Politieke rol van paraplubeweging in Hongkong uitgespeeld?

De lokale verkiezingen vorige week in Hongkong kwamen bij ons niet in het nieuws. Pro-Beijing en proregeringspartijen hebben hun overwicht versterkt. De paraplubeweging komt nauwelijks aan bod.

hkEinde 2014 verstoorde de paraplubeweging, ook bekend als Occupy Central gedurende 79 dagen het openbare leven in Hongkong. Ze kregen genoeg oppositieleden in het lokale parlement mee om te verhinderen dat de door Beijing gesteunde regeringsplannen om de kieswet te hervormen  aan de vereiste twee derden meerderheid kwamen. Resultaat: geen nieuwe kieswet; alles blijft bij het oude, de volgende regeringsleider van Hongkong wordt niet bij algemene stemming verkozen maar aangeduid door een kiescollege van 1.200 man. Voor de paraplubeweging was die stemming in het parlement een pyrrusoverwinning. In plaats van de door hen afgewezen algemene verkiezing met twee of drie door een kiescomité voorgeselecteerde kandidaten krijgen ze helemaal geen verkiezing van de regeringsleider. Het lijkt nu dat voor de meerderheid van de bevolking dat negatieve resultaat ook heeft meegespeeld bij het stemgedrag.
Voor de verkiezing van de districtsraden kwamen 1,47 miljoen kiezers of 47% van het totaal aantal kiesgerechtigden opdagen; dat was een dubbel record. 56% van de nieuw geregistreerde kiezers was tussen 18 en 20 jaar. Sinds het vertrek van de Britse kolonialen waren het de vijfde vierjaarlijkse verkiezingen. Er moesten 431 nieuwe raadsleden in 18 districten verkozen worden. De districtsraden hebben zelf geen beslissingsmacht, maar hebben een adviserende functie. Ze laten partijen ook toe lokaal steun te verwerven en ze krijgen ook inkomsten door gekozenen.
Voor 66 zetels was er slechts één kandidaat. Voor de 363 andere stelden zich 867 personen kandidaat. In totaal gingen 298 zetels, meer dan twee derden dus, naar partijen die de regering van Hongkong steunen. De kandidaten met de steun van de Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong en/of de Hong Kong Federation of Trade Unions, beiden positief tegenover Beijing, haalden 146 zetels binnen. Ze haalden bovendien 25% meer stemmen dan in 2011, maar wonnen geen zetel bij. De regeringsgezinde New People’s Party haalde vier zetels meer dan vorige keer en van hun 42 kandidaten zijn er 26 verkozen. De South China Morning Post stelt echter dat de regeringsgezinde partijen betere uitslagen verwacht hadden en geen reden hebben om tevreden te zijn.
Bij de oppositie – samengevat onder de noemer pandemocraten- gingen de grote partijen achteruit. De Democratic Party zakte van 47 naar 43 zetels. De radicale oppositie van de People’s Power haalde slechts één zetel uit tien. De Neo Democraten, een afsplitsing van de Democraten, wonnen echter wel 15 van de 16  zetels die ze probeerden te bemachtigen; daarvan zijn er negen nieuwe verkozenen. Kandidaten die opkomen voor lokaal nationalisme of zelfs onafhankelijkheid van Hongkong werden niet verkozen. Volgens de oppositiekrant Apple Daily beriepen ongeveer veertig kandidaten zich op de paraplubeweging en wonnen er daarvan acht een zetel.
Volgend jaar vinden in Hongkong wetgevende verkiezingen plaats. Regeringsgezinde commentatoren verwachten dat de radicalen daarin nog slechts een marginale rol zullen spelen. Oppositiecommentatoren stellen hun hoop op de jongere kiezers die meer positief tegenover de pandemocraten zouden staan.
Bron: Chinadaily, Global Times, BBC, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *