Regering wil controversiële therapieën aanpakken

 

Het Xinhua hospitaal in Shanghai

Het Xinhua hospitaal in Shanghai


 Het Ministerie van Gezondheid zal vanaf nu medische behandelingen in drie categorieën onderverdelen. De regeling is sinds begin mei van kracht en onderscheidt types 1 en 2, de veilige en effectieve geneeswijzen en type 3, therapieën die riskant en/of ethisch controversieel zijn of waarvan de effectiviteit nog niet is bewezen.Voor die laatste klasse zal het ministerie zelf de regulering opnemen via licenties, toegekend op basis van onderzoeken door commissies van deskundigen. Provinciale instellingen zullen dan gaan over type 2, behandelwijzen die een laag risico inhouden en waarover discussie kan ontstaan. De zorgverleners op het basisniveau blijven verantwoordelijk voor alle behandelingen die aantoonbaar doeltreffend en veilig zijn.
Deze ingreep is nodig omdat er de afgelopen jaren ernstige en wijdverspreide misbruiken zijn gebeurd, die trouwens door verschillende betrokkenen in binnen- en buitenland werden aangeklaagd. Sommige biotechbedrijven verkochten niet geteste stamceltherapieën en beriepen zich op onbewezen academische goedkeuring of op financiële overheidssteun (pikant detail: in dit verband is ook het gemeentebestuur van Shenzhen genoemd). Nog een voorbeeld van de scheefgroei in sommige medische sectoren is dat van onverantwoorde en vaak schadelijke ingrepen door de plastische chirurgie (beenverlengingen enz.).
De hele sector krijgt zes maand de tijd om de nieuwe regeling te effectueren, dus om zich aan controles te onderwerpen en waar nodig vergunningen aan te vragen.
Waarnemers in China en in andere landen hebben de regeling met gematigd optimisme begroet. Het is zeker een stap in de goede richting, vinden ze. De vraag is of het mogelijk zal zijn de maatregelen af te dwingen. De boetes en andere straffen bij overtredingen zijn niet erg afschrikwekkend, bepaalde gezagsdragers staan niet te springen om de regeling hun volle steun te geven. Veel zal ook afhangen van hoe de nationale hervorming van de gezondheidszorg in de praktijk uitpakt. Een te geringe overheidsbemoeienis, gebrek aan middelen en lage salarissen hebben dokters en ziekenhuizen ertoe gebracht bepaalde uitwassen toe te staan of te bevorderen.
Wel is er een precedent dat enig optimisme wettigt. China is er goed in geslaagd de situatie in de sector van de kunstmatige voortplanting waar veel klachten waren over afzetterij en schadelijke ingrepen, onder controle te krijgen met een doeltreffend systeem van supervisie en boetes.
 Bron: www.lancet.com  Vol 373  van 30 mei, 2009
zie ook
http://www.chinasquare.be/achtergrond/nieuw-plan-erkent-recht-op-gezondheidszorg-voor-alle-chinezen/
en 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *