Plan ter bescherming van de Gele rivier

Regering en partij hebben gezamenlijk een plan opgemaakt voor de ontwikkeling en bescherming van de Gele Rivier langs de 7 provincies. Grootste probleem blijkt het watertekort

Outline of the Yellow River Basin’s Ecological Protection and High-quality Development Plan” heet het plan dat gezamenlijk werd geopenbaard door regering en het Centraal Comité van de CPC. Het bevat maatregelen voor milieubescherming, waterbehoud en stadsplanning. De Gele rivier is de tweede grootste rivieren waar landbouwgebieden rondom zijn ontstaan en één derde van ’s lands graan en vleesproductie. Het document zal dienst doen als een gids voor beleidsvorming en technische projectplanning in het bekken.

Het grootste probleem in het bekken is het gebrek aan water hulpbronnen. Het watergebruik bedraagt immers 80%, ver boven de ecologische waarschuwingsdrempel van 40%. Bovendien bedreigen overstromingen één miljoen bewoners in de benedenstroom gebieden. Het document voorspelt dat het bekken tegen 2030 een beter milieu en water behoud zal hebben met een modern systeem voor overstromingsbeheersing en rampenvermindering. Het document stelt dat om deze doeleinden te bereiken milieubescherming meer prioritair zal blijven dan economische groei bij het plannen van grondgebruik.

Met betrekking tot behouden van water vereist het document dat steden nijverheden en andere ontwikkelingen plannen op basis van hun water capaciteiten. Zo zegt het bijvoorbeeld dat lokale overheden toezicht dienen te houden op- en projecten verbieden die te veel water gebruiken, zoals het op grote schaal planten van bomen en het aanleggen van te veel kunstmatige meren. De 7 betrokken provincies en regio’s moeten samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen zoals in de  aanleg van dijken, het beheer van overstromingsgebieden en het herstel van het milieu. ” De Gele Rivier, de moederrivier van de natie, gaf geboorte aan de oude Chinese beschaving. De bescherming ervan is een belangrijk onderdeel van de verjonging van de natie”, aldus nog het document.

China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.