Op een groen blaadje 104

Huisvestingsbeleid doorgetrokken in 2013.
–Minister voor Huisvesting Jiang Weixin heeft meegedeeld dat China volgend jaar verder miljoenen sociale woningen zal bouwen  en dat de vastgoedmarkt ook verder zal worden gecontroleerd. In 2013 zal de bouw van 6 miljoen sociale woningen worden opgestart en zullen de 4,6 miljoen die al in aanbouw zijn, worden beëindigd. China heeft om speculatie tegen te gaan al verboden een derde huis te kopen, maar de laatste maanden warmt de vastgoedmarkt echter weer op na twee intrestverlagingen.
Betere vergoeding bij onteigening
–De wetgever bespreekt in eerste lezing een amendement op de  wet op het Grondbestuur (1986) die  voor onteigende landbouwers een betere vergoeding voorziet. Bij de berekening van de billijke vergoeding moeten verschillende factoren in rekening worden genomen als ligging, vraag en aanbod, socio-economische ontwikkeling, sociale zekerheid…Het ontwerp verwijdert het eerdere plafond waarbij de vergoeding niet meer dan 30 maal de waarde van de gemiddelde productie mocht zijn gedurende de 3 laatste jaren. Nieuw is ook dat ook kosten voor sociale zekerheid in rekening worden gebracht. Ander belangrijk principe is eerst de uitbetaling van de vergoeding vooraleer de onteigening kan worden doorgevoerd.
Meer plannen tot ontzilting
De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wil dat tegen 2015 dagelijks 2,2 miljoen m3 zeewater ontzilt wordt, terwijl dit vorig jaar maar 660.000 m3 bedroeg. De helft van het water op de eilanden moet van ontzilting komen en 15 % van het water in de kustgebieden dat naar de nijverheid gaat, aldus nog de doelstellingen van China’s planinstelling die ook innovatie en verbetering van de installaties zal in de hand werken.
Klimaatverandering: meer regenval in noorden
Behalve tot catastrofale gevolgen, kan de klimaatverandering in China ook leiden tot meer neerslag in het noorden en dus tot een betere oogst, aldus prof Qian Weihong van de afdeling Atmospheric and Oceanic Sciences aan de Universiteit van Peking. Hij voorspelt dat het neerslagpatroon zal veranderen in 2015 en dat tegen 2020 een piek neerslag zal vallen. Zijn besluiten zijn gelijkaardig aan deze van het National Climate Center bij de China Meteorological Administration. Dit jaar kende China tot 5 november al 8% meer neerslag dan in 1950. Onderdekaan Tang Huajun Tang Huajun van de Chinese Academy of Agricultural Sciences voorziet dat door het broeikaseffect tussen 2030 en 2050 een vermeerdering van de oogst kan te zien zijn tussen 3 en 11 % als de huidige trend aanhoudt.
Mainling cultiveert Tibetaanse kruiden
Aangenomen wordt dat het kanton Mainling aan de oorsprong ligt van de Tibetaanse geneeskunde. Het lokaal bestuur telde in het kanton 3800 types planten en 680 eetbare paddenstoelen. Deze dreigen door de toenemende interesse (gedeeltelijk) te verdwijnen. Een lokale kruidenbasis stuurt 300 plaatselijke kenners uit om in de bergen de zaden te halen die geplant worden in de basis die 8 ha groot is. Deze gecontroleerde groei van wilde planten vereist een beheersing van de factoren zonneschijn, temperatuur en vochtigheid. Het kanton betoelaagt de boeren ook met 8100 yuan voor elke ha kruiden die ze kweken. 12 ha veranderden sinds 2010 al van landbouwproducten tot de kruiden. Het is een werk op lange termijn.
21 meer parken in Shanghais voorsteden
Shanghai’s bestuur heeft de aanleg goedgekeurd van 21 parken in de voorsteden en deze zijn samen 400 km2 groot. Met 5 ervan die samen meer dan 100 ha groot zijn, namelijk in de districten Qingpu, Songjiang, Minhang en Jiading plus het eiland Chongming Island- zal snel worden gestart. Ze zullen verschillende thema’s illustreren: het park in west Qingpu van 20 km2 toont watergebieden en beken; deze in Songjiang en Minhang focussen op boombeplanting; een park op het eiland Changxing toont het natuurlandschap langsheen de Jangtse en de 14 km2 in Jiading benadrukt variatie in bloemen en bomen.
Dammen op de Lhasa
De Lhasarivier kent vooral tijdens de winterperiode een tekort aan water. 4 dammen zullen langs 18 km van de rivier worden aangelegd en deze vereisen een investering met 3 miljard yuan. De dammen zouden klaar moeten zijn tegen 2014 en zijn berekend tegen een stortvloed per 50 jaar. Het is ook de bedoeling toeristische activiteiten langs het water te organiseren.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar