Partnerschap EU-China over verstedelijking goed gestart

De ngo « Friends of Europe » heeft donderdag in Brussel  honderden Chinese en West-Europese lokale bewindvoerders bijeen kunnen brengen voor een conferentie  op hoog niveau die kadert in een partnerschap tussen de EU en China over verstedelijking. De opening van de conferentie werd bijgewoond door vicepremier Li Keqiang. De eerste fase in deze nieuwe vorm van samenwerking mag als geslaagd worden beschouwd.

foto "Friends of Europe"


Vele sprekers wezen nogmaals op de harde feiten. China’s verstedelijking is net de kaap van de 50 % voorbij, maar in Europa leven 70 % van de inwoners in de steden. De komende tien jaren zullen in China jaarlijks meer dan 10 miljoen bewoners van het platteland hun geluk gaan zoeken in de steden. Dit is zowat jaarlijks een groot London er bij. Het is dan ook niet meer dan normaal dat beide wereldspelers elkaar gevonden hebben op dit terrein om ervaringen uit te wisselen die moeten leiden tot een win-win situatie. Chinezen kunnen iets leren van de EU en EU-bedrijven kunnen zaken doen in China. Gedurende het twaalfde vijfjarenplan zal China 5000 miljard yuan uitgeven aan energiebesparing en bescherming van het milieu. Li Keqiang verwacht dat de verstedelijking op een dergelijke manier een nieuw platform kan bieden en een motor van groei. De vicepremier noemde de verstedelijking de meest duurzame aandrijving van de economie omdat ze het meest potentieel biedt om China’s binnenlands verbruik te stimuleren. Hij vond ook dat China aardig wat kan leren van de EU inzake technologie, ideeën  en management systemen.
Merkwaardig was dat de organisatie van de conferentie in handen lag van de ngo « Friends Of Europe » die er in slaagde om de Concert Noble vol te krijgen met zowel lokale politici uit China als uit de EU. Ook de Commissie, het Comité van de Regio’s en het « Europees Economisch en Sociaal Comité » behoorden tot de organisatoren van EU-zijde. De « Nationale Ontwikkelings-en Hervormingcommissie » en de Missie bij de EU organiseerde  de Chinese bijdrage. Vanzelfsprekend zetten beide partijen hun beste beentje voor. De burgemeesters van Malmö, Heidelberg en Vitoria vertelden over de beste milieupraktijken in hun steden, gevolgd door hun collega’s uit Peking, Shenzhen en Chengdu. De heer Zhang Lijun, viceminister van Milieu kreeg ook vijf minuten toegemeten om een presentatie te doen, net zoals de viceminister van Huisvesting en Stedelijke /Rurale Ontwikkeling Qiu Baoxing, de directeur van de Europese Vereniging van Energiesteden Gerard Magnin en de voorzitter van de Europese Parlementscommissie steden Olbrycht.
De interventies vanuit de zaal lieten een grote openhartigheid zien. De Antwerpse gouverneur Berx wierp op dat de burgers inderdaad moeten betrokken worden, maar dat onder hen sterk de wens leeft om alles ondergronds te stoppen, wat handenvol geld kost. Ze werd van antwoord gediend door de burgemeester van de Europese Groene Hoofdstad 2012 Vitoria, dat in zijn stad (van 230.000 inwoners) niets ondergronds zit. Uit Chinese interventies bleek grote honger naar kennis over Europese plannen, doeleinden en middelen zowel betreffende energiebesparing, vervoer, afvalbehandeling. Concreet lijkt in de toekomst de vereniging van Europese burgemeesters te zullen gaan overleggen met zijn Chinese tegenhanger. Beloofd werd dat ze een beroep zouden mogen doen op de database met de best practices in Europa op alle denkbare sub terreinen van de stedelijke en ecologische problematiek.
Vicepremier Li verliet de studiedag na zijn toespraak voor gesprekken met H. Van Rompuy en M. Barroso. Beide zijden tekenden een akkoord over samenwerking met betrekking tot verstedelijking en energie. Dit laatste moet beide partners toegang geven tot elkaars energiemarkten.
Lees dit weekend ook onze boekbespreking over het WB-rapport Koolstofarme steden in China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *