant voortaan 6 hevig vervuilende nijverheden: het zijn gieten & smederijen, elektrisch smeden, baksteen sinteren en vochtwerende materialen. Onderzoek en ontwikkeling van deze industrieën mogen blijven. In 2006 telde Beijing nog 300 gieterijen en smederijen en dit aantal daalde tot 100. Ze zijn voornamelijk gevestigd in de voorsteden. In de voorbije twee jaar had de stad al aan petrochemie, ijzer & staal, bouwmaterialen, non-ferro en machinebouw richtlijnen verschaft hoe zich te conformeren aan de milieurichtlijnen. Chinagate

Shanghai breidt afvalsorteren uit

afvalsort2Naast de bestaande 2,45 miljoen gezinnen wordt de gescheiden ophaling van huisvuil te Shanghai uitgebreid naar 400.000 meer bijkomende gezinnen. Het vuil moet gescheiden worden in recycleerbaar, gevaarlijk, vochtig en droog afval. Volgens het Greenery and Public Sanitation Bureau is sinds het sorteren de gemiddelde dagelijks afval per bewoner al verminderd van 0,82 kg tot 0,7 kg maar dit jaar moet het nog omlaag tot 0,66 kg. Shanghai was bij de eerste steden die de gescheiden afvalophaling doorvoerden en begonnen met afvalrecyclage. Zowat iedereen staat achter het theoretisch principe, maar velen weten nog niet goed hoe. De stad is nu van plan punten toe te kennen aan zij die het scheiden goed toepassen en de punten kunnen ingeruild worden voor geschenken. China Daily

Paniek in Lanzhou over benzeenwater

botwaterBewoners van de stad Lanzhou dat al geen goede reputatie heeft qua milieu, stortten zich de voorbije week op de flessen water uit de supermarkten nadat de stad hen waarschuwde dat hun drinkwater te hoge concentraties benzeen bevatte. Het kraantjeswater bevatte 200 microgram benzeen per liter, 10 maal meer dan toegelaten. Volgens de waterexploitant Veolia Water kwam de vervuiling door het illegaal lozen van afvalwater. Na onderzoek door de stedelijke milieudienst bleek het afkomstig te zijn van een China National Petroleum Corporation– filiaal. Deze schrijft het incident toe aan twee ontploffingen uit 1987 en 2002 die 34 ton giftig residu in de grond  deed belanden. Ondertussen is de kwaliteit van het drinkwater terug normaal. Peoples Daily

Helft minder officiële banketten

banquetDe soberheidsmaatregelen van Xi Jinping hebben volgens officiële statistieken het aantal officiële banketten met de helft doen dalen, zo rapporteert Southern Metropolis. Vooral de kantonnale verantwoordelijken die in 2012 18 banketten afwerkten per week, deden dit “maar” 12 maal meer vorig jaar. De soberheidscampagne wordt het meest gevoeld in de sectoren restaurants, drank en tabak. De verkoop van luxe wijnen daalde met 40%. De groei in de catering daalde tot 3,8% terwijl dat het jaar voordien 8,8% bedroeg. Vandaag vertrekt een delegatie van ‘Best Young Leaders in Sustainability 2013’  uit Nederland naar China om te leren hoe het land omgaat met voedseloverschotten.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *