Oproepen voor een beter beleid rond hiv en aids UPD

De Staatsraad, het kabinet van China, heeft de opdracht gegeven om de verspreiding van aids en hiv-besmetting, zeker van moeder op kind, krachtiger tegen te gaan. Er moet ook een betere gezondheidszorg voor de dragers van het virus en voor aidspatiënten komen.
Veiligheid, voorlichting en zorg 
De regering verwacht veel van een betere voorlichting van het publiek en meer inspanningen om de besmetting in kaart te brengen.
In een circulaire op www.gov.cn, de  website van de regering, werd er aangedrongen op strengere veiligheidsmaatregelen bij bloedtransfusies. Ook moeten, volgens dezelfde tekst, overheden de voorraad uitbreiden van betaalbare medicijnen voor besmette burgers.
De Staatsraad heeft dringend gevraagd om de zorg te verbeteren en de rechten van aidspatiënten te eerbiedigen. Deze oproep was vooral bedoeld voor de sectoren van de gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs.
China wil ook meer onderzoek naar de ziekte en de therapieën ervoor laten verrichten en zoekt daarbij de samenwerking met buitenlandse instellingen.
De voorkoming van hiv-besmetting en de bestrijding van de epidemie wordt vooral bemoeilijkt door het onveilig vrijen en dat komt nog al te vaak voor in homorelaties, aldus de regeringstekst. 
Gisteren bracht het ministerie van Gezondheid ook het nieuws uit dat er in 2010 bijna 8000 mensen overleden zijn aan aids. Deze ziekte is hiermee voor het derde jaar op een rij de dodelijkste van de infectieziekten in China.
Volgens overheidsdeskundigen wil dit echter niet zeggen dat de behandelingen en de maatregelen om de epidemie binnen de perken te houden ontoereikend zouden zijn. In het laatste decennium van de vorige eeuw werden veel mensen besmet met hiv. Die besmetting is nu bij een aantal van hen ontwikkeld tot aids, vandaar het nu toenemende aantal slachtoffers. Aids wordt nu ook meer aan het licht gebracht doordat de voorzieningen om de ziekte op te sporen en vast te stellen verfijnd zijn. Ook dat heeft invloed op de cijfers.
De regering investeert in de komende jaren meer in onderzoeksmogelijkheden. Lokale overheden moeten hun prioriteitenlijsten aanpassen ten gunste van preventie en behandeling van aids. Regeringsleiders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Zo staat het in de circulaire.
De officiële media vermelden de volgende cijfers van UNAIDS: 740.000 Chinezen (op een bevolking van 1,3 miljard) zouden eind 2009 hiv-besmet geweest zijn en bij 105.000 heeft dat ertoe geleid dat ze effectief aidspatiënt geworden zijn. Tegen 2015 zouden er 1,2 miljoen hiv/aids patiënten in China zijn. 

Inspanningen en knelpunten 

De Chinese leiders, Wen Jiabao bijvoorbeeld, lanceren de laatste jaren vaak oproepen om op basis van de economische ontwikkeling ook het aidsprobleem beter aan te pakken.
Er blijft echter nog veel werk aan de winkel. Protesten en petities van patiëntenverenigingen wijzen op ontoereikende medische dienstverlening, ingewortelde vooroordelen en ontoereikende financiële ondersteuning. Het komt nog altijd voor dat lokale overheden en politiediensten dat soort acties niet zien zitten en bemoeilijken.
Een van de ngo’s die de ontwikkelingen kritisch volgen is het prestigieuze Chinese Cen­ter for Disease Control and Prevention (China CDC). Dat heeft een afdeling die specifiek het beleid en de informatieverstrekking rond aids volgt, NCAIDS. Samen met het bureau in Beijing van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO heeft het China CDC eind vorig jaar een rapport uitgebracht waarin gewezen werd op het feit dat de bestaande wetten en regelingen ter voorkoming van discriminatie (bij sollicitaties bijvoorbeeld) wel goed bedoeld zijn, maar te ruim kunnen worden geïnterpreteerd. Dat was ook de verklaring gegeven door de advocaat van een hiv-besmette man die uiteindelijk een baan werd geweigerd in het onderwijs. De rechtszaak hierrond heeft in 2010 veel mediabelangstelling gekregen.  
Bronnen: Xinhua, Global Times, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *