Smog in Beijing nog niet snel opgelost

De voorbije tien dagen werd de streek rond Beijing getroffen door tot nu toe de zwaarste najaarssmog dit jaar. Wetenschappers denken dat de geplande maatregelen niet zo snel als gewenst de vervuiling gaan terugdringen.

Afbeelding1Het aantal deelnemers aan de marathon van Beijing vorige zondag lag 30% lager dan verwacht. Sommigen droegen een mondmasker.  Er zweefde 300 microgram/m³ fijn stof in de lucht. De organisatoren overwegen volgend jaar een datum te kiezen in een periode met minder smog.
Het is intussen een jaar geleden dat de Chinese regering een algemeen plan op tien grote domeinen goedkeurde, om in de meest vervuilde streken van China de luchtkwaliteit in vijf jaar gevoelig te verbeteren. Tegen einde 2017 moet het aantal fijne stofdeeltjes PM2.5 in de lucht met 10% gedaald zijn. In de meest getroffen regio’s, Beijing, Tianjin en de provincie Hebei moet de daling minstens 25% bedragen. Voor Beijing moet het jaarlijks gemiddelde naar 60 microgram/m³. In 2013 was het 89,5 microgram/m³.

Haalbaar?

Een aantal wetenschappers van ondermeer Tsinghua Universiteit, denken op basis van recent onderzoek dat het ambitieuze doel voor 2017 niet zal gehaald worden. Zij besluiten dat indien alle aangekondigde maatregelen correct doorgevoerd worden, alleen Beijing 25,6% minder fijn stof kan halen. Tianjin blijft steken op 18,7% en de provincie Hebei op 14.7%. Het jaargemiddelde voor Beijing daalt slechts tot 65,8 microgram/m³. De onderzoekers gebruikten een methodologie van het Amerikaanse Agentschap voor milieubescherming om een model op te stellen dat de echte resultaten van 2013 zeer correct kon voorspellen.
De wetenschappers doen ook voorstellen voor een betere bestrijding van de vervuiling. De huidige maatregelen beperken zich te veel tot het verminderen van de uitstoot van zwaveloxides terwijl er ook aandacht zou moeten zijn voor stikstofoxides, vluchtige organische verbindingen en ammonia die allemaal bijdragen tot de vorming van fijn stof. Ze willen het verbruik van steenkool nog sterker verminderen, en de uitstoot door chemische nijverheid en landbouw verminderen. Sommige lokale overheden toonden al interesse voor hun voorstellen. Maar ze uitvoeren is niet zo eenvoudig. Bijvoorbeeld: Met de huidige strategie zou de uitstoot van vluchtige organische verbindingen slechts met 5% dalen; een strenge aanpak van de cokesfabrieken, de fabrieken voor verf en andere zware uitstoters kan de uitstoot van vluchtige organische verbindingen echter met 40% doen dalen. Een andere boosdoener is ammonia: dat komt vooral vrij uit stikstofhoudende meststoffen in de landbouw en uit de mestafval van de veeteelt; in het plan van de regering is echter niets voorzien om de uitstoot van ammonia te beperken; betere controle op de veeteelt is echter slechts mogelijk wanneer kleine bedrijven tot grotere samengevoegd worden.

Zuivere lucht voor APEC-leiders?

Beijing bereidt zich intussen voor op een grote APEC-conferentie in november. Om de buitenlandse staatslui gezonde lucht te laten inademen zijn draconische maatregelen genomen, niet alleen in Beijing maar ook in de zes meest nabije provincies. Dat stuit op onbegrip en commentaar bij de bevolking. Van 3 tot 12 november moet de provincie Hebei liefst 881 bouwwerven sluiten, terwijl anderen op halve kracht zullen werken. Barbecues en huisvuilverbranding worden verboden. Indien de luchtkwaliteit mocht verslechteren, dan staan nog eens 1.564 bouwwerven op het lijstje voor sluiting. Er komen inspectiegroepen die sites dag en nacht gaan monitoren. De uitstoot van Hebei moet tijdelijk met 30% omlaag.
Professor Ma Zhong van Renmin Universiteit pleit ervoor deze soort maatregelen permanent te maken. Ook op het internet zetten velen zich af tegen deze uitzonderingsmaatregelen.  Op die manier kan het milieu niet blijvend verbeteren. Bovendien zijn de maatregelen discriminerend : wat kan voor de staatslieden op de APEC-top moet ook kunnen voor de gewone inwoners van Beijing en Hebei.
Bron: Caixin, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.