Pogingen om kritieke situatie in Wukan op te lossen

Het protest in Wukan op 23 november (foto Global Times)


In het dorp Wukan probeert de overheid van Shanwei, de stad waaronder Wukan valt, de verdere escalatie van de crisis te bezweren.
Er worden strenge maatregelen aangekondigd zowel tegen ambtenaren van wie kan worden bewezen dat ze de wetten op de onteigeningen hebben overtreden als tegen relschoppers en vandalen. Een ontwikkelingsproject zal worden bevroren en voor toekomstige projecten zal een meerderheid van de dorpsbewoners aan de voorwaarden zijn fiat moeten geven.Gerechtsdokters hebben verklaard dat de vaststelling van schrammen en blauwe plekken op het lichaam van een overleden actievoerder die was gearresteerd, niet noodzakelijk uitwijst dat de doodsoorzaak ‘slagen en verwondingen’ is. Volgens een anonieme woordvoerder van de stad Shanwei zou de protestbeweging inmiddels afgelopen zijn en zijn er onderzoeksteams aan het werk gegaan. Zij moeten tot een definitieve autopsie en een eindoordeel komen over de omstandigheden waarin de arrestant is overleden. Een andere werkgroep moet uitzoeken wat er waar is van de beweringen van de dorpsbewoners dat zij onrechtvaardig zijn behandeld (die beweringen variëren van ‘te weinig’ tot ‘helemaal geen compensatie gekregen’) en dat de, intussen afgezette en gevluchte, vroegere dorpsraad corrupt was en machtsmisbruik heeft gepleegd. Er circuleren intussen namen van twee projectontwikkelaars die in het vizier zouden komen: eerst werd vooral de nationale Country Garden Co genoemd. De Global Times schrijft echter dat het de plaatselijke Wukangang Industrial Development Company is die 80% van de grond in Wukan zou hebben ingenomen, zonder toelating. Een andere vraag is of de voorgenomen hervestiging naar het industriepark van Shanwei van maar liefst 4000 kleine bedrijven, die Shenzhen kwijt wil, een rol speelt op de achtergrond.
Enige reserve is op zijn plaats tegenover de uitspraak dat de acties al zijn afgelopen. Dat er een oplossing in zicht was voor het zich voortslepende conflict werd al eerder gezegd (zie link onderaan). Een woordvoerder die waarschijnlijk een schuilnaam heeft gebruikt vertelde aan de SCMP dat de burgers van Wukan erg sceptisch zijn geworden door de langdurige kwestie, dat ze alleen genoegen zullen nemen met een teruggave van hun land en de verkiezing van een nieuwe dorpsraad. De SCMP haalt ook een expert betreffende landbouwkwesties van de Australian National University aan die zegt dat het bij wet verboden is om bewoners van het platteland onder druk bepaalde overeenkomsten te laten ondertekenen, maar dat het regelmatig gebeurt in de streken die zij heeft kunnen onderzoeken. Anonieme contactpersonen hebben de BBC gemeld dat alle tweets vanuit Wukan via Weibo geblokkeerd blijven. Volgens de correspondent van de BBC is er op donderdag wel degelijk nog een protestactie geweest waarbij niet alleen te horen was ‘weg met corrupte bestuurders’, maar ook ‘leve de communistische partij’. Dat zou volgens de BBC een teken kunnen zijn dat de mensen van Wukan vinden dat ze geen conflict hebben met de nationale regering maar met de plaatselijke overheid. In de officiële media verschijnt berichtgeving over de kwestie met mondjesmaat: vooral in de veelgelezen Global Times en China Daily en ook in de plaatselijke Nanfang Daily. De Global Times laat een jongeman aan het woord die zegt: ‘de lokale regering noemt onze vertegenwoordigers illegaal, maar ze heeft die mensen zelf gevraagd om aan het onderzoek mee te werken’. De Nanfang Daily meent te weten dat er video-opnamen zijn van de ondervraging en de hechtenis van de overleden actievoerder en dat die al zijn openbaar gemaakt.
Bronnen: SCMP, Xinhua, BBC, China Daily, Global Times
zie ook:
http://www.globaltimes.cn/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=99&tabmoduleid=94&articleId=685712&moduleId=405&PortalID=0

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Pogingen om kritieke situatie in Wukan op te lossen

  1. gubo
    16 december 2011 at 18:11

    De tegenstelling tussen ‘ambtenaren die de wet hebben overtreden’ en ‘relschoppers en vandalen’ vind ik niet correct.
    Het lijkt me dat die ‘relschoppers en vandalen’ zeer terechte grieven hebben. Ze krijgen een hele gemeenschap achter zich. Dat spreekt boekdelen.
    Ergens hebben ‘ambtenaren die de wet hebben overtreden’ grove fouten begaan. Ik hoop dat die worden rechtgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar