Particulier initiatief weer aangemoedigd in Chinese gezondheidszorg

De Chinese regering zal de oprichting bevorderen van particuliere medische instellingen. China gaat open voor buitenlands geld en expertise in de gezondheidszorg.

Privéklinieken en medische bedrijven moeten mee inspelen op de groeiende vraag naar gepersonaliseerde dienstverlening in de zorg.

Onmisbaar

Chinese gezondheidszorg

Onderzoeker bij Medtronic


De ontwikkeling van een privésector is volgens de overheid onontbeerlijk om de gezondheidszorg te saneren en te diversifiëren. Dat staat in een document na de wekelijkse kabinetszitting onder leiding van premier Li Keqiang. De maatregelen passen in de plannen om de economie te verbeteren en de binnenlandse consumptie aan te wakkeren. Li Keqiang wil de functies van de regering een andere inhoud geven en de administratie herstructureren. Li is van mening dat marktmechanismen de medische sector zullen laten groeien en bloeien en het concurrentievermogen verhogen.

Specialisatie, competitiviteit

Concreet: de overheid wil particuliere ondernemingen stimuleren om ziekenhuizen op te richten voor een zorgverlening van hoge kwaliteit. De regering zal de deskundigheid en de competitiviteit bij privéklinieken begunstigen. Als voorbeelden van terreinen voor specialisatie noemt de richtlijn van het kabinet de stomatologie (mondheelkunde) en de traditionele Chinese geneeskunde. Ook is het de bedoeling voorzieningen te scheppen voor diagnose op lange afstand. Ondernemingen in de gezondheidszorg krijgen het advies een businessmodel te creëren waarin ze verschillende sectoren (bijvoorbeeld medische hulpverlening en bejaardenzorg) integreren.

Internationalisering

De richtlijn van het Chinese kabinet noemt als doelstelling: ‘de vorming van industriële clusters voor een gezondheidszorg die aan hoge eisen in en buiten China kunnen voldoen’. Privéklinieken en -bedrijven krijgen meer mogelijkheden om investeerders en partners aan te trekken, ook vanuit het buitenland. China zet de deur open voor buitenlandse financiers, experts, technologie en beheersmethodes op het terrein van de gezondheidszorg. Tegen 2030 wil China het opkomend  verschijnsel van het medisch toerisme systematische tot ontwikkeling laten komen. Er komt verder meer samenwerking tussen de particuliere en de openbare ziekenhuizen.

Herhaalde uitnodiging

De grote hervorming van de Chinese gezondheidszorg is begonnen in 2009. In november 2010 kwam er een eerste signaal dat de overheid het privékapitaal zou uitnodigen om te participeren in de sector. In maart van dit jaar herhaalde het kabinet deze boodschap. De premier beloofde de gelijke behandeling van privé- en overheidskapitaal. Li Keqiang wil het enthousiasme van de particuliere sector bevorderen. Volgens hem moet die bijspringen om de tekortkomingen in de zorg te verhelpen.
China Daily Asia, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar