Shenzhen wil reglement voor kleuterscholen

De stad Shenzhen heeft een ontwerp van reglement gestemd voor kleuterscholen. De kleuters moeten zich in hun buurt kunnen inschrijven in een school zonder examens maar wel na een gezondheidsonderzoek. Supervisie voor zekerheid houdt ook de installatie in van camera’s. Een beursgang voor kleuterscholen is uit den boze evenals de overname door de privé van openbare voorschoolse instellingen.

De stad Shenzhen die door Beijing werd uitgekozen om te fungeren als socialistische modelstad is de eerste lokaliteit die uitpakt met een reglement voor voorschools onderwijs.  Het Shenzhen Municipal People’s Congress stemde een eerste keer over het ontwerp dat tot eind van de maand aan het publiek wordt voorgelegd ter beoordeling. Het is de bedoeling dat het ontwerp tegen het jaareinde van kracht wordt.

De toegang voor kleuters tot een school in hun buurt wordt gegarandeerd zonder voorafgaande examens maar wel met een gezondheidsonderzoek. Dit betekent niet dat ouders niet meer zouden moeten betalen. Met de regels wordt aan de kleuterscholen gevraagd om de supervisie voor veiligheid op te drijven wat het opzetten van camera’s kan inhouden zoals in de klassen of cafetaria’s. Het ontwerp voorziet ook het verbod voor kleuterscholen om naar de beurs te gaan en privé initiatieven mogen ook geen controle verwerven van publieke initiatieven. Dit is echter in lijn met de regeringspolitiek die dit sinds 2018 verbiedt. Voorschoolse opvang wordt niet behandeld door de Chinese wetten op de leerplicht. De regering werkt sinds april aan een regeling voor voorschoolse opvang.  Het streven van Shenzhen om vroeg onderwijs te garanderen, valt op het moment van een hard overheidsoptreden ten aanzien van de privé bijlesindustrie, die via online lessen vroegschools onderwijs brengt.

De regeling te Shenzhen stipuleert dat voorschools onderwijs belangrijk is voor het sociaal welzijn en dat de overheid de kosten zou delen en er in investeren. Het bestuur te Shenzhen subsidieert al sommige privé zgn ‘inclusieve’ kleuterscholen. Voor deze scholen mag het lokaal bestuur een prijzenplafond vaststellen terwijl de niet inclusieven vrij zijn om hun prijzen te bepalen. Van de 560.000 voorschoolse leerlingen in de stad gaat de helft naar openbare kleuterscholen en 34 % naar door de overheid gesubsidieerde privé-instellingen. De stad telt momenteel 1881 kleuterscholen en 856 zijn publieke instellingen. De geboortegraad was in 2019 een van de hoogste onder de grote steden, namelijk 21,7 per duizend. De druk op de voorschoolse sector is groot en de overheidsinvesteringen in de sector zijn relatief klein.

.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *