De Stand van zaken 71

Min buitenlandse investeringen
-Voor het eerst in 28 maanden is het aantal buitenlandse investeringen in China gedaald. Investeerders zegden voor 8,6 miljard $ toe, wat 9,8% min is op jaarbasis. Het betreft de eerste val sinds juli 2009 toen deze 35 % minder bedroeg. Vooral de teruggang van VS-investeringen viel tijdens de eerste 11 maanden op: 23% minder vergeleken met deze maanden in 2010. Het aantal investeringen uit de EU bleef echter ongeveer stabiel.
Ook Shunde herdefinieert zich
Foshans district Shunde is een belangrijke basis voor de meubelindustrie en de elektrische huishoudtoestellen. Meer dan 4000 ondernemingen en toeleveranciers uit beide sectoren opereren onder het district. Door de hogere lonen en een tekort aan personeel verminderen de winsten. Vorig jaar werd voor 500 miljard yuan geproduceerd (waarvan 200 miljard huishoudtoestellen) en het doel is een verdubbeling tegen 2015. Een producent is ’s werelds grootste verkoper van micro-ovens Galanz die 65 % van de productie exporteert. Echter ook op het thuisfront daalde in oktober de verkoop met 10 % vergeleken met het jaar voordien. Volgens Zhang Peng van Shundes economisch bestuur zou het inkomen van de bedrijven dit jaar 30 % hoger liggen, vergeleken met vorig jaar;  maar de winsten zouden enkel 10 % hoger zijn . Sommige bedrijven trekken weg naar meer westelijke locaties omdat noch lonen, noch gronden in Shunde goedkoop bleven. Anderen investeren in meer O&O: Midea-voorzitter He Xiangjian wil de komende 5 jaar 500 miljoen yuan investeren in technologische innovatie.
Boom in logistiek voorspeld

KPMG man Jeffrey Wong voorspelt dat de komende tien jaar een grote Chinese logistieke speler zal opstaan die de internationale groten zoals DHL, UPS en FedEx zal beconcurreren. Tot voor kort lag de nadruk van zowel de binnenlandse als buitenlandse bedrijven op de goederen van een onderneming naar de haven te brengen. In de toekomst zal meer dwars doorheen het binnenland moeten getransporteerd. De e-commercemarkt verviervoudigde van 130 miljard in 2008 tot 476 miljard in 2010. In 2009 en 2010 groeiden de internationale koerierdiensten met 40 %, maar deze wordt verslagen door de groei van de Chinese collega’s met 57 % . Logistiek in China kost nog altijd te veel door het gefragmenteerd karakter van de markt en door heffingen opgelegd door lokale overheden die tot één derde van de vervoerskost uitmaken.
Tibet: naar productieverdubbeling geneesmiddelen
De Autonome Regio Tibet wil tegen 2015 de productie van de geneesmiddelenindustrie verdubbelen tot 1,3 miljard yuan. Deze wordt gedomineerd door de Tibetaanse traditionele geneesmiddelen. Er wordt gestreefd naar twee à drie grote ondernemingen met elk een inkomen van 300 miljoen elk. De uitbreiding moet wel met energiebesparing en met minder uitstoot gebeuren.
Bekaert werkt samen met Xinyu Steel
Bekaert gaat een partneriaat aan met Xinyu Steel en verwerft 50% van Aluclad van Xinyu Steel. Dit bedrijf heeft een zakencijfer van 500 miljoen. Het partnerschap betreft twee vestigingen: één van staal met hoog stikstofgehalte voor auto’s of moto’s en een vestiging die meer aluminium bekleding vervaardigt voor netwerken in luchtvaart en dataverkeer. De verwerving gaat om 107 miljoen yuan. Bekaert telt in China 18 entiteiten die 11.000 personen te werk stellen. Xinyu geeft werk aan 28.000 personen.
Toch stimulering LED-sector
Normaal zou gedurende het derde kwartaal een stimuleringsprogramma bekend worden voor de industrie van de LED-verlichting, maar door de overproductie is dit verhinderd en uitgesteld. Het zou kunnen dat het oorspronkelijk voorziene bedrag van 8 miljard, wordt verlaagd. Enkel 12 gekwalificeerde firma’s zouden van de steun kunnen genieten. Dit jaar zou de LED-sector goed zijn voor 154 miljard yuan, 22% meer dan vorig jaar. De winstenmarges daalden echter met 40%. Tegen 2015 zouden LEDs moeten instaan voor 30 % van de verlichtingsmarkt.
Steun huishoudtoestellen gestopt
Eind dit jaar stopt China met het betoelagen van de aanschaf van huishoudtoestellen door de landelijke bevolking. Het programma dateert uit 2009 toen het in 9 provincies werd uitgetest en het werd in juni 2010 uitgebreid in 28 steden en provincies. Woordvoerder Shen Danyang van het ministerie van Handel zei dat het programma zijn doel ter stimulering van de binnenlandse markt had bereikt. Onder het programma werden voor meer van 30 miljard yuan aan toestellen verkocht.
20 producenten polysilicium vergund
Het ministerie heeft 20 producenten van polysilicium een vergunning verleend. Het betreft een basisstof voor de aanmaak van zonnepanelen. De nieuwe politiek voorziet dat enkel zij met een productiecapaciteit van 3000 ton per jaar een toelating krijgen. Daarnaast moeten ook nog milieu- en andere vereisten vervuld. Een dergelijke fabriek kost 2 miljard $. Zij die hier niet aan beantwoorden, moeten dicht tegen het jaareinde aldus nog het ministerie. Er zijn 60 producenten van polysilicium, waarvan 40 starters. De 20 die nu vergund werden, zullen volgens insiders de basis worden van de gewenste consolidatie volgend jaar.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *