Op een groen blaadje 246

Integratie ontwikkeling pan-PRD

PanPRD_eDe regering heeft besloten de ontwikkeling van de Parelrivierdelta die een derde van het bnp voortbrengt, te integreren met de omgeving die in totaal 9 provincies en autonome gebieden omvat naast Hongkong en Macao. Benodigde papieren zullen vereenvoudigd worden en er komt regionale samenwerking in sectoren zoals onderwijs, toerisme, gezondheids- en milieuzorg. Het document vraagt een snelle aanleg van de brug over de Parelrivier en van de SST Guangzhou-Shenzhen-Hongkong. Vasteland ondernemingen zullen worden aangemoedigd hun regionaal hoofdkwartier in Hongkong te vestigen en de rol van Hongkong in het verhandelen van de renminbi wordt geconsolideerd. Ook de creatieve nijverheden moeten een betere toegang krijgen tot het vasteland. Hongkong kan overigens een stimulans gebruiken want de haven ging vorig jaar met 13 % aan tonnage achteruit, de grootste val in 10 jaar. SCMP

Tibetaanse wachters in natuurgebied

sanjiangyuan2De regering is van plan om in het driestromenland het ‘Sanjiangyuan National Park’ uit te bouwen dat 123.000 km2 groot is. Het gedeelte langs de Jangtse is 90300 km2 groot en telt 15 dorpen met in totaal 20.000 inwoners. Volgens de milieudienst van Yushu wil de regering een lid van elk gezin tot betaald bewaker van het natuurgebied maken. Hun taak wordt vervuiling tegen gaan, waken tegen stropers en overbegrazing en vooral het bewaken van de zwarte nek kraanvogel. De provincie wil er van haar kant nog 1100 bewakers bij voor een nat natuurgebied langs de Dequyuanrivier. Hun maandloon bedraagt tussen 1000 en 1800 yuan per maand. Chinagate

Bouw grootste vuilverbrandingsoven

shnzhnverbrandShenzhen is van plan 3 huisvuil verbrandingsovens bij te bouwen waarbij ’s werelds grootste die 5000 ton afval aankan per dag. Deze oven die tegen 2018 klaar moet zijn, kan een derde van het stedelijk afval verwerken. De 3 moeten in 2018 samen 10300 ton kunnen verbranden. De afgelopen jaren zag Shenzhen de huisvuilberg jaarlijks toenemen met 6,1%  en de 4 stortplaatsen zitten al overvol. Peoples Daily

Piloot hervorming elektriciteit uitgebreid

elektricNa een eerste pilotproject voor de hervorming van de elektriciteitstarieven te Shenzhen in 2014 en in Binnen Mongolië, Anhui, Hubei, Ningxia, Yunnan en Guizhou vorig jaar wordt de hervorming van de prijzen voor verdeling en distributie uitgebreid naar Beijing, Tianjin, Chongqing en Guangdong, zo besliste de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. In tegenstelling tot de producenten zijn de elektriciteitsverdelers tamelijk monopolistisch. Voortaan bepaalt een onafhankelijk prijsmechanisme de tarieven voor de verdeling van de stroom die de distributeurs zullen moeten toepassen. China Daily

Water geloosd voor Mekonglanden

mekongwwfOm de droogte in de Mekong delta te verlichten heeft China tijdelijk besloten om water vanuit het Jinghong Hydropower Station te lozen in Mekongrivier waarop Vietnam had aangedrongen. De Mekong ontspringt in China waar hij de Lancang wordt genoemd en voorts stroomt hij door Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia en Vietnam. China wil de coördinatie met de andere landen op het vlak van de watervoorziening opvoeren, aldus een woordvoerder. China Daily

Prioritair waterwerken in arme gebieden

kraanwaterTijdens het dertiende vijfjarenplan zal 40 % van de begroting voor waterhuishoudingswerken besteed worden in arme rurale gebieden, zo heeft topplanner de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie meegedeeld. Prioriteit gaat naar de ontwikkeling van landbouwgrond van hoge kwaliteit waarvan er 30 miljoen mu moet bijkomen. Het accent op rurale projecten maakt ook deel uit van het plan om de resterende 70 miljoen armen tegen 2020 uit de armoede te halen. Chinagate

Three Gorges in Brazilië en Pakistan

CTG-logoEen consortium geleid door de China Three Gorges (CTG) bereidt zich voor een bod te doen voor de bouw van een waterkrachtcentrale van 8000 MW op de Tapajos rivier in Brazilië. CTG heeft al twee projecten in de regio (Ilha Solteira en Jupia stations met totaal $3.7 miljard investering) en de Tapajos dam moet een van de top 10 ter wereld worden. Brazilië plant 30 dammen op de Amazone. In Pakistan wil de investeringsarm van CTG zowel staats- en privé waterkrachtcentrales op kopen. CTG heeft in het land al een groot project dat $ 9 miljard waard is, maar dit bedrag zou moeten groeien tot $ 50 miljard. Pakistan kent een ernstig energieprobleem. Met de bouw van de Kohala waterkracht centrale wordt dit jaar begonnen en de werken gaan 6 jaar in beslag nemen.

Beter geothermische energie in Noord China

geothermalIn noordelijk China baant het idee zich een weg dat het beter zou zijn de verbranding van steenkool te vervangen door geothermische energie. In de streek rond Beijing zouden geothermische bronnen tot 87% van de energie kunnen bijdragen en dit kan een uitstoot van meer dan 800 miljoen ton CO2 vermijden. Het is uitkijken naar de overheid voor het ontplooien van een rationeel plan met stimulansen want de nodige investeringen zijn kostelijk.

In het kort

Minister van Transport Yang Chuantang heeft tijdens het Algemeen Volkscongres meegedeeld dat China tijdens het 13-de vijfjarenplan van plan is 50 nieuwe luchthavens te bouwen, meestal in de westerse of centrale regio’s. Peoples Daily
Chinese gerechtshoven hebben vorig jaar 19000 zaken in milieu strafrecht behandeld en dit is 19% meer dan in 2014, aldus cijfers van het Supreme People’s Court. De hoven bogen zich ook over 78.000 burgerrechtelijke gevallen. Chinadialogue
De regering heeft nu ook de bescherming van het cultureel erfgoed opgenomen als een van de factoren waarover lokale verantwoordelijken zullen worden beoordeeld. Jaarlijks zullen beoordelingen gemaakt worden zowel over de toestand van het erfgoed als over de renovatie.
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *