Plan voor vermindering methaanuitstoot gepubliceerd

3 weken voor de klimaattop COP28 in Dubai heeft het Chinese ministerie van Milieu een plan voor minder methaanuitstoot bekendgemaakt dat bepaalt dat China zich tot 2030 zou concentreren op het verbeteren van zijn monitoring- en toezichtsystemen voor methaanuitstoot. Het plan wordt eerder als een startschot dan als een eindpunt beschouwd.

John Kerry en Xie Zhenhua Foto Wikimedia Disclaimer

De Chinese klimaatafgevaardigde Xie Zhenhua is zopas terug van een vierdaagse trip door Californië, waar hij sprak met zijn VS-evenknie John Kerry. Hun besprekingen hadden vertraging opgelopen door het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan waarna China de klimaatbesprekingen stopzette. Nu resten nog nauwelijks drie weken vooraleer COP28 in Dubai aanvangt. China, Rusland en India bleven na de vorige klimaattoppen buiten het wereldwijde methaanakkoord dat 150 landen tekenden. Onder leiding van de VS en Europa beloofde dit de methaanemissies tegen 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020. Xie beloofde dat China zijn eigen nationale methaanstrategie zou opstellen.
Methaan is verantwoordelijk voor naar schatting een derde van de stijging van de mondiale temperatuur tijdens het industriële tijdperk. Volgens het VN-Milieuprogramma is het 80 keer schadelijker dan koolstofdioxide gedurende twintig jaar nadat het vrijkomt. Volgens het Internationaal Energieagentschap kwam er in China tijdens 2021 58 miljoen ton methaan vrij, gevolgd door India, de VS en Rusland. Volgens het Environmental Defense Fund (EDF) is ongeveer 30 tot 40 % van de Chinese methaanuitstoot afkomstig van de energiesector, waaronder olie- en gaswinning, -verwerking en -transport en van de uitstoot van kolenmijnen. De landbouwsector neemt nog eens 30 % voor zijn rekening, voornamelijk uit de veehouderij en de rijstteelt. Nog eens 10 % komt uit de afvalbeheersector.

Inhoud plan

In het Chinese document staat dat China zich tot 2030 zou concentreren op het verbeteren van zijn monitoring- en toezichtsystemen voor methaan, in alle betrokken sectoren van energie tot landbouw en afval. Het stelde ook verschillende doeleinden op voor het gebruik van dit gas in verschillende sectoren en het pleit voor meer wereldwijde samenwerking. Voor de energiesector roept het actieplan tegen 2025 op tot het gebruik van 6 miljard m³ methaan dat jaarlijks vrijkomt uit de mijnen en tegen 2030 om een ‘mondiaal toonaangevend niveau’ te bereiken bij het opvangen van gas uit olievelden. in de landbouwsector is het doel om in 2025 een benuttingsgraad van 80 % van de dierlijke en pluimveemest te bereiken en in 2030 van 85 procent. Het plan roept ook op tot beter beheer van huishoudelijk afval en recyclage van stortgas om het gebruik van methaan afkomstig van stedelijk afval te vergroten.

Volgens ondervoorzitter Qin Hu van de Chinese afdeling bij het Environmental Defense Fund (EDF) biedt het actieplan een duidelijk raamwerk voor lokale Chinese overheden, bedrijven en financiële instellingen om hun eigen strategieën voor methaanreductie uit te vaardigen. Het zal ook de innovatie en het onderzoek naar methaanreductietechnologieën bevorderen. Experten beschouwen het plan eerder als een aanzet dan als een afgewerkt einddoel. De aangeduide voorzitter uit de Verenigde Arabische Emiraten Sultan al-Jaber voor de COP28, die van 30./11 tot 12/12 plaatsvindt, zei dat de aankondiging van China een cruciale stap was voor de mondiale klimaatactie.

Bronnen: FT, SCMP

Print Friendly, PDF & Email