Witboek biodiversiteit op vooravond van Kunming-top

Vandaag start te Kunming de 15-de vergadering van de UN Convention on Biological Diversity (COP15). In het licht daarvan heeft China een Witboek gepubliceerd  over de Chinese biodiversiteitspolitiek. 

De vergadering te Kunming is het eerste deel van de partijen die deel uitmaken  van de UN Convention on Biological Diversity (COP15). Bedoeling van de top is een beoordeling te maken van de bestaande toestand en voorts een blauwdruk op te stellen voor de toekomst qua biodiversiteit. Volgend jaar volgen dan diepgaande onderhandelingen voor een ambitieus en wereldwijd post 2020 raamwerk.

De gasten zullen bijeen komen in het Kunming’s Dianchi International Convention and Exhibition Center. Er zijn twee expoprojecten buiten. Het 108 ha grote Baofeng Peninsula Wetland toont de resultaten van het Dianchi Lake behoud. Voor het meer dan 10 jaar geleden nog stonk, werd al 50 miljard yuan uitgegeven om het schoon te krijgen. Het water is nu van niveau 2 . Tweede expoplaats is de Kunming Botanical Garden die in de bloemserres 1800 types planten bevat. De provincie Yunnan bevat de helft van ‘s lands biologische soorten en telt 166 natuurgebieden. In Yunnan werden de afgelopen 30 jaar  2.519 nieuwe soorten ontdekt, één derde van het Chinese totaal

Witboek

De regering heeft zopas een Witboek over de biodiversiteit gepubliceerd die de politiek uitlegt zowel in het verleden, heden en toekomst. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is China het meest biodivers land in de wereld. Tezelfdertijd is het ook het land met het meeste gekende soorten die bedreigd zijn of in gevaar namelijk meer dan 1000. In 2015 vaardigde China een hervormingsplan uit om verantwoordelijken op alle niveaus ter verantwoording te kunnen roepen. In 2020werd het the National Committee on Biodiversity Conservation opgericht. Ook ecologische drempels en rode lijnen per regio warden afgebakend. De China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030) biedt substantiële begeleiding op 10 prioritaire gebieden, waaronder het beleids- en wettelijk kader voor behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van bio-hulpbronnen en 30 acties, waaronder interdepartementale coördinatiemechanismen. In 2017 en 2018 werd meer dan 260 miljard yuan vrijgemaakt voor aan biodiversiteits doeleinden, zes keer zoveel als in 2008. Ondertussen heeft China fiscale en fiscale stimuli gebruikt om privé kapitaal te mobiliseren om te investeren in het behoud van biodiversiteit. In 2020 werd een nationaal groen ontwikkelingsfonds opgericht, waarmee bij de  start 88,5 miljard yuan is opgehaald. Niet onbelangrijk is ook dat ngo’s zoals Cloud Mountain Conservation en Chinese Felid Conservation Alliance de helft van hun inkomen halen uit crowdfunding.   Dit wijst toch op een roeiend bewustwording van het brede publiek.

Resultaten

Een UN rapport besloot dat de internationale gemeenschap geen van de Aichi-doeleinden had bereikt. China beweert dat het de doeleinden op 3 terreinen heeft overtroffen en op 13 andere gebieden vooruitgang te hebben gemaakt. Volgens directeur Zhang Zhigong van de afdeling natuurbescherming bij de Chinese Staatsbosbouw en Graslandadministratie heeft het land sinds de toetreding tot de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 90 procent van de planten en land ecosystemen beschermd, 65 procent van de hogere plantengemeenschappen en 85 procent van de belangrijkste populaties wilde dieren . De populatie van zeldzame en bedreigde dier- en plantensoorten, zoals de reuzenpanda, de kuifibis en cycas- en duivenbomen, is aan het herstellen en groeien, aldus Zhang. Het Witboek beklemtoont dat China 1200 km kustlijn hersteld heeft en 23.000 ha kust wetlands. Sinds 2017 droeg China voor een kwart bij in de wereldwijde vegetatiegroei, het meest van alle landen.

Internationaal

De laatste sectie van het Witboek behandelt de internationale samenwrerking over het behoud van de biodiversiteit Volgens de SCMP kijkt secretaris Elizabeth Maruma Mrema van de Convention on Biological Diversity uit naar de rol van het Chinees leiderschap. Volgens coördinator Li Nan van het Priority Project on the Convention on Biological Diversity bij WWF China is het ontbreken van financiële middelen een van de redenen van het Aichi-falen. Bij de voorstellen voor de top behoort de toename van 30% beschermde grond en zee wereldwijd. Dit veronderstelt minstens $200 miljard per jaar. Een studie van TNC en het Paulson Institute in Chicago raamt dat jaarlijks 700 miljard nodig is en dat 500 miljard zou kunnen komen van het stoppen met nefaste subsidies.

Bron: Global Times, SCMP

Meer gedetailleerde cijfers en verwezenlijkingen in Global Times

Volledige tekst Witboek µ

Bekijk ook videochat met 2 Britse experten


Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *