Tag: driestromenland

Technologie helpt bij bescherming van het water

Technologie kan nuttig zijn bij het beschermen van de watervoorraden. In driestromenland werd een monitoringsysteem opgezet dat zowel de waterbronnen als het wild controleert. Te Tianjin wordt de Haihe routinematig gecontroleerd met drones en onbemande schepen. In Xiangtan kan de gebruiker via een mobile app ‘Slim Waterbeheer’ de toestand controleren van de Xiangjiang-rivier.

Op een groen blaadje 147

16 miljard voor 2° fase Sanjiangyuan –De regering wil 16 miljard yuan investeren tijdens de tweede fase van de bescherming van het driestromenplateau waar de Jangtse, de Gele rivier en de Mekong ontspringen. Dit te beschermen Sanjiangyuan natuurgebied wordt zelfs uitgebreid tot 395.000 km2 of meer dan de helft van de provincie Qinghai. Volgens vicedirecteur Du Ying van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie kon de eerste fase wel verbeteringen aanbrengen, maar niet de tendens tot aftakeling…

Op een groen blaadje 144

Driestromenland nog meer beschermd –De regering heeft een plan aangenomen voor de bescherming van Sanjiangyuan of het driestromenplateau en daarbij de hulp ingeroepen van de privésector. Het te rehabiliteren gebied wordt uitgebreid van de huidige 152.000 km2 tot 395.000 km2. Ook het controle- en alarmsysteem wordt verbeterd. Volgens onderzoeker Song Xianfang is het milieu er zeer fragiel en vereist de bescherming veel investeringen die niet enkel kan gedragen worden door de lagere besturen zelf. Ondernemingen…

Op een groen blaadje 67

1 miljard ter bescherming driestromenland –Vorig jaar heeft China één miljard besteed ter bescherming van het Sanjiangyuan of het gebied waar 3 grote stromen ontspringen, aldus vicedirecteur Li Xiaonan van Qinghais Bestuur over Sanjiangyuan. In dit gebied ter grootte van 150.000 km² ontspringen de Gele rivier, de Jangtse en de Lancang (Mekong). Het geld ging naar bebossing van 10.000 ha, naar fixatie van duinen en naar het herstel van ontaarde weiden. Dit jaar zal 1,95…

Op een groen blaadje 27

Kort milieunieuws uit China Meer zonne- en windenergie Volgens China Securities Journal zijn de discussies na de Fukushimaramp nog niet af aangaande het percentage van de diverse energiecomponenten. Het is volgens vice-directeur van het Energiebestuur mogelijk dat het doel voor zonne-energie tegen 2015 van 5 tot 10 GW wordt opgetrokken. “Als het percentage kernenergie zou afnemen, is zonne-energie diegene die de plaats zou moeten invullen want bij de windmolens zijn de transmissiemogelijkheden toch te gering”…

Record wateruitstroom uit Driestromenland

Volgens hydrologen kende het Qinghai-Tibetplateau vorig jaar de grootste uitstroom van water in drie decennia. Minder goed nieuws komt er uit het watergebied in Nagqu in de naburige provincie Gansu, waar de woestijnvorming verder oprukt. In het driestromenland gelegen op het Qinghai-Tibetplateau ontspringen drie van Aziës grootste rivieren: de Gele rivier, de Yangtze en de Lancang (Mekong). Volgens de hydrologische autoriteiten vloeide vorig jaar 77 miljard m³ water uit dit gebied, dat in het Chinees Sanjiangyuan wordt…

50.000 herders uit Driestromenland gehuisvest

Gedurende de afgelopen vier jaar hebben 50.000 herders of 10.000 families uit het natuurgebied Driestromenland vaarwel gezegd aan hun trekkend bestaan en ze hebben zich gevestigd in stenen huizen. Dit werd bekendgemaakt door onderdirecteur Li Xiaonan van de Milieu- en Opbouwdienst van Sanjiangyuan. De verhuis begon in 2003 uit bezorgdheid om het fragiele milieu in het driestromengebied. In 2005 kreeg dit een stimulans doordat de regering 7,5 miljard uittrok om het milieubehoud en de huisvesting…

Ecobehoud van driestromengebied loont

China’s driestromenland is ‘s werelds tweede grootste natuurgebied en tevens het hoogstgelegen en grootste moerasgebied. Het is het gebied waar drie stromen hun oorsprong vinden, namelijk de Gele Rivier, de Changjiang (Yangtze) en de Langcang  of Mekong. Het beschermde driestromenland heeft een oppervlakte van Engeland en Wales samen. Het ligt verspreid over de drie autonoom Tibetaanse prefecturen Yushu, Huangnan and Golog in het zuidelijk deel van noordwestelijk Qinghai. Het programma voor de bescherming van het…